Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - September 2015

In deze nieuwsbrief

       
onder andere
 
Wordt Groningen FietsSTAD 2016?
Stad Groningen heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de eretitel Fietsstad 2016. Dat kan haast niet anders, met die geweldige ambities uit de Fietsstrategie! In 2002 is het al eens gelukt om de titel te bemachtigen. Dat heeft de stad veel bekendheid opgeleverd, ook internationaal. Wij vinden wel dat je daar niet op kunt blijven wijzen. De titel moet opnieuw verdiend worden.
 
Er zijn nu negen kandidaatsteden, waarvan er vijf op 13 oktober worden genomineerd. Daarna wordt er verder geselecteerd. Zou het lukken om als EERSTE gemeente nog een TWEEDE keer die titel te pakken? Wij gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Kom daarom meepraten op de thema-avond op 23 september, acht uur ‘s avonds in De Holm, Folkingestraat 9b, in het gangetje. Lees ook het volgende artikel.
Thema-avond 23 september: Groningen FietsSTAD 2016?
Als afdeling mogen wij advies geven op de kandidaatstelling van ‘onze gemeente’. Daar willen we graag met onze leden over praten. Op 23 september komt Ingrid Bolhuis van de gemeente een toelichting geven op de aanmelding van STAD. Daarna kunnen we onderling discussiëren over wat wij de sterke punten vinden en hoe we de kandidatuur het beste kunnen ondersteunen. Maar natuurlijk ook hoe wij hieruit de meeste fiets-winst kunnen behalen! Kom meeluisteren en -praten in De Holm, 23 september, 20.00 uur. Aanmelden (op groningen@fietsersbond.nl) is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie.
Afdeling Groningen 40 jaar in 2016: goede ideeën gezocht!

Dit jaar bestaat de landelijke Fietsersbond 40 jaar. Van festiviteiten is in Groningen en omstreken echter niet veel van te merken. Omdat onze afdeling een jaar later is opgericht, bestaan wij pas volgend jaar 40 jaar. Dus hier is 2016 het feestjaar. 
Het staat nog niet vast hoe het jubileum luister bij gezet gaat worden. Heeft u ideeën of suggesties? Is u iets speciaals bij gebleven uit de afgelopen 40 jaar? Heeft u goede - of minder goede -  herinneringen aan deze periode? Wie zou(den) er volgens u zeker bij moeten zijn? En met wie zou u nog wel eens een praatje willen maken? Wat is volgens u een activiteit, die aan de orde zou moeten komen en welke beslist niet? Enz., enz. Laat van u horen! Uw mails zijn van harte welkom bij groningen@fietsersbond.nl of bel met voorzitter Anneloes Groenewolt (06-20193039). 
 
De afdeling beschikt over een doos vol mooie en interessante oude foto’s, die een blik werpen op de historie. Het is echter niet altijd duidelijk wie erop staan en wat deze foto’s voorstellen.
Wie van de leden weet dat misschien wel en heeft zin om in de oude doos te grasduinen? Aanmeldingen zijn van harte welkom op groningen@fietsersbond.nl of bel met voorzitter Anneloes Groenewolt (06-20193039).

Nog meer foto's uit de oude doos zien?

 
Met spoed gezocht: plaatsvervangend webmaster!!!
Wij hebben momenteel één (geweldige!) webmaster. Daarmee zijn wel kwetsbaar als hij voor even of voor wat langer niet beschikbaar is. Het ziet ernaar uit dat we in de periode november-december een vervanger nodig zullen hebben. Wie kan helpen en wil voor die periode (en misschien is het nog wel eens handig) inspringen? Een webmaster hoeft helemaal geen fietsvriend te zijn. Hebt u een leuke buurman die handig is met websites en een handje wil helpen, dan zijn we ook erg blij. Reageer s.v.p. naar groningen@fietsersbond.nl

'How Groningen invented a cycling template for cities all over the world' 

Het is in de pers niet onopgemerkt gebleven, dat er eind juli een artikel in het Britse kwaliteitsdagblad The Guardian verscheen over Groningen als voorbeeldfietsstad. De gemeente Groningen en de sociale media bleven uiteraard niet achter. Het artikel ‘How Groningen invented a cycling template for cities all over the world' beschrijft de nieuwste ontwikkelingen in Groningen als fietshoofdstad van Nederland. Verkeerslichten met regensensoren, verwarmde fietspaden en 5.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen bij het hoofdstation naast de al bestaande 10.000, die, ‘believe it ot not, have proved themselves insufficient’. Uiteraard wordt wethouder Paul de Rook, die elke dag op de fiets naar het stadhuis gaat, aangehaald. Hij stelt: ‘We willen dat fietsen onderdeel wordt van onze lokale trots.’

En natuurlijk komt ook de huidige CdK Max van den Berg, aan wie we dit waarschijnlijk allemaal te danken hebben, aan bod. Hij was het immers, die in 1977 ondanks massaal verzet het VCP (Verkeerscirculatieplan) invoerde, dat het doorgaande gemotoriseerde verkeer om de binnenstad heen leidde. Paul de Rook: ‘In de jaren ’70 werd het plan gezien als een anti-auto maatregel, nu zien we het als een pro-fietsmaatregel.’

The Guardian geeft nog wat cijfers: 
in Groningen zijn er gemiddeld 1,4 fietsen per inwoner, per huishouden 3,1. Van alle ritjes in de stad gaat 61 procent per fiets, op weg naar school en college ligt dit op 70%. 18% van de 200.000 inwoners zijn student.  

Lees hier het hele artikel in The Guardian (in het Engels) 
Fietstocht afd. Groningen wereldberoemd
Op zondag 30 augustus zijn we onder ideale omstandigheden met een grote groep Fietsersbond-aanhangers naar Garnwerd gefietst en weer terug. Aanvankelijk leek er weinig belangstelling voor onze jaarlijkse fietstocht. Maar om één uur stond het toch aardig vol op de Werkmanbrug en konden we met 20 mensen vertrekken. Er was zelfs belangstelling uit Newcastle en uit Toronto. Zo zie je maar hoe wereldberoemd onze jaarlijkse fietstocht is.
 
De tocht begon over de nieuwe Sontbrug, waar we het nieuwe wegdek, nog vol grind, hebben kunnen uitproberen en het uitzicht bewonderd. Onze brug-expert Foppe Nieuwenhuis kon veel vertellen over deze nieuwe brug. Hij werkt niet meer bij de provincie, maar heeft nog wel zijn contacten daar waardoor hij goed op de hoogte is van de gemaakte keuzes. De Sontbrug heeft een dubbel fietspad, een busbaan en twee rijstroken. En hij opent door twee beweegbare wegdekken naast elkaar, die in een punt lopen. De ‘naad’ loopt over de busbaan en niet over het fietspad, daar is dus goed over nagedacht.
 
Na de Sontbrug ging de route verder over de Oosterhoogebrug, langs het Eemskanaal. Vervolgens via Zuidwolde richting Garnwerd. Hier hebben we heerlijk op het ruime terras van het aloude café Hammingh gezeten. Twee consumpties met iets erbij op kosten van de Fietsersbond. Gevoed en gelaafd zijn we via Oostum en langs het Reitdiep weer teruggekeerd naar de stad. Bij de brug van Dorkwerd heeft Foppe ons uitgelegd hoe de nieuwe brug gebouwd wordt en wat daar allemaal bij komt kijken.
 
Een mooie dag, een mooie route. Volgend jaar weer.

Hannie Poletiek
 
Klik hier voor meer foto’s en de route
Proef met reflecterende stroken op fietsroute Hoogezand-Groningen
In de laatste Versnelling stond een artikel over de onveilige fietsroute tussen Hoogezand en Groningen. Er gebeuren daar veel ongelukken. Het betreft de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg. 
Fietsers en omwonenden voelen zich er geregeld onveilig. (Brom)fietsers rijden vaak te hard, de kruisingen zijn onoverzichtelijk en de verlichting is slecht.Daarom werken de provincie, gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond aan de verhoging van de verkeersveiligheid op de fietsroute. Zo wordt er een proef gedaan met reflecterende stroken op de rand van het fietspad, waardoor er in het donker een duidelijker contrast ontstaat met de berm. Lees er hier meer over.
Houdt u ook zo van fietsen? 
Kijk dan op de site nederlandfietsland.nl van de Stichting Landelijk Fietsplatform. Er is veel informatie te vinden over fietsroutes in Nederland. Bijvoorbeeld de Met Mest en Vork fietsroute door het westelijke deel van het Hoogeland, de streek boven het Reitdiep, één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Verder over het uitstippelen van een fietsvakantie incl. fietsvriendelijke overnachtingsadressen en horeca onderweg, de Fietsrouteplanner en allerlei informatie over de fiets. En je kunt je abonneren op een nieuwsbrief met het laatste Nederland Fietsland-nieuws, die zes keer per jaar per email verschijnt.
Fiets Telweek: Meten. Weten. Verbeteren  
Op maandag 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Een week lang worden tijdens de Fiets Telweek de fietsbewegingen in het land in kaart gebracht. Iedereen kan meedoen door een app te downloaden en op de fiets te stappen.
Over het gebruik van auto en OV is veel bekend, naar de meer dan 14 miljoen fietsers is veel minder onderzoek gedaan. In de Fiets Telweek wordt daarom geregistreerd hoe we van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar grote vertragingen zijn. Opvallende fietsbewegingen kunnen in beeld komen, evenals verkeerd afgestelde stoplichten. Het fietsonderzoek is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de Fietsersbond. De overheden vinden het belangrijk om het fietsen te stimuleren. Fietsen is gezond en goed voor klimaat en milieu. Ze gebruiken de informatie om te kijken hoe ze hun fietsnetwerk kunnen verbeteren. Ook de provincie Drenthe en de gemeente Assen doen mee.

Fietsers kunnen meehelpen aan het onderzoek door de App de Fiets!-app te downloaden op hun telefoon via de Apple of Google store. De app houdt bij hoeveel iemand fietst en welke route hij/zij volgt. De deelnemers kunnen een van 20 Batavus-fietsen winnen. Inmiddels hebben ongeveer 1.000 Stadjers de app gedownload (gehoopt wordt op 2.000), landelijk zijn dat er ca. 30.000. De keuze voor de app houdt in, dat fietsers zonder smartphone niet mee kunnen doen. Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond, geeft aan, dat zonder het gebruik van de app een dergelijk onderzoek niet mogelijk zou zijn. Volgens hem zullen de uitkomsten, die bovendien worden gecombineerd met andere fietsgegevens, zoals gemeentelijke tellingen, een getrouw beeld geven.
 
Kijk voor meer informatie over de Fietstelweek op www.fietstelweek.nl of volg Fietstelweek op Facebook of Twitter.
Gerrit Krol-brug (en Oosterhamriktracé)
De Gerrit Krol-brug is oud en moet worden vervangen; bovendien moet het kanaal breder worden en veel bruggen hoger. Voor deze vervanging is er een klankbordgroep met daarin allerlei belangenclubs, van de Korrewegwijk, Oosterparkwijk tot en met Beijum en Lewenborg, ondernemers in het gebied en ook de Fietsersbond. Omdat de (naastgelegen) brug in het Oosterhamriktracé invloed heeft, wordt die ook meegenomen.
 
Nu is het idee dat er zowel auto's als fietsers over de Gerrit Krol-brug moeten blijven kunnen en de aanname is, dat er zoveel zijn dat ze gescheiden moeten worden. Dat gebeurt waarschijnlijk met een tweerichtingenfietsvoorziening aan de noordwestkant van de brug, waardoor bij de Ulgersmaweg-zijde auto- en fietsverkeer zich niet meer hoeven splitsen. Aan die kant komt er dan ook een hogere vaste loopbrug. Voor een oversteek van de fietsers richting Noordoost met een rotonde is er pas plaats bij de Oosterhamriklaan. De rest van de Korreweg zou dan nog steeds een fietsstraat kunnen worden: waar de auto's te gast zijn.
Voor die inrichting als fietsstraat is het goed als er niet heel veel auto's over de Gerrit Krol-brug gaan en daarnaast wil men het UMCG beter bereikbaar maken. Daarom wordt er nagedacht over het openstellen van het Oosterhamriktracé voor gewone auto's.
 De bewonersorganisaties in de Oosterhamrikzone zijn daar tegen: meer verkeer langs hun huizen en minder parkeerplaatsen. Zij hebben bedacht dat er een aparte fietsvoorziening aan die brug gelast kan worden, waardoor Kardinge geschikt is als P+Bike-terrein voor het ziekenhuis. Dit voorstel wordt nu meegenomen in de varianten voor het Oosterhamriktracé.
Blauwe Loper
Tussen Winschoten en de Blauwe Stad is tot nog toe maar één fietsverbinding, over de Blauwe Roos. Die ligt tamelijk excentrisch. Provincie en gemeente zijn bezig om een tweede route te ontwikkelen, die meer rechtstreeks aansluit op het centrum van Blauwestad en Blauwe Loper  wordt genoemd. Aanvankelijk was de breedte van die route gepland op 5 mtr, heel goed! Maar in de loop van het proces is gebleken dat er minder geld beschikbaar is. Gevolg: hij wordt maar 3.50 mtr breed. Dat is voor een fietspad acceptabel, maar niet erg toekomstbestendig voor een route die voornamelijk uit brug of viaduct bestaat. Daar hebben wij natuurlijk wel onze mening over gegeven. Ook heeft ‘onze eigen’ Harrie Miedema (met zijn GroenLinks-pet op) in de Provinciale Staten vorig jaar een motie ingediend om hem weer breder te krijgen. Maar het heeft nog niet echt geholpen. De route zal in 2016 ‘in de markt worden gezet’. Aannemerscombinaties kunnen met voorstellen komen, waarin ze zelf oplossingen zoeken voor de verschillende onderdelen van de route. Wij gaan er wel op wel aandringen om bij de aanbesteding van het project een bonus te zetten op het voorstel dat op enige manier toch iets van die 5 mtr waar kan maken.

Voor de geïnteresseerde lezer: klik hier voor het voorkeurstracé.