Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Januari 2017

In deze nieuwsbrief

Fietsen Alle Jaren
Het loopt hartstikke goed met dit project! Er zijn riksja’s besteld. Er zijn stallingslocaties in beeld. In april komt er een start event. En nu kunnen er riksja-bestuurders opgeleid gaan worden. Henk Obbink, ambassadeur FAJ Groningen, zoekt nu ENTHOUSIASTE en praktische ACTIEVELINGEN:
- mensen die meedenken over het start event in april 2017 (de tijd gaat snel!) en dat helpen organiseren en/of
- mensen die een riksja-training willen krijgen vanuit FAJ Utrecht/Nijmegen en die kennis en ervaring straks willen doorgeven aan de volgende piloten/bestuurders. BEL HENK voor meer info: 06 38194919  en grijp je kans om riksja-bestuurder te worden!
Gaande en komende man…. bestuurswissels
Er zijn veranderingen binnen ons dagelijks bestuur. Korte termijn en kort-door-de-bocht: Rubert Enter trekt zich terug, Wim Borghols komt erbij. Het is wel een verheugende reden waarom Rubert .... HIER HET VERVOLG
Gaande vrouw en komende man …. bestuurswissels
Op iets langere termijn zal Anneloes Groenewolt het voorzittersstokje aan Wim Borghols overdragen. Het idee is dat dit formeel plaats gaat vinden op de algemene ledenvergadering in maart. Eventuele tegenkandidaten zullen ruim de gelegenheid krijgen om zich ook aan te melden, en zullen ook welkom zijn om tot het bestuur toe te treden. U zult daarover in maart kunnen stemmen! Meer informatie daarover in de volgende Versnelling. Anneloes blijft wel het provinciale werk doen, samen met Bart van der Grinten. .... LEES ALLES 
Kandidaten gezocht voor OV-Consumentenplatform
Eind 2016 stop ik met het OV-Consumentenplatform Groningen. Ik zit hier al bijna 10 jaar in namens de Fietsersbond Groningen. Wie wil deze rol overnemen? Als lid van het OV-Platform vergader je ongeveer 5-6 keer per jaar op dinsdag van 17-19 uur in het Provinciehuis. Bij deze vergadering zijn meestal vertegenwoordigd de Provincie, Q-buzz, Arriva en het OV-bureau Groningen/Drenthe. Daarnaast zijn er werkgroepen waar je wel of niet bij aan kunt sluiten. Af en toe een symposium, een schouw of een uitstapje. Je bereidt de stukken voor en kijkt vooral naar de positie van de fietser in het OV. Je kunt de achterban raadplegen eventueel. Het gaat bijvoorbeeld om fietsenstallingen, fietsvoorzieningen op stations en bij haltes, fiets in de trein of de bus, fietsroutes naar stations en haltes, enz... Maar als je zelf ook regelmatig met het OV reist kun je natuurlijk breder meekijken. Meer informatie over het platform vindt je op: http://www.ov-consumentenplatform.nl/
Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan kan dat bij Hannie Poletiek,  hanpoletiek@gmail.com
Kopij voor Snelbinder: grijp je - laatste - kans!
In februari/maart komt het enige nummer van de 40e jaargang van de Snelbinder uit, het lijfblad van de Fietsersbond afdeling Groningen. Dit zal het allerlaatste nummer van de Snelbinder worden, want met het digitale blad De Versnelling is er een opvolger die beter bij de tegenwoordige tijd past en die makkelijker te maken is.
Het laatste nummer van de Snelbinder moet natuurlijk wel een knalnummer worden! Daarvoor willen we graag stukjes ontvangen over het afgelopen jaar – èn over de afgelopen 39 jaar van de Snelbinder. Alles kan/mag, als het maar met fietsen te maken heeft (en netjes is). Als je opziet tegen het zelf opschrijven kunnen we ook een interview regelen. De stukjes moeten uiterlijk 29 januari bij ons zijn. Zie jij dit zitten? Mail dan je stukje of je interviewverzoek naar groningen@fietsersbond.nl. Alvast bedankt!
'Fietsstad Groningen. Waar laat ik mijn fiets?'
Dit was de titel van de jubileumborrel van WerkPro Stallingen en Fietsersbond Groningen voor hun respectievelijk 35- en 40-jarig bestaan, op 10 november tijdens inspiratiefestival Let's Gro. Het succes van Fietsstad Groningen geeft veel – steeds meer – fietsbewegingen in onze binnenstad. Zo wordt fietsparkeren een omgekeerd evenredig probleem: bewoners, winkeliers en andere verkeersdeelnemers, ook de fietser als voetganger, ervaren overlast op drukke dagen. Als Fietsersbond en Stallingen willen we bereiken dat fietsers, net als automobilisten, nadenken over waar ze hun fiets gaan parkeren. Daarvoor moeten dan wel .... Lees verder.
De Kop in actie
De afdeling Kop van Drenthe heeft de laatste tijd veel activiteiten ontplooid. In zowel Tynaarlo als Noordenveld is aardig wat te doen rondom de Fiets.
Lees hier verder.
Politie controleert fietsverlichting!
Jammer natuurlijk als jij één van die 178 met een bon bent. Maar het is natuurlijk wel een goede les. Wij zijn wel blij met zo’n actie.
Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)
In Groningen kennen we AFTG al sinds 1989, in Rotterdam hadden ze er in november na drie uren al genoeg van. Het Dagblad van het Noorden heeft toen een filmpje gemaakt met eigen tips voor Rotterdam. De laatste tip is om in elk geval geen voorrang te nemen van fietsers van rechts. Maar eigenlijk is de voorrang op deze kruisingen niet geregeld als de verkeerslichten werken. Dit stelden wij aan de orde in ons reguliere contact met de gemeente. Die heeft zelf over de hier geldende regels gediscussieerd met het Ministerie en met de politie. Maar er gelden gewoon geen regels. Wij weten dat ouderen en voorzichtige mensen daar onzeker van kunnen worden; zij ervaren kruispunten met AFTG als onveilig. We hebben er daarom bij de gemeente op aangedrongen om meer voorlichting te geven – en niet alleen via apps.
  Fietsen in Haren 2016
Fietsroute plus, eerste fietsstraat en moeilijke rotonde
Het was een goed fietsjaar in Haren. De eerste fietsstraat van Haren werd aangelegd en de plannen voor de Fietsroute Plus richting stad zijn verder uitgewerkt. We hebben de publiciteit gezocht door in de plaatselijke pers (kranten en websites) een artikel te schrijven over de fietsstraat en in december over de rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg. We vroegen de lezers om te reageren. Dat leverde vooral veel reacties op over de rotonde. Die is fietsonvriendelijk: fietsers hebben er geen voorrang op auto’s, wat bijzonder is binnen de bebouwde kom. Gesteund door de reacties gaan we hierover in gesprek met de gemeente. 
De Jachtlaan werd ingericht als fietsstraat. Lees verder... 
Vervolg fietspaden Selwerd en Paddepoel
Deze fietspaden waren aan de orde in de raadscommissie Beheer en Verkeer op 23 november. De Fietsersbond was erbij als toehoorder. Voor de route door park Selwerd werd naar onze mening niet altijd met realisme naar de situatie gekeken. Argumenten uit het verleden werden gebruikt om het fietsen te marginaliseren, waaronder dat fietsers best een stukje om kunnen rijden. LEES ALLES.
Fietsstrategie Provincie in de Staten(commissie)
In december werd de Provinciale Fietsstrategie 2016-2025 in de Provinciale Statencommissie behandeld. Goede strategie, veel goede bedoelingen, veel meer aandacht voor de fiets dan voorheen. Alleen: nog geen woord over de financiën. In de plaats daarvan de mogelijkheid van discussie over het ambitieniveau. Wij waren daar toch wel bezorgd over! Bart v d Grinten is daarom gaan inspreken bij de behandeling in de commissie. En wat bleek vervolgens …? ... er werd eensgezind gekozen voor het hoogste ambitieniveau! Iedereen blij. De voordracht, waarin wel kosten worden aangeduid voor verschillende onderdelen, wordt bij de behandeling in januari als ‘hamerstuk’ beschouwd. Geen discussie meer nodig. Wij blijven wel betrokken bij de verdere uitwerking.
Fietsroute Plus Groningen-Leek – stand van zaken
De voorbereiding van deze fietsroute loopt al de nodige jaren. Er is uitgebreid gestudeerd op mogelijke tracés. Wij hebben als Fietsersbond altijd ingebracht dat de route langs de N7 de minst aantrekkelijke is. De route die het meest aantrekkelijk is loopt echter door Natura 2000-gebied en bleek daardoor niet uitvoerbaar. Er was ook veel maatschappelijke weerstand tegen. De route gaat nu grotendeels toch langs de A7 lopen. Op 18 januari wordt het tracé-voorstel behandeld in de Statencommissie Mobiliteit etc. Daarna wordt nader onderzocht wat de beste uitwerking is. In de Voordracht zijn alle onderzochte tracé’s aangegeven, en wordt de keuze nader toegelicht. Wil je alles weten? Lees dan het Onderzoeksrapport.
Belevenissen met een vouwfiets, een complexe reis: 5+4+17
Wij Noorderlingen zijn gewend aan langdurige treinreizen naar het centrum en de uithoeken van ons land. Als alles meezit rustig zitten lezen. Soms is thuiskomen met het openbaar vervoer te lastig en dan is het gezelliger om conferenties in de verte te combineren met logeren bij familie en vrienden.  Zo ging ik na een water-conferentie in Enschede logeren bij familie in Almelo in de wijk Schelfhorst. Een nieuwe wijk waar nog een oud boerderijtje herinnert aan het eerdere landschap. 
Op zaterdag 5 november was mijn broer jarig die midden in de Achterhoek woont. Internet liet zien dat ik daar kon komen door drie km naar het station te fietsen, dan met de trein van Almelo naar Deventer, van Deventer naar Zutphen, van Zutphen naar Vorden. Dan met bus 82 naar Doetinchem, midden in de Achterhoek uitstappen, fietsen naar hun woonplaats aan een knooppunt van vijf zandwegen. Prachtig zonnig weer en mooie herfstkleuren. Na een dikke bui fietste ik tegen zonsondergang langs een historische heirweg naar Laag Keppel, daar een bus naar Doesburg, vandaar een bus naar Dieren, trein naar Zwolle, trein naar Assen, bus naar Vries en op de fiets naar huis. Dus vijf treinen, vier bussen en 17 km op de vouwfiets.En alle treinen en bussen reden op tijd en alle aansluitingen klopten! Na zoveel geluk op één zaterdag verraste het me niet dat iedereen de maandag daarop in Zwolle uit de trein moest omdat er iets mis was bij Lelystad...
Wietske Jonker-ter Veld