Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Juni 2015

In deze nieuwsbrief

en nog veel meer...
 
Rechtbank behandelt Helperzoomtunnel
Op 29 mei j.l. is o.a. het beroep van de Fietsersbond tegen de Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel behandeld bij de Rechtbank Noord-Nederland. Emmy in ‘t Veldt  en Foppe Nieuwenhuis waren hier present om onze zaak, die ze samen met Harrie Miedema hadden voorbereid, te behartigen. Het beroep richt zich specifiek op de wegaansluiting van en naar de tunnel op de Helperzoom en niet op het gehele project. Lees hier meer over dit beroep. Zowel in de Fietsstrategie van de gemeente Groningen als in het programma van het nieuwe provinciale bestuur staat de fietsroute Haren-Groningen hoog op de prioriteitenlijst. De gemeente stevent daarbij weer af op een tweerichtingenfietspad aan de westkant van de Helperzoom. We zijn benieuwd!
Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen              
Bestuurslid Rubert Enter heeft zich verdiept in de nieuwe fietsstrategie van Groningen met als titel: ‘Wij zijn Fietsstad Groningen’. Zie daartoe de vorige nieuwsbrief. Inmiddels heeft de gemeenteraad deze strategie vastgesteld en is er een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Hierin wordt een aantal (fiets)projecten benoemd. Dat zijn er nogal wat. Sommige zijn extra interessant omdat de Fietsersbond er aan meedenkt of -dacht.
Lees verder.

Fietsersbond 40 jaar 
Ja, onze (eerste, enige, echte) Fietsersbond bestaat 40 jaar en landelijk wordt daar veel aandacht aan besteed. Maar er is nog geen feestgedruis te merken bij de afdeling Groningen. Waarom hebben wij nog niets georganiseerd? Omdat onze afdeling een jaar later is opgericht. Volgend jaar bestaan wij hier 40 jaar. Dus voor ons is 2016 het feestjaar. Het Nationaal Fietscongres wordt in 2016 in Groningen gehouden, dus voor één feestelijke act hebben we al gezorgd. En we gaan ook eens kijken of er nog leuke dingen in de oude doos zitten. Wie daarin mee wil snuffelen, is welkom (groningen@fietsersbond.nl).  En ook feestsuggesties zijn welkom op dit mailadres!

Fietsen houdt je slank!

Aanpak Ring Zuid

De plannen voor de Zuidelijke Ringweg hebben op een aantal plaatsen negatieve gevolgen voor de fietsers. Ons beroep tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel  is onlangs behandeld (zie bericht hierover elders in deze nieuwsbrief). Het verdwijnen van de Papiermolentunnel hebben we niet meer juridisch aangevochten, omdat we de slaagkans te klein achtten. Maar we  vinden het natuurlijk wel een hele slechte zaak. We hebben hierover in mei een brief gestuurd naar de verantwoordelijke bestuurders bij gemeente en provincie.
 
En we noemen hem: De Versnelling!
In de laatste nieuwsbrief stond een oproep om er een naam voor te verzinnen. Die was niet aan dovemans oren gericht! Een keur aan namen kwam voorbij, van min of meer traditioneel als Uw fietsbewustzijn, Fietsnieuws-Groningen en varianten daarop. Tot vooral aan het digitale karakter van de nieuwsbrief refererende suggesties als Fietsplezier digitaal, Gigabike, Fiets-pad en E-binder. Tenslotte de categorie, die (mede) verwijst naar de fiets zelf: De Fietsbel, Omwenteling (ook de naam van de oude nieuwsbrief) en De Versnelling. En de laatste, ingestuurd door Rein Rosing, is het geworden. Rein, proficiat!

Uit het ‘juryrapport’: ‘De Versnelling heeft een subtiele verwijzing in zich naar de papieren krant Snelbinder. Die naam zit diep in het collectieve geheugen verankerd. De Versnelling is minder verouderings- en inflatie-gevoelig.’

'Museumbrug' wordt in de toekomst mogelijk breder

Belevenissen met een vouwfiets
Er is een nieuwe Omgevingswet in de maak. Als ik mijn natuurorganisaties wil steunen tegen meer asfalt en voor meer natuur en meer fietspaden moet ik zorgen dat ik goed op de hoogte van de wetgeving ben en dus ga ik naar de voorlichtingsbijeenkomsten van het ministerie. Uiteraard verplaats ik mij met mijn vouwfiets.
Zo was er op 21 april dit jaar een bijeenkomst in De Rijtuigenloods in Amersfoort over de "Crisis- en Herstelwet als wegbereider voor de Omgevingswet". In die enorme loods staan antieke treinwagons voor kleinere bijeenkomsten, en dan is er nog een reusachtige ruimte over voor de plenaire bijeenkomst. De oude rails in de hal zijn opgevuld met dik touw,

dus ik kon veilig doorfietsen tot aan de garderobe; onderweg passeerde ik een fotograaf.
Om te voorkomen dat zo'n bijeenkomst met directeuren en projectleiders al te saai wordt was Eelco Koolhaas als vrolijke dagvoorzitter ingehuurd. Eelco opende de dag met groot scherm waarop hij foto's van 'aanwezigen' projecteerde en vroeg of de getoonde persoon op wilde staan om wat te vertellen. Na vijf grote foto's waarop niemand durfde te reageren verscheen ik plotseling op het scherm; met helm op mijn vouwfiets. Die gelegenheid om voor een paar honderd mensen reclame te maken voor mijn wijze van vervoer liet ik mij niet ontgaan. "Ik doe alles met openbaar vervoer en deze superluxe dure vouwfiets; milieuvriendelijk leven hoeft echt niet armoedig te zijn."
 
Wietske Jonker-ter Veld
Cycling without age: fietsen los van leeftijd  
Fietsersbondlid Hanneke Wijnen ging op zaterdag 20 juni naar de landelijke dag van de Fietsersbond in Utrecht. Vooral eigenlijk vanwege een van de middagthema’s: het Deense project van ‘Cycling without age’.  Wat het begrip betekent is niet helemaal duidelijk. Zij maakt er ‘fietsen los van leeftijd’ van. Dat betekent simpelweg, dat vrijwilligers gaan fietsen met oude mensen op een riksja. Lees meer.
 
Fietsknelpunten in de Ommelanden
In 2014 is in opdracht van de provincie Groningen een fietsknelpunteninventarisatie opgesteld in heel de provincie Groningen, met uitzondering van ‘Stad’. Het is uitgevoerd door vrijwilligers van de Fietsersbond onder regie van Kees Mourits uit Leeuwarden. Het gaat daarbij om gevaarlijke situaties voor de fiets, die oorzaak kunnen zijn van eenzijdige ongevallen. Gebleken is namelijk, dat... lees meer.
 
met dank aan het DvHN

Paaltje Maarhuizen
Eén van de geïnventariseerde knelpunten is het inmiddels veelbesproken ‘Paaltje Maarhuizen’. Nadat daar een paar keer ongevallen zijn voorgekomen, zijn er vragen in de raad gesteld en heeft de pers zich ook geroerd. Vervolgens is er, op verzoek van de gemeente overleg geweest met de Fietsersbond. Wij hebben geadviseerd de twee paaltjes op het betreffende fietspad weg te halen om te bekijken wat er dan gebeurt. Vervolgens kan dan aan de hand van het Keuzeschema sanering fietspaaltjes worden bekeken of het echt nodig is om het paaltje ooit weer terug te zetten. En zo ja, hoe dan.
Meld nieuwe knelpunten!
 De provincie wil jaarlijks een oproep doen aan alle inwoners van de Ommelanden om eventuele nieuwe fietsknelpunten te melden. Daarvoor zal het Meldpunt van de Fietsersbond worden gebruikt. Meldingen komen dan automatisch bij de wegbeheerder terecht. De oproep zal naar verwachting bestaan uit een persbericht van Provincie en Fietsersbond samen. Maar het is natuurlijk niet nodig om daarop te wachten. Dus Ommelanders, als er knelpunten zijn voor de fiets, meld ze aan via het Meldpunt!
 

In Utrecht is het eerste parkeerverwijssysteem ter wereld voor fietsers in gebruik genomen. Digitale wegwijzers laten zien waar nog plek is in de stalling. Meer lezen?

Fietspalen in Stad 
Omdat de Stad Groningen nu zo goed bezig is met de Fietsstrategie, kunnen wij ons niet voorstellen dat het de bedoeling is dat er straks nog hinderlijke fietspaaltjes zullen staan als die niet STRIKT NOODZAKELIJK zijn. Wij gaan de bestuurders helpen door mee op te letten, welke weg zouden kunnen. Maar daar hebben we u natuurlijk wel voor nodig! Gebruik het Fietsersbond Meldpunt  en geef aan waar die foute, irritante en gevaarlijke paaltjes staan. Fotootje erbij is ook mooi (maar niet noodzakelijk). Het is ook fijn als u kunt aangeven waarom ze niet functioneel zijn.
 
Fiets 30 augustus mee naar het bevende noorden! 
De jaarlijkse fietstocht van onze afdeling is dit jaar op zondag 30 augustus. Vanaf de Werkmanbrug bij het Groninger Museum gaat het om 13.00 uur richting het bevende noorden: Oostum, Ezinge en Den Ham over mooie fietspaden, totaal ca. 35 km. Zowel leden als niet-leden kunnen zich opgeven bij groningen@fietsersbond.nl met naam, telefoon en aantal mee-fietsers. Mocht het heel slecht weer worden, dan zetten we dit uiterlijk één dag van tevoren op de mail en op de website.
 
Fietsroute Hoogezand-Groningen onveilig
Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen gebeuren veel ongelukken. Het gaat hier om de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg. In een enquête van de provincie in 2014 gaven fietsers en omwonenden aan zich geregeld onveilig te voelen op het fietspad. Fietsers en bromfietsers rijden geregeld te hard, de kruisingen zijn onoverzichtelijk en de verlichting is slecht. Daarom werkt de provincie samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute.
 
De verkeersveiligheid wordt op drie manieren aangepakt: door het fietspad en de weg aan te pakken, door politiecontroles en door voorlichting en educatie. In het eerste jaar worden de kruisingen en de inritten verbeterd. De politie controleert met name op de snelheid en verlichting van (brom)fietsers en op waar ze rijden. De voorlichting sluit bij deze thema’s aan. Het is de eerste keer dat de provincie deze gecombineerde aanpak van maatregelen aan de weg, handhaving en voorlichting inzet op een fietsroute. Aanwonenden en gebruikers van de fietsroute worden waar nodig betrokken bij de aanpak.
 
Volg het project op Twitter: @fietsroutehg en op Facebook: www.facebook.com/fietsrouteHoogezandGroningen
 
Appt u ook op de fiets?
Op de thema-avond in mei hield Dick de Waard, hoofddocent aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG een boeiend verhaal over het gedragsonderzoek door hem en zijn collega’s van Verkeerspsychologie. Aan de orde kwamen o.a. de effecten van bellen en appen op de fiets, hoe ouderen fietsmobiel te houden en alcoholgebruik en fietsen op stapavonden.
Klik hier voor de presentatie.