Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - November 2015

In deze nieuwsbrief o.a.:

 Waarom werken verkeerslichten eigenlijk zoals ze werken?

Verkeerslichten vormen een bijna onuitputtelijke bron van discussie. Ze staan niet lang genoeg op groen voor fietsers, alle richtingen groen werkt niet goed, de wachttijdindicatie ook niet, enz., enz. U heeft er vast zelf ook een mening of vragen over. Stel die aan de orde op de thema-avond van 25 november a.s. in De Holm, Folkingestraat 9b (zijstraatje in), aanvang 20.00 uur. Jaap Valkema en Wilfred IJedema van de gemeente Groningen geven een toelichting op de werking en de afstelling van de verkeerslichten en beantwoorden vragen. Aanmelden (op groningen@fietsersbond.nl) is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie.

Gezocht: afdelingspenningmeester m/v
Omdat onze penningmeester Rein Rosing afscheid neemt, zoeken we een vervang(st)er. Als penningmeester ben je lid van het dagelijks bestuur, bestaand uit voorzitter Anneloes Groenewolt, secretaris en duizendpoot Màrria van Winkel en als leden oudgediende Foppe Nieuwenhuis en Rubert Enter. Het DB komt eens per maand, de vakantieperiode uitgezonderd, bij elkaar bij een van de leden thuis. Het penningmeesterschap is heel overzichtelijk, kost nauwelijks tijd en vergt geen bijzondere financiële kwaliteiten. De administratie gebeurt m.b.v. een sjabloon van het landelijke bureau van de Fietsersbond in Utrecht. Dit voert op verzoek van de penningmeester de betalingen uit. De afdeling heeft namelijk geen eigen bankrekening (meer), maar een tegoed bij het bureau.
Voel je je aangesproken of wil je meer weten, neem dan contact op met Rein Rosing (050-3144151) of Anneloes Groenewolt (06-20193039). Mailen kan natuurlijk ook: groningen@fietsersbond.nl.
Hoe bel en app je tijdens het fietsen?

Groningen genomineerd als Fietsstad 2016

Als Groningen in mei 2016 opnieuw tot Fietsstad wordt uitgeroepen, zijn we de eerste, die dat tweemaal geworden is! De eerste keer was in 2002 en nu zijn we genomineerd, samen met Goes, Maastricht, Nijmegen en Utrecht. Groningen heeft goede papieren met de nieuwe Fietsstrategie en structureel meer geld dan vroeger; wel zijn dit pas plannen en nog geen resultaten. We kregen al van een paar mensen de opmerking dat Groningen niet in aanmerking kwam, omdat het helemaal nog niet zo goed is voor fietsers. Hier speelt wel ook mee dat we het al goed gewend zijn – moet je de buitenlanders eens superlatieven te kort horen komen! Lees meer.
Berichten uit Haren
In Haren spelen op dit moment twee fietsproblemen. Het transferium is vergroot met een nieuw terrein aan de noordzijde van het fietspad. Auto’s, die van/naar dit deel van het transferium gaan, moeten het doorgaande fietspad oversteken. Ze hebben dan voorrang op de fietsers die van/naar de fietstunnel onder de A28 gaan. Dat vinden we een ongewenste situatie, vooral omdat daar veel scholieren uit Paterswolde fietsen. We hebben dit gesignaleerd in een brief aan de gemeente. Antwoord was dat het voor de veiligheid beter is dat de auto’s voorrang krijgen. We vinden het onbegrijpelijk en ongewenst, dat een rechtdoor gaand fietspad geen voorrang krijgt. We hebben opnieuw een brief aan de gemeente gestuurd met cc aan de pers en de gemeenteraad. Het Dagblad van het Noorden heeft er een artikel aan gewijd. We blijven hierover in gesprek met de gemeente. 
Lees meer.
Eerste resultaten FietsTelweek bekend 
Uit het grootste fietsonderzoek ooit in ons land komt naar voren, dat Smakkelaarsveld naast CS Utrecht het drukst bereden fietspad van Nederland is. Utrecht scoort goed volgens dit onderzoek, want hetzelfde fietspad, een stuk verderop, staat ook op twee en drie. Na de Jodenbreestraat in de hoofdstad volgt de Grote Markt in Groningen nog net in de top vijf. Bij de eerste tien komt nog een Groningse straat voor, namelijk de Oostersingel op plaats negen.
 
Aan de FietsTelweek van 14 tot en met 20 september deden landelijk 55.000 fietsers mee, die samen 1,2 miljoen kilometer aflegden. In Groningen waren dat er 3.000, die ongeveer 75.000 kilometer wegtrapten. Een speciale onderzoeksapp op hun smartphone gaf de resultaten van hun fietsritten door. Alle gegevens komen na analyse begin 2016 beschikbaar via www.fietstelweek.nl en een online platform van het Fietsberaad. In Groningen en Drenthe zullen de resultaten dienen om het fietsnetwerk te verbeteren. Het is de bedoeling de telweek jaarlijks te herhalen. Meer lezen?
HELPERZOOMTUNNEL, UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK 
Net nadat onze vorige ‘Versnelling’ uitkwam, verscheen de schriftelijke uitspraak van de Rechtbank. Wij hebben als Fietsersbond beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Dat was niet omdat we tegen de tunnel zijn, maar omdat de verkeersoplossing bij het kruispunt met de Helperzoom voor fietsers rampzalig zou worden. Foppe Nieuwenhuis heeft hier, samen met Emmy in ’t Veld en gesteund door Harrie Miedema, heel veel voor gedaan en alle stukken behandeld. In mei zijn Foppe en Emmy een dag ‘live’ naar de Rechtbank geweest en zij hebben vragen van de rechter beantwoord. De uitspraak was echter schriftelijk, en kwam in oktober. Lees hier verder.
Test met markeringen langs fietspaden in Kop van Drenthe
De provincie Drenthe is gestart met een test met verschillende soorten markeringen op de fietspaden langs de N373 tussen Roden en Zuidvelde en de N372 tussen Roden en Peize. De markeringen worden momenteel aangebracht. Gebruikers van deze fietspaden kunnen hier hun mening over geven via een enquête op www.drenthe.nl/lijnentest, waar ook een toelichting op de verschillende markeringen te vinden is. De provincie wil graag dat zoveel mogelijk fietsers de enquête invullen. Daarvoor is tijd tot 1 april 2016.                     Hannie Poletiek
"Fietsstrategie" van de Provincie Groningen
Het is u vast niet ontgaan, dat de gemeente Groningen een tijdje geleden haar ambitieuze Fietsstrategie 2015-2025 Wij zijn Gronngen Fietsstad heeft ontvouwd. De provincie Groningen spant zich ook in voor de fietser. Want fietsen is gezond en goed voor het milieu en én de bereikbaarheid, aldus de provincie. In Vol Vertrouwen, het Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019, staat in de aan de fiets gewijde paragraaf o.a., dat de aanleg van snelle en comfortabele fietsroutes belangrijk is om meer mensen op de fiets naar het werk en naar school te laten gaan. De geplande fietsroutes naar Winsum, Bedum en Leek gaan door en aan snelle fietsroutes vanuit Groningen naar Haren-Zuidlaren en tussen Groningen en Assen wordt gewerkt. Klik hier voor het vervolg.
Stand van zaken Fietsroutes Plus
De Fietsroute Plus van 3,5 meter breed tussen Groningen en Zuidhorn is inmiddels klaar. Blijkens een onderzoek geven de gebruikers het betonnen pad een dikke voldoende. Aan de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum wordt nog gewerkt. Het grootste stuk, tussen Bedum en bouwmarkt Hornbach, is klaar. De oude verbinding was onveilig, vaak smal, niet comfortabel en lag dicht naast de weg. Het nieuwe fietspad wordt 3,5 meter breed, is van beton en komt op de meeste plekken op 6 meter van de weg te liggen. Zaken als verlichting, beschutting (kritiekpunt voor de route tussen Groningen en Zuidhorn) en schuilmogelijkheden krijgen extra aandacht. Meer lezen?
Fietsroute Plus Groningen-Haren krijgt voorrang
Het is de bedoeling de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren met voorrang aan te leggen. Dit met het oog op de verwachte toekomstige extra druk op de huidige als ontoereikend beschouwde verbinding langs o.m. de Helperzoom ten gevolge van de aanleg van een nieuwe woonwijk in het noorden van Haren en nieuwbouw van het Zernike college. Zie ook Berichten uit Haren elders in deze Versnelling. Maar eveneens om aanspraak te kunnen maken op een rijkssubsidie van €1,1 miljoen met als voorwaarde, dat de fietsroute uiterlijk in 2017 klaar is. Eind oktober schrijven Gedeputeerde Staten, dat langs de Helperzoom tussen de Helperzoomtunnel (meer hierover in deze nieuwsbrief!) en Saaksumborg een vrij liggend fietspad moet komen van minimaal 3,5 meter breed, met voorrang van de fietser op het autoverkeer. Mogelijkerwijs krijgt het pad in het Groningse stuk een breedte van 4 meter. De totale kosten worden geraamd op ruim €3,2 miljoen. 
Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer
De Provincie Groningen is al enkele jaren bezig om Fietsroutes Plus aan te leggen. Sommige zijn al gereed zoals b.v. Groningen-Zuidhorn.  Aan de plannen voor de Fietsroute Plus Groningen- Ten Boer wordt nog gewerkt. Het is echter niet  eenvoudig om van Groningen-Ten Boer een volwaardige Fietsroute Plus te maken. Er zijn gedurende de afgelopen tijd al verschillende plannen de revue gepasseerd. Nu is het plan om zowel de Stadsweg als het fietspad langs de N360 te verbeteren zodat toch goede fietsverbindingen tussen Groningen en Ten Boer tot stand komen en dan heeft de fietser keus welke route hij/zij neemt. Wij vinden het belangrijk dat dit project wordt uitgevoerd. Op 25 november wordt het plan behandeld in de Statencommissie. In het voorstel staat heel duidelijk aangegeven wat er gaat gebeuren. Vervolgens zullen provinciale staten erover beslissen. Omdat voor het verbreden van de Stadsweg nog grondaankopen zullen moeten plaatsvinden, zal de uitvoering daarvan niet onmiddellijk overal helemaal kunnen plaatsvinden. Lees verder.
Binnenstadsvisie en  OV Consumentenplatform
Dinsdag 27 oktober heeft de gemeente Groningen een toelichting gegeven over de binnenstadsvisie op het OV Consumentenplatform*. Als Fietsersbond kunnen we de plannen van de gemeente alleen maar toejuichen, gezien de ruimte die de fietser krijgt in de binnenstad. Maar vanuit de OV-consument bekeken wordt het minder omdat de bussen niet meer zullen stoppen in het centrum. Maar liefst vier gemeente-ambtenaren gaven een toelichting op de plannen. Het lijkt alsof ze de fietser wel voorrang móeten geven, maar het gaat nog niet van harte. Zo gaven ze aan dat het aantal fietsers een probleem wordt in Groningen. In plaats van dat men dit toejuicht en nadenkt over oplossingen voor doorstroom van de fietsers en voldoende stallingen, gaat men toch weer denken aan ontmoedigen. Zo krijgen de voetgangers als eerste voorrang en de fietser komt op de tweede plaats. Klik hier voor het vervolg.
Hegepad in gebruik genomen
Op donderdag 15 oktober nam Paul de Rook - net als zijn publiek dapper de voortdurende regen trotserend - officieel het nieuwe fietspad tussen Hoogkerk en Groningen in gebruik. Dat deed hij door het onthullen van de officiële straatnaam: Hegepad.  Het pad loopt van de bocht in de Peizerweg naar het pad ‘De Verbetering’ dat aan de overkant van de Johan van Zwedenlaan ligt en verder Hoogkerk in gaat tot aan de Zuiderweg.  Het is een prachtige kortsluiting. Het pad wordt al goed gebruikt. Een zijpad van het Hegepad loopt naar de Hunsingolaan. 
De bewoners van Hoogkerk hebben er hard voor gewerkt. Het pad is in de zomer ook recreatief interessant. Halverwege het pad, ter plaatse van een flauwe bocht om een archeologische huiswierde heen, is een speciaal voor deze plek ontworpen bank geplaatst, waar je heerlijk in het zonnetje kunt zitten. Het is een verrijking van het fietsnetwerk van de stad. 
Zo voorkom je diefstal van je fiets!
Fietsersbonddirecteur Saskia Kluit in Haren 
Op 29 oktober organiseerden de provincies Groningen en Drenthe gezamenlijk een mini-symposium over de fiets, ter inspiratie van de beleidsmakers in hun gemeenten. Vele bestuurders en verkeersmedewerkers van beide provincies waren in de Hortus in Haren bij elkaar. Onder leiding van Pieter Smit, burgemeester van Oldambt, en tevens FIETSAMBASSADEUR, werden er stellingen bediscussieerd. De gedeputeerden van verkeer Fleur Gräper en Henk Brink werden uitgedaagd om standpunten in te nemen. Onze kersverse Fietsersbond-directeur Saskia Kluit gaf een inspirerende en overtuigende presentatie en had ook in de rest van het programma een stevige rol. Fietsersbond en Saskia zijn hiermee goed op de kaart gezet.
Ervaringen van een duofietser 
Net met pensioen en uitkijkend naar een passend vrijwilligersklusje kwam ik op het idee om mensen die zelf niet meer kunnen fietsen mee te nemen op de (duo)fiets. Zo'n dubbele ligfiets zag ik in mijn buurt af en toe langskomen. Via
internet meldde ik me aan bij zorgcentrum Zuiderflat waar men zo’n fiets in beheer heeft. Al snel werd ik voorgesteld aan drie gegadigden die vooraf waren gepolst. Twee van hen verbleven op de 'psychiatrische' afdeling en één zat op 'somatisch'. Met alle drie de  bewoners heb ik inmiddels gefietst. Lees meer.
Fietsen en lopen smeren onze mobiliteit!
Au, die vervelende paaltjes!!
Elk jaar verwonden fietsers zich weer aan paaltjes. Even niet opgelet, en pats, au! En ze zijn – mogen we aannemen –  bedoeld om te zorgen dat het fietspad vrij blijft van auto’s. Eén van de goede voornemens in de Fietsstrategie van de Stad Groningen, is het wegnemen van paaltjes waar de fietsers meer last van hebben, dan dat ze nuttig zijn. Wij willen de gemeente helpen bij het inventariseren van hinderlijke paaltjes. Geef daarom door, waar een paaltje staat dat voornamelijk hinderlijk is voor fietsers, en dat weg zou kunnen zonder grote problemen. Dat melden kan op verschillende manieren.
Tour de Force – Agenda Fiets 2020
Landelijke doorbraak in bestuurlijk fietsdenken!
Geïnspireerd door de start van de Tour de France in Nederland is Tour de Force de naam geworden voor de Agenda Fiets 2020. Dat is een gezamenlijke agenda van verschillende overheidslagen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), twee vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen (UvW), de Rijksoverheid, en de provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO)). Alle overheidslagen zijn dus betrokken! De Tour de Force biedt een bestuurlijk afstemmingsplatform.
 
Deze overheden zijn van mening dat ‘de fiets’ veel kansen biedt voor een groot aantal actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat klinkt goed! Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de komende jaren de ‘kracht van de fiets’ benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities, die moeten zorgen dat Nederland heel vitaal blijft.
 
Henk Brink, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van Drenthe, een belangrijke bestuurlijke speler in de Regio Groningen-Assen, zit in de ‘Tourleiding’. Daarnaast zijn er zes ‘ploegen’ ingesteld, te weten een Financierings-, een Technologie- en een Ketenploeg en verder een Ploeg van de regionale routes, een Ruimtelijke (met Paul de Rook, wethouder van o.a. Verkeer in Groningen als ploegleider) en een Gezondheids- & participatieploeg. Ook is er nog de Fietstafel (die zou ik wel eens getekend willen zien!), die één keer in het jaar wordt belegd, waarin ook de Fietsersbond (landelijk) is vertegenwoordigd.
 
Lees meer op de site van CROW-Fietsberaad