Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Juli 2016

In deze nieuwsbrief
 

Fietscongres + ons eigen feestje
Op 2 juni werd hier in Groningen het Nationale Fietscongres georganiseerd. Ik was daar als vertegenwoordiger van de afdeling Groningen. Om te laten zien dat we er zijn, om te kijken wat er te leren valt voor ons, te zien dat het filmpje van onze Battling-Bikes-winnaar daar echt werd gedraaid en om nieuwe contacten te leggen. Alle fiets-bestuurlijke en fiets-adviserende professionals waren aanwezig. Het programma bestond uit een grote hoeveelheid parallelsessies. Het was dus onmogelijk om alles te zien.  
Wat viel me vooral op? Dat Reint-Jan-Auwema, wethouder van Noordenveld, dankzij zijn persoonlijke overtuigingskracht, daar een heel goed verhaal wist te houden over zijn aanpak van ‘de-fiets-op-één’ in zijn gemeente. Ook, dat zo’n persoonlijke inzet heel belangrijk is voor het succes van een fietsbeleid. Dat bewees uiteraard ook Paul de Rook weer eens. Hij wist aan het begin van het congres duidelijk te maken dat het fietsbeleid en de kennis van de fiets in Nederland, na het watermanagement, het tweede exportproduct naar de rest van de wereld gaat worden. Ik zie aankomen dat Willem-Alexander nu ook vaker op de fiets naar het buitenland moet.

De congresgangers hadden op woensdag 1 juni een pré-congresdag met fietstocht en daarna een netwerkdiner. Onze Fietsersbond-directeur Saskia Kluit liet het diner voor wat het was en kwam ondanks een lege maag naar onze eigen feestelijke thema-avond Battle-en-Borrel. Daar werd de prijswinnaar van de Battling Bikes (zie ook het volgende bericht) gelauwerd, het filmpje van zijn idee vertoond en gediscussieerd over de uitvoering. Saskia vulde de rest van de avond met zoveel inspiratie over de toekomst van de fiets, dat het afsluitende borreltje heel snel moest worden ingenomen. Maar met het denken over de fiets kunnen we weer flink vooruit!

Anneloes Groenewolt        
Hoe worden omleidingen leuk?
Na jaren van alleen maar praten en schrijven over de aanpak van de Ring Zuid, gaan nu de werkzaamheden van start. Dat begint in zomer 2016 met het verleggen van leidingen. Diverse omleidingen, ook voor de fietsers, zullen het gevolg zijn en dat zal jaren duren. Groningen Bereikbaar, de organisatie die in het leven is geroepen om te zorgen dat Groningen Bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden, heeft de Fietsersbond nu om advies gevraagd: Hoe maken we (om)fietsroutes veilig, aantrekkelijk en leuk voor fietsers? Let de komende periode op de omleidingen voor fietsers.
Hoe verder met de Battling Bikes? 
Winnaar van de Battling Bikes was Willem Althuis met zijn idee om hinderlijk geplaatste fietsen aan te pakken door degene, die er last van heeft, er zelf stickers op te laten plakken. Bekijk het leuke filmpje op onze site. Op de thema-avond van 1 juni kon Willem al vertellen dat er interesse is getoond door een buurtvereniging om dit toe te passen. Dat is natuurlijk een mooie kans om het idee in de praktijk verder uit te werken. Dus op een of andere manier zullen we daar een vervolg aan geven. Wij verwachten er na de zomer meer over te kunnen melden. Met de jongens van de Student Advies Commissie, met wie we de Battling Bikes hebben georganiseerd, hebben we een evaluatiegesprek gehad. Zij en wij hebben de samenwerking als nuttig en plezierig ervaren. We zien dan ook beslist kansen om dat in enige vorm voort te zetten.
 Wil je wel fietsdocent worden?
Op vrijdag 2 en 9 september 2016 zijn daar trainingen voor. Wil je daarover meer informatie, stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer aan fietsschool@fietsersbond.nl. Je wordt dan gebeld en kunt al je vragen stellen of een persoonlijke afspraak maken. In de vorige Versnelling stond ook een oproep voor Fietsdocent. Een paar enthousiastelingen die reageerden, zijn toen voor de huidige fietslessen al gekoppeld aan ervaren fietsdocenten. Maar er zijn nog meer docenten nodig! Meteen opgeven kan ook: zet dat er dan bij in je mail met naam en telefoonnummer aan fietsschool@fietsersbond.nl.
Tour de Natur 23 juli - nog een paar handjes erbij svp!
Op zaterdag 23 juli om 17 uur verwelkomen we onze Duitse idealistische vrienden van de Tour de Natur. 
We gaan met hen in hanteerbare groepjes een route rijden langs de aandachtspunten die de gemeente heeft benoemd bij de voorbereiding van de Fietsstadverkiezing. Dat is hun eerste programmapunt van de tocht. Klik HIER voor de flyer op onze site.
De gemeente had al handige kaartjes gemaakt met korte uitleg per punt. Helaas alleen in het Nederlands. Maar ik heb Els Struiving, die behalve vertaalster Duits, ook toegewijd Fietsersbondlid is, bereid gevonden daar Duits van te maken (grote dank en hulde aan Els!), zodat wij straks weten hoe we ‘alle-richtingen-groen’ en ‘regensensor’ in het Duits moeten zeggen.
 
Een klein groepje mensen heeft aangegeven te komen helpen met het rondgidsen langs de fietshoogtepunten van STAD. Het zou mooi zijn als er nog een paar mensen bij komen. Dan kunnen we de groepjes wat kleiner maken of twee mensen aan een groepje koppelen. Voor het Duits hoef je dus niet bang te zijn, voor ‘wat te vertellen’ ook niet. Het wordt vast heel leuk. Tevoren zullen we waarschijnlijk nog een voorbereidingsmoment hebben (nader af te spreken) om e.e.a. even door te nemen. Dus graag nog een paar mensen erbij, reacties naar groningen@fietsersbond.nl.

 
"We kijken daroom erg geinteressert naar ons buurland.”
Groningen als fietsstad ligt goed in de markt, zeker ook bij onze oosterburen. Naast de gemeente ontvangt ook de Fietsersbond nog al eens de vraag om een rondleiding te verzorgen. Onlangs kwam daarvoor een verzoek binnen van Doris Wülfing, lid van een zustervereniging uit Osnabrück. Zij mailde in niet al te slecht Nederlands: “We zijn een groep enthusiaste fietsers in Osnabrück en organisiert in de ADFC (Allgemeiner deutscher Fahrradclub). De doel van de vereiniging is politieke invloed te nemen voor een betere verkeerssituatie in de regio. Om mensen te aktiveren te fietsen of hun conditie te verbeteren organiseren we fietstochen op verschillende niveaus. De situatie voor fietsers in Duitsland is niet de beste. We kijken daroom erg geinteressert naar ons buurland. Om meer informatie te krijgen en self te ervaren hoe het werkt hadden we het idee met een klein goepje voor een weekeind naar Gronigen te komen. We zouden het leuk vinden, als er een kontaktperson in Groningen is, die ons op  zaterdag 06.08.2016 iets vertellen kan en met ons de belangrijke routes fietst.”
 
Wie lijkt het wel iets om Doris, haar mede-organisator Wolfgang Driehaus en de overige deelnemers zaterdag 6 augustus a.s. te laten zien en te vertellen wat er in Groningen op fietsgebied zoal gebeurt? N.B.: perfecte beheersing van het Duits is geen voorwaarde! Geef dat dan door via groningen@fietsersbond.nl.
Poffert eten in de tuin bij Henk
Op zondag 3 juli hebben we weer heerlijk gefietst. In de ochtend kwam nog een bui naar beneden waar niemand graag in zit, maar ’s middags trokken de buien naar het oosten en in het Stadspark troffen de optimisten elkaar. Een enkele afmelding vanwege het slechte weer, maar met een 12-tal leden zijn we vertrokken richting Peize. De tocht ging door twee gemeenten: Tynaarlo en Noordenveld. Noordenveld zet de fiets op 1 in zijn vervoersbeleidsplan en dus gingen we kijken naar paaltjes die weggehaald zijn, voorrang voor fietsers en nieuwe fietspaden. In Tynaarlo helaas nog weinig beweging in het fietsbeleid, het eerste stuk van de route moesten we dus nog wat paaltjes ontwijken. Helaas ook weer zo’n lastige paal midden in het nieuwe fietspad over de Madijk. Maar eenmaal in de gemeente Noordenveld geen paaltje meer te bekennen. We zijn er één tegengekomen bij het tunneltje bij Peize, er blijken echt nog auto’s hier onder door te willen gaan.
 
Het weer was prachtig, mooie blauwe luchten met prachtige witte wolkjes. Van Peize via Roderesch, Langelo en via de Kibbelslaglaan naar Winde. Hier hebben we heerlijk in de tuin bij Henk Bakker gezeten. Een zelfgemaakte poffert gegeten met koffie en thee. En toen weer huiswaarts door de Onlanden.
 
Voor de liefhebbers: klik HIER voor de route. We zijn wel iets afgeweken van deze route om de tocht nog mooier te maken. En HIER is meer te lezen over het weghalen van de paaltjes.

Hannie Poletiek
Fietsen alle jaren: stand van zaken
Vorig jaar november is tijdens Let’s Gro - geheel zonder onze bemoeienis - al een voorproefje gedaan met  zo’n 'fietsriksja'.Het ziet ernaar uit dat dat dit jaar ook gaat gebeuren. Wij willen toch kijken of we het niet kunnen ontwikkelen tot iets, dat altijd kan werken, vooral ’s zomers. Een heel voorzichtig begin aan belangstellenden is er al wel, maar het is nog niet genoeg. Wil je meehelpen om dit project op de rails te krijgen, ook voor een tijdje, laat het even weten aan groningen@fietsersbond.nl. We hebben in deze fase vooral een paar organisatoren nodig, mensen die kunnen en willen helpen de belangrijkste partijen te interesseren, en projectfinanciering te organiseren. Het praktische werk (fietsen met cliënten, de kar onderhouden, etc.) komt later.
Oosterhamriktracé en Korreweg
De gemeente wil de busbaan over het Oosterhamriktracé openstellen voor autoverkeer omdat er een extra verbinding met de oostelijke ringweg nodig is. Bijna tegelijk wordt de Gerrit Krol-brug vervangen. Dit biedt kansen voor betere fietsverbindingen. Daarom heeft de Fietsersbond op 20 juni tegen wethouder De Rook van Verkeer het volgende gezegd: We willen een extra fietsverbinding over het Oosterhamriktracé zodat er minder fietsers over de drukke Korreweg hoeven. Ook willen we dat de Gerrit Krol-brug zo fietsvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd en niet belemmert dat de Korreweg een fietsstraat kan worden. Bij te veel auto's kan dat namelijk niet.
 
Bij het behandelen van het principebesluit autoverbinding Oosterhamrikzone in de gemeenteraad werd ook een motie van GroenLinks aangenomen om te onderzoeken of de Gerrit Krol-brug een fietsbrug kan worden, dus helemaal zonder auto's. Dan wordt de Korreweg zeker een fietsstraat! Op een fietsstraat is de auto te gast; er mogen dus wel auto's rijden. De mogelijke gemeentelijke plannen zijn te zien in dit document met mooie plaatjes. De fietsstraat Korreweg komt vooral op blz. 4 aan de orde. Voordat de Korreweg een fietsstraat wordt, worden er al wel kleine maatregelen aan de rotonde met de Kapteynlaan uitgevoerd: het fietsgedeelte wordt van rood asfalt en de scherpe hoeken waar je de rotonde op en af gaat worden ronder gemaakt.
Belevenissen met de vouwfiets: de Wadden
De verrukkelijke vouwfiets heeft mij deze afgelopen week weer veel van ons land laten zien. Zo bracht hij mij met mijn kleren en verfdoos naar het Tweede Kamer-gebouw in  Den Haag. Hier hielden een dertigtal Schiere Monniken een waardige demonstratie om te pleiten voor een verbod op het boren naar delfstoffen in natuurgebieden zoals de Waddenzee. Tussen de middag kwamen de Kamerleden naar buiten om de 27.500 handtekeningen in ontvangst te nemen en te luisteren naar de burgemeester van Schiermonnikoog, naar Natuurmonumenten en Waddenvereniging en tenslotte naar de schippers-piano die het gezang der monniken begeleidde. Ook de gas(t)vrije Terschellingers hadden de moeite genomen om naar Den Haag te komen.

Omdat gaswinning niet de enige bedreiging is in het Europese Waddengebied had de Wadden Academie op Texel een internationaal symposium georganiseerd over de gevolgen die de cumulatie van de verschillende menselijke activiteiten op het gebied heeft. De eerste dag was er een excursie naar een pas uitgebreid vogelgebied binnendijks aan de zijde van het Wad. Grote aantallen sterns en in één plas zat een grote roze vlek. Dankzij de verrekijker weet ik dat het drieteen strandlopers waren. De volgende dag zwoegde ik tegen de storm in naar het NIOZ aan de zuidpunt van het eiland. Haast verlangde ik naar een kleine elektromotor zodat ik een deel van het werk aan onze zonnepanelen zou kunnen overdoen.

Wietske Jonker-ter Veld
Fiets in de lift, maar ook in de voorrang? 
Onze minister van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar gemeld dat ze vindt dat de voorrangsregeling bij rotondes met vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde kom in het hele land dezelfde zou moeten zijn. Nu worden in de noordelijke provincies (met uitzondering van STAD) andere regels aangehouden dan in de rest van Nederland. Met als gevolg dat je, als je als fietser ergens anders in het land vandaan komt, wel verrast wordt. De fietsers hebben hier in de provincies geen voorrang.
Wij willen dat natuurlijk graag hebben zoals de minister het vindt. En we hebben daar als Fietsersbond begin dit jaar al een thema-avond over georganiseerd en daarin werd druk gediscussieerd door professionals uit diverse richtingen. Nu heeft onlangs de provincie Drenthe daar ook een discussiemiddag over gehouden voor de gemeenten in Drenthe én in Groningen. Het leverde weer een levendige discussie op, met toch hier en daar ondersteuning van de nieuwe gedachte. Onze directeur Saskia Kluit was daar ook weer met een sprankelend verhaal over hoe het ook kan.
 
Binnenkort, op 12 juli, wordt er weer een middag georganiseerd door de Regio-organisatie Groningen-Assen voor alle betrokken overheden en hun adviseurs. Zij willen weten wat hun rol als Regio moet zijn bij het bevorderen van het fietsen. Het antwoord lijkt ons niet zo moeilijk: 1. zorgen dat de goede intenties die hier en daar ontstaan ook echt levensvatbaar worden en 2. proberen de achterblijvers erbij te trekken. Goed fietsbeleid gaat over meer dan één gemeente. Daar is de Regio bij uitstek geschikt voor. 12 juli zullen wij weer van de partij zijn.
Koud, maar gezellig!
Alweer ‘oud nieuws’ maar toch leuk om nog te laten zien: op 22 maart hielden de gemeenten Zuidhorn en Leek voor hun eigen personeel een mobiliteitsmarkt. Ze willen het fietsgebruik stimuleren en geven subsidie op de aanschaf van een e-bike. Wij vonden dat zo’n goed initiatief dat we er ook zijn geweest. Fietsdocenten Els en Elly gaven een flitsfietsles. Op de foto, gemaakt door Elly Jonkman, zie je een deel van de buitendienst in Zuidhorn vol belangstelling voor de gemeentelijke e-bikes. Dit onder toeziend oog van onze eigen Johan Engels (met Fietsersbond-hesje) en een medewerkster van Zuidhorn.