Copy
Nieuwsbrief Afdeling Groningen - Januari 2016

In deze nieuwsbrief o.a.:

Help ook een handje!
Dit keer een korte Versnelling. Niet omdat er zo weinig gebeurt binnen de afdeling, er gebeurt heel veel zelfs, maar omdat het vele werk op dit moment door te weinig mensen moet worden gedaan. En dat is heel jammer want het is veel leuker om dit te kunnen delen. Dus kom op, pak ook wat aan! We zoeken iemand die de financiën wil doen, niet veel werk, maar het moet wel met aandacht gebeuren. We zoeken mensen die willen helpen met deze nieuwsbrief maken. Het zou mooi zijn als de webmaster een collega krijgt. En we hebben ook mensen nodig die op de fiets willen stappen om te kijken hoe een bepaalde situatie is en die wel een plan willen beoordelen. En tot slot: onze voorzitter wil wel wat meer opschuiven richting provinciaal werk. Reageer via groningen@fietsersbond.nl
 
Thema-avond 27 januari: voorrang op rotondes
Kom woensdagavond 27 januari naar De Holm, Folkingestraat 9b, in Groningen. Het gaat die avond over de voorrangsregels voor fietsers bij rotondes. Valt de Korrewegrotonde daar ook onder?? Rubert Enter houdt een inleiding: wat houdt de landelijke richtlijn precies in? Mark Smit, verkeersmedewerker van gemeente Noordenveld zal het verhaal vanuit Noordenvelds oogpunt laten zien. Noordenveld wijkt af van de richtlijn die provincie Drenthe aanhangt, en die ook wordt toegepast in de meeste gemeenten in Groningen. Wij hopen ook vertegenwoordigers van de Groninger gemeentes te zien, om hun visie toe te lichten! Voor de organisatie is het praktisch als u zich even aanmeldt op groningen@fietsersbond.nl
Alle goede wensen voor een mooi fietsjaar!
Allemaal boeiende ontwikkelingen: Stad-Groningen doet zijn best om Fietsstad van het jaar te worden, heeft 2016 tot het jaar van de fiets uitgeroepen, is inderdaad begonnen aan de voornemens die in de Fietsstrategie staan. En op 1 en 2 juni wordt hier het Nationale Fietscongres gehouden.
En de provincie Groningen gaat, aangestoken door de fietskoorts, dit jaar een provinciale Fietsstrategie opstellen. Daarmee zijn eigenlijk ook alle andere gemeenten betrokken. En dat is goed, want er wordt door de gemeenten buiten Stad niet zo heel veel gedaan aan de verkeersveiligheid voor de fietsers.

Heb je ideeën over onderwerpen/misstanden/goede voorbeelden, die iets kunnen bijdragen aan die provinciale Fietsstrategie? Mail ze. Dat kan naar ons, groningen@fietsersbond.nl, maar ook rechtstreeks naar de provincie: info@provinciegroningen.nl (met een cc-tje naar ons). Als je vermeldt dat het over de Fietsstrategie gaat, komt het bij de juiste mensen terecht. 
Enquête over voorwaarden FIETSSTAD
Anne Abbing voert voor haar masters 'Environmental and Infrastructure Planning' aan de Rijksuniversiteit Groningen een enquête uit over de voorwaarden die nodig zijn om uit te groeien tot fietsstad. Deze kennis kan gebruikt worden om fietsen in steden aantrekkelijker te maken. Nuttig, dus doe mee en vul in! Stuur zoveel mogelijk door naar vrienden en kennissen. Hoe meer reacties, hoe beter het beeld wordt en hoe nuttiger voor Anne, maar ook voor ons.   
“Rotondes in de bebouwde kom? Fietser altijd voorrang”
Als de nieuwe richtlijn van Minister Schultz wordt toegepast, kunnen heel wat gemeenten in het noorden straks een dik pak huiswerk erbij krijgen. De nieuw uitgebrachte Richtlijn 315a van het CROW geeft namelijk aan:  
  • op rotondes binnen de bebouwde kom moeten fietsers voorrang krijgen op automobilisten.
  • buiten de bebouwde kom: fietsers verlenen voorrang aan de auto’s.
Zij sprak de aanbeveling uit om de richtlijn op te volgen en rotondes zoveel mogelijk uniform in te richten. Zoiets als The magic Roundabout in Swindon, UK (zie foto), zal dan in ieder geval niet meer mogelijk zijn!
En belangrijk voor ons in het noorden: in de provincies Groningen en Drenthe hanteren de meeste gemeentes (uitzondering: de stad Groningen) een ander beleid: hier hebben fietsers op rotondes binnen en buiten de bebouwde kom geen voorrang!

De noordelijke provincies hebben ooit een afwijkend standpunt ingenomen m.b.t. het wel of niet verlenen van voorrang aan fietsers op en rond rotondes. De gemeentes hebben daarbij zoveel mogelijk gelijk opgetrokken. Maar de provincie Groningen gaat in 2016 een Fietsstrategie opstellen. Dan zal er toch ook een keuze gemaakt moeten worden. Hoewel de richtlijn geen verplichting inhoudt, wordt het natuurlijk wel heel onoverzichtelijk als verschillende gemeentes zich hierin verschillend gaan opstellen. Meer weten?
Niet wachten, maar doorfietsen!
Onze thema-avond van december was gewijd aan ergernis nr 1 van doorfietsende fietsers: het wachten voor de stoplichten. Medewerkers van de gemeente Groningen vertelden ons hoe de stoplichten in de gemeente Groningen werken, worden aangestuurd en georganiseerd. Wat je je vooraf niet realiseert, is dat zo’n heel systeem eigenlijk net is, als een oud huis dat een aantal keer is verbouwd en uitgebreid. Vooraf verwachtte ik dat er een totaal-ontwerp voor het hele systeem zou liggen. Maar natuurlijk heb je te maken met verkeerslichten van verschillende generaties. Aanpassen en afstemmen op elkaar is bij het ene wel mogelijk, bij het andere is de techniek daar gewoon niet op afgestemd. Een verslag van de avond is te lezen in de Snelbinder die dit voorjaar uitkomt. De grootste erger-punten worden doorgegeven aan de gemeente. Wij vragen ook aan de gemeente om een principe-minimum-wachttijd voor fietsers in te voeren die lager ligt dan wat er nu is geregeld. Of en hoe dat mogelijk is, moet blijken.
Breder is beter
Een fietsstrook moet eigenlijk 190 cm breed zijn, of als het echt niet anders kan 170 cm. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van CROW-Fietsberaad op 23 locaties in Nederland. Meer lezen?
Maandagochtendfietsers
50.000 fietsers deden in september mee aan de Fietstelweek. Op basis van hun gegevens heeft de Fietstelweek-organisatie een filmpje laten maken waarop je prachtig ziet hoe de fietspaden op een maandagochtend vanaf vijf uur 's morgens steeds drukker worden. De focus ligt op Utrecht (omdat daar volgens de tellingen twee fietspaden het drukst bereden werden?), maar aan het eind van het filmpje licht de stad Groningen nog heel nadrukkelijk op. 
Hoe comfortabel is een fietspad?