Copy

Nieuwsbrief juli 2016
In deze nieuwsbrief
Minder files? Doe-het-zelf!
De files in onze regio verdwijnen alleen als minder mensen in de spits de auto pakken. Maar gewoontegedrag veranderen is zo makkelijk nog niet. Hoe krijgen we mensen dan toch zover dat ze de auto laten staan? En wat kan jouw organisatie doen?

Voor mensen is het moeilijk om hun reisgedrag naar het werk te veranderen. Dat doen ze pas als er relevante veranderingen optreden. Vijf G’s spelen daarbij een rol: geld, gemak, genieten, geluk en geloof. Wie met de auto naar het werk gaat, zal dit pas heroverwegen als de kilometervergoeding flink omlaaggaat (geld), er een nieuw station in de buurt wordt geopend (gemak) of het mooi fietsweer is (genieten).
Ook jouw organisatie kan ervoor zorgen dat er minder files in onze regio staan en medewerkers fitter, productiever en tevredener aan het werk gaan:
  • Blaas het stof van je secundaire arbeidsvoorwaarden: introduceer een hoge fietsvergoeding of e-bike leaseregeling (geld!). Zo krijgen medewerkers van de Belastingdienst een gratis mobiliteitskaart, een hoge fietsvergoeding en een app die ze helpt andere reiskeuzes te maken. Ook iets voor jouw bedrijf?!
  • Geef medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken (gemak!). Zo vermijden ze vervelende files én kunnen ze ongestoord werken. Thuiswerken is ook nog eens goed voor de productiviteit en medewerkerstevredenheid.
  • Laat Slim Reizen Stedendriehoek jouw organisatie adviseren over bovenstaande en nog meer manieren om de mobiliteit van je medewerkers te verbeteren (geld en gemak!).
  • Geef je op voor onze volgende werkgeversbijeenkomst
Op onze website lees je nog meer over gedragsverandering, bijvoorbeeld: wat werkt wel en wat niet.
E-bike probeerweken zijn een enorm succes
Slim Reizen Stedendriehoek leent 100
e-bikes uit als de Wilhelminabrug is afgesloten voor het autoverkeer. Ondanks de werkzaamheden aan deze brug in de vakantieperiode, kunnen 100 mensen twee weken lang fluitend over de brug naar hun werk fietsen. Al snel na bekendmaking van onze E-bike probeerweken waren alle fietsen gereserveerd. Genoeg mensen die slim willen reizen! We krijgen ook al veel enthousiaste reacties binnen. Zo fietste Michiel Zetzema afgelopen maandag 42 kilometer van Deventer naar zijn werk in Apeldoorn. Binnen het uur was hij bij zijn werk. In totaal verruilt hij 6 dagen zijn auto voor de e-bike, gedurende 2 weken.
Bruil verruilt vrachtwagens voor schepen
Bruil Beton & Mix vervoert sinds kort het cement per binnenvaartschip naar de productielocatie in Deventer vanuit het Duitse Ruhrgebied. Voorheen gebeurde dat met vrachtwagens. De overstap van weg naar water is goed voor Bruil én goed voor onze regio! Omdat schepen flink minder CO2 uitstoten. En omdat de veiligheid voor de werknemers op het terrein is toegenomen doordat er minder vrachtwagens cement komen leveren.

Regiobreed neemt het goederenvervoer juist alleen maar toe, terwijl het uitgebreide netwerk van vaarwegen de goederenstromen prima kan afwikkelen. Slim Reizen Stedendriehoek juicht de keuze van Bruil dan ook toe. Ook initiëren, stimuleren en ondersteunen we mobiliteitsprojecten als dat van Bruil actief.

Denkt jouw bedrijf er ook over na om over te stappen op duurzamere vervoersstromen? Of heb je andere bereikbaarheids- en mobiliteitsvraagstukken? Onze logistiek makelaar Freek Boele verkent graag samen met jouw bedrijf de mogelijkheden.
Bronvermelding foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat,
Ruimte voor de Rivier/Martin van Lokven
Werkgevers wisselen ideeën uit
Heel veel werkgevers werken mee aan een beter bereikbaar Nederland. In het hele land is intussen dus veel kennis en ervaring opgedaan. Tijd om dat uit te wisselen! Dat deden werkgevers dan ook afgelopen dinsdag 5 juli. De werkgevers én minister Schultz van Haegen gaven antwoord op vragen als: Op welke projecten zijn we trots, welke zijn goed toepasbaar in andere regio’s? Wat kunnen we en willen we van elkaar leren? De successen van onze regio werden gepresenteerd door Rob Salman, HR-manager van Tauw. Hij vertelde bijvoorbeeld over de Fietsactie Samen Schakelen waaraan ruim 2.000 werknemers en 140 werkgevers meededen. “En ook in de komende jaren blijven we actief de dialoog aangaan met werkgevers om samen succesvolle maatregelen te realiseren.”
 
En nu samen verder!
Salman en de andere werkgevers spraken af ook de komende jaren te blijven investeren in onder andere:
  • de verdere verbetering van de publiek-private samenwerking, gericht op infrastructuur én op gedragsverandering;
  • een verdere samenwerking met het mkb;
  • een bredere doelstelling dan alleen filereductie, ook duurzaamheid, CO₂-reductie en vitaliteit van medewerkers.
Samen sta je sterker, en daarom doen Salman en Slim Reizen Stedendriehoek ook weer een beroep op jouw organisatie in de komende jaren! Wil je weten hoe jouw organisatie kan bijdragen aan een beter bereikbare regio? Met onze Slimme deals verbeter je de mobiliteit én vitaliteit van je medewerkers!

Meer informatie over de werkgeverssessie en de gemaakte afspraken vind je op onze website.
Sneller van A naar B dankzij ICT
Zo verbeteren wij de bereikbaarheid in de komende jaren – Laatste deel
Vlot doorrijden via een andere route bij een ongeluk op de snelweg. Precies weten welke parkeergarage nog plekken vrij heeft. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe onze regio ICT inzet om te zorgen dat je sneller van A naar B reist.
 
Slim Reizen Stedendriehoek gebruikt ICT onder andere hiervoor:
  1. Bij files of evenementen willen de verschillende wegbeheerders in onze regio (provincies, gemeenten en Rijkwaterstaat) het verkeer zo goed mogelijk (om)leiden. Bijvoorbeeld door de verkeerslichten van de omleidingsroute langer op groen te laten staan. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren al diverse verkeersmanagementsystemen aan elkaar gekoppeld (systemen die automatisch onder andere de verkeerslichten en matrixborden bedienen). In het komende jaar wordt ook Zutphen hierop aangesloten.
  2. Eind 2017 start het werk om de A1 te verbreden. Om files tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te voorkomen, proberen we met Rijkswaterstaat tot een aanpak te komen waarbij we weggebruikers gericht benaderen om hun reisgedrag te beïnvloeden.
  3. Betere informatie-uitwisseling tussen de vaarwegbeheerders en de scheepvaart zorgt ervoor dat bruggen minder lang open hoeven te staan. Bijvoorbeeld bij de IJssel- en Twentekanalen. Ook willen we dat automobilisten bijtijds in de auto geïnformeerd gaan worden over geopende bruggen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld een andere route kiezen en hoeven ze niet of minder lang te wachten.
De ICT die we gebruiken om vlotter verkeer te bevorderen, heet ITS (Intelligente TransportSystemen). Een totaaloverzicht van de ITS die we inzetten, vind je op onze website.
De maatregelen zijn onderdeel van Beter Benutten Vervolg. Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel aan dit nationale Beter Benutten programma. Daarin werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen aan een betere bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land.
Zo krijg je meer medewerkers op de fiets
Geef je op voor de werkgeversbijeenkomst op 22 september
De (high speed) e-bike is een slim alternatief voor de auto. Ook voor medewerkers die meer dan 20 kilometer van hun werk wonen. Maar hoe krijg je ze zover? En waarom is dit voor jou als werkgever interessant? Je hoort het tijdens de werkgeversbijeenkomst op 22 september. De bijeenkomst is dit keer bij Tauw in Deventer en duurt van 15.00 tot 17.30 uur. De sprekers zijn we nu voor je aan het regelen, dus meer info volgt.
 
Geef je alvast op via onze website.
Share
Tweet
Share
Forward
Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Slim Reizen Stedendriehoek · H.W. Iordensweg 17 · Twello, 7391 KA · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp