Copy

Nieuwsbrief oktober 2015
Ontvang tot ruim €20.000 subsidie
Nieuwe tenderregeling van start
Zie jij kans om meer mensen buiten de spits te laten reizen, bijvoorbeeld door betere reisinformatie? Investeer je in fietsvoorzieningen waardoor meer werknemers naar het werk fietsen? Denk je na over oplossingen om slimmer samen te reizen? Maak dan slim gebruik van een financiële bijdrage tot ruim € 20.000 en maak van je plannen werkelijkheid!

Ook samen met andere werkgevers
Het gaat om investeringen die het aantal automobilisten in de spits terug dringen. Ook gezamenlijke initiatieven met collega-werkgevers komen voor een bijdrage in aanmerking. Als ondernemer neem je minstens de helft van de projectkosten voor je rekening. De financiële bijdrage van Slim Reizen Stedendriehoek bedraagt maximaal 50% van je projectbegroting, tot ruim € 20.000 per aanvraag. Benieuwd welke investeringen voor subsidie in aanmerking komen? Dat zijn bijvoorbeeld:
 • Investeringen in fietsvoorzieningen waardoor meer werknemers gaan fietsen;
 • Investeringen in betere reisinformatie waardoor medewerkers meer buiten de spits reizen en/of beter het geschiktste vervoermiddel kunnen kiezen;
 • Oplossingen die het mogelijk maken om slimmer samen te reizen (bijv. carsharing of het opzetten van een carpool-initiatief);
 • Digitale oplossingen voor slimmer werken en minder reizen (bijv. een systeem waardoor medewerkers altijd en overal online kunnen werken of overleggen);
 • Het bevorderen van ketenreizen (bijv. door de leaseregeling te vervangen)
Je kunt tot 1 november 2016 van deze regeling profiteren.
Meer informatie over deze regeling vind je hier.
Werkgeversbijeenkomst 19 november over vernieuwende ICT-oplossingen
Diverse vernieuwende ICT-oplossingen om slimmer en sneller te reizen komen aan bod tijdens onze werkgeversbijeenkomst van donderdag 19 november. Deze oplossingen zijn bekend onder de naam ITS (Intelligente Transport Systemen). Bij ITS kun je denken aan:
 • Reisinformatiediensten (pre-trip en on-trip) waardoor reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger kunnen kiezen uit vervoermiddelen en reizen. Meestal in de vorm van apps.
 • Verkeerslichten die langer op groen blijven staan op omleidingsroutes als er een incident of evenement is. Aan deze en andere ITS-voorbeelden werk(t)en wij in onze eigen regio, zo lees je op onze website.
Tijdens onze bijeenkomst van 19 november hoor je over allerhande nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld apps om fietsgedrag te stimuleren en intelligente parkeersystemen die zorgen dat de automobilist snel de vrije parkeerplaats vindt. De overheid investeert hierin fors vanuit het programma Beter Benutten ITS. Wat zijn de plannen voor 2015-2017? Wat is er al bereikt? Wat zijn de praktische voordelen voor werkgevers en hun werknemers? Ook dat hoor je op 19 november.

Zet nu alvast de werkgeversbijeenkomst van donderdag 19 november in je agenda, van 15.00 tot 18.00 uur. Een uitnodiging met meer informatie over sprekers en locatie volgt binnenkort.
Tips om je mobiliteitssituatie te verduurzamen met Slim Reizen scan
Hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzamer, vitaler en slimmer naar hun werk komen en minder in de file staan? De gratis Slim Reizen scan van Slim Reizen Stedendriehoek geeft jou als werkgever inzicht in het reisgedrag van jouw werknemers en antwoorden in de vorm van concrete tips. Het stimuleren van fietsgebruik onder medewerkers, het stimuleren van carpoolen, goede mobiliteitsvoorzieningen, mogelijkheden in de WKR voor reiskostenvergoeding en zakelijk verkeer, en vergaderen via internet; allemaal onderwerpen die tijdens de scan aan bod komen. De scan bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:
 1. De mobiliteitsadviseur van Slim Reizen Stedendriehoek bepaalt in overleg met jou welke scan het beste bij je bedrijf en ambities past (een Light, Basis of XL Scan).
 2. Jij als werkgever levert gegevens aan die nodig zijn om de scan uit te voeren.
 3. Een derde partij met wie wij samenwerken, voert de daadwerkelijke scan uit.
 4. Onze mobiliteitsadviseur stelt een korte en krachtige notitie op met daarin een beeld van de huidige situatie, de potentie en concrete tips. Deze bespreken we met je tijdens een (bel)afspraak.
Benieuwd hoe de Slim Reizen scan kan bijdragen aan een slimmer en duurzamer mobiliteitsbeleid binnen jouw organisatie? Lees dan hier verder.
Businessline 14, dé verbinding met Apeldoorn-Zuid: bijna een jaar later
De ov-verbinding tussen centraal station Apeldoorn en Apeldoorn- Zuid is met de komst van buslijn Businessline 14 in december 2014 sterk verbeterd. Reizen van en naar je werkplek in Apeldoorn Zuid is sindsdien sneller en gemakkelijker. Nu, bijna een jaar later, is het tijd om de balans op te maken. Daarom hield Slim Reizen Stedendriehoek vorige week tijdens de ochtendspits een enquête onder de passagiers van Businessline 14, met vragen als:
 • Wat is de belangrijkste reden om te reizen met deze bus?
 • Hoe reisde u hiervoor naar uw werk?
 • Wat is het verschil in reistijd?
Deze vragen zijn door bijna honderd reizigers beantwoord. Duidelijk is dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de nieuwe Businessline.

Samenwerking bedrijven en overheid
Lijn 14 Apeldoon Zuid Businessline is een co-creatie van grote werkgevers in Apeldoorn Zuid (initiatiefnemer Achmea, Kadaster, Merin (FizzionParc) en Belastingdienst), vervoerder Syntus en betrokken overheden (provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn). Het initiatief wordt ondersteund vanuit het programma Slim Reizen Stedendriehoek. De route van de huidige lijn 14 is korter en de bus stopt minder vaak. Zo hebben forenzen een betere aansluiting op het vervolg van hun reis.
Update Fietsactie Samen Schakelen
Al ruim 60 werkgevers hebben zich dit jaar aangemeld voor onze Fietsactie Samen Schakelen. Hun werknemers kunnen flinke korting ontvangen bij de aanschaf van een fiets. Dit jaar focust de Fietsactie vooral op speciale e-bikes zoals high speed e-bikes. Deze e-bikes zijn perfect voor het overbruggen van langere woon-werkafstanden! Enkele weetjes over de Fietsactie Samen Schakelen 2015:
 • Al 60 werknemers reizen voortaan met de fiets naar het werk dankzij de fietsactie.
 • Samen zorgen zij voor meer dan 150 spitsmijdingen per week.
 • De langste woon-werkafstand die voortaan per e-bike overbrugd wordt is maar liefst 53,7 km. De kortste afstand is 7,5 km.
Laat ook jouw medewerkers profiteren van kortingen tot wel € 475 bij de aanschaf van een nieuwe e-bike. Zo draagt ook jouw organisatie bij aan een betere bereikbaarheid van de regio! De Fietsactie loopt nog tot en met 30 december 2015.
Fiets Telweek: 56.000 deelnemers en 2 miljoen fietskilometers
De Fiets Telweek was een groot succes en kan met recht het grootste fietsonderzoek van Nederland genoemd worden. De ruwe data die zijn binnengekomen, moeten deels nog worden verwerkt en verrijkt. Wel is al duidelijk dat de enorme exposure in landelijke én regionale media voor veel enthousiaste deelnemers heeft gezorgd: 56.000! Een groter aantal dan verwacht, waardoor ook het analyseren van alle gegevens langer zal duren dan gedacht. Half november zouden de gegevens geanalyseerd moeten zijn. Er wordt nu al gesproken over de Fiets Telweek 2016. Doe jij dan ook weer mee?
Share
Tweet
Share
Forward
Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek