Copy
Verslag werkgeversbijeenkomst
Donderdag 10 maart 2016
Zo voorkom je overvolle parkeerplaatsen
Carsharing en fietspromotie: interessante onderwerpen, maar hoe voer je ze succesvol door in je eigen organisatie? Daarover zijn we tijdens de werkgeversbijeenkomst van 10 maart veel te weten gekomen! Hoe je overvolle parkeerplaatsen tegengaat, vertelde Etienne Schiffelers ons. En dat leasefietsen veel voordelen hebben, werd duidelijk in het verhaal van Peter Storm van Friesland Lease.
Overvolle parkeerplaatsen? Promoot de fiets!

Parkmanagement Overbetuwe kampte met veel parkeerproblemen op bedrijventerreinen. Etienne Schiffelers vertelde ons enthousiast hoe zijn bedrijf dit heeft opgelost door het fietsen te stimuleren. Enkele aansprekende én succesvolle acties waren:

 • ‘Laat je fiets fixen’. Er zijn middagen georganiseerd waarop medewerkers hun fiets een uitgebreide beurt konden laten geven.
 • ‘Fietsborrels’. Door borrels ‘Fietsborrel’ te noemen, werden medewerkers gestimuleerd om op de fiets naar de borrel te komen.
 • E-bike probeeractie. “Ook medewerkers die op 10 kilometer afstand of verder wonen, willen best op de fiets naar het werk”, vertelde Schiffelers. Daarom liet Parkmanagement Overbetuwe medewerkers een week lang een e-bike testen. 56 medewerkers hebben daarna een e-bike gekocht.

In een jaar tijd hebben ruim 1.200 medewerkers meegedaan met deze en andere fietsacties!


Knelpunten? Oplossen!
Knelpunten waren er ook, zoals: waar laad je je e-bike op? Wat te doen als je een zachte band krijgt? Uiteraard heeft Schiffelers deze knelpunten weggenomen. Lokale ondernemers werd gevraagd een oplaadkastje te ontwikkelen. Deze werd in grote aantallen ingekocht en bij diverse ondernemers op de bedrijventerreinen geplaatst. Ook werden in de gemeente Overbetuwe hufterproof fietspompen geplaatst.

Herhalen, herhalen
Hoe zorgt de organisatie ervoor dat werknemers op de fiets blijven komen? “Eén e-bike probeeractie of andere eenmalige acties werken niet, zorg dat er herhaling en beweging in zit”, stelde Schiffelers. Daarom heeft Parkmanagement een app ontwikkeld. Daarmee kunnen medewerkers elektrische fietsen en elektrische auto’s reserveren en uittesten. Ook wordt de app gebruikt om pushberichten te versturen. Bijvoorbeeld wanneer de treinen niet rijden. Momenteel maken 176 mensen gebruik van deze app.

Tip: “Eén e-bike probeeractie of andere eenmalige acties werken niet, zorg dat er herhaling en beweging in zit”

De leasefiets: je gaat erop vooruit!

Friesland Lease werd uitgelachen toen ze vier jaar geleden de leasefiets introduceerde bij een Bovag Branchedag. “De kans van slagen was erg klein, maar nu is het een succes”, vertelde Peter Storm. Friesland Lease is nog recent op het NOS journaal geweest met de leasefietsen. “We worden bij heel veel bedrijven uitgenodigd om te kijken waar de mogelijkheden liggen.” Friesland Lease schaft de fietsen aan en sluit contracten af met werkgevers.

“De fietsen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het woon-werkverkeer. De meeste mensen fietsen tussen de 4.500 en 6.000 km per jaar op de elektrische fiets. Dit is dus echt een alternatief voor de auto! Daarom moet alles erbij inzitten: onderhoud, verzekering, 24 uur hulpdienst etc. Het wordt allemaal geregeld door Friesland Lease. Zelfs in het buitenland is er dekking!”

Tip: “De leasefiets is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde én vermindert verzuim”


Wat zijn de voordelen van de leasefiets?

 1. Er zijn geen risico’s als het om onderhoud en restwaarde gaat
 2. Het is budgetteerbaar
 3. Het is makkelijk te regelen voor de werkgever
 4. Goede secundaire arbeidsvoorwaarde
 5. Er is geen investering voor nodig
 6. Het staat niet op de balans
 7. Het lost parkeerproblemen op
 8. Het vergroot de vitaliteit en vermindert verzuim. Storm: “Als je ziet wat een halfuur bewegen per dag doet met een mens. Mensen presteren beter, hebben een beter geheugen, een beter humeur, minder hart- en vaatziekten en verzuimen 10% minder.”


Bakfiets in plaats van bedrijfsauto
Naast gewone fietsen, elektrische fietsen en high-speed bikes, heeft Friesland Lease ook ‘ouderwetse’ bakfietsen geïntroduceerd. De bakfietsen zijn een prima alternatief voor bedrijfsauto’s. Bijvoorbeeld bij kleine klusjes in de buurt.

Rob Plooy, projectmanager flexibele mobiliteit bij Syntus, zei over de bijeenkomst: “Het was een erg nuttige bijeenkomst. En gezien de grote opkomst ook wel erg actueel”

Workshops: Fietspromotie en Ketenmobiliteit & Carsharing

Na de presentaties ging de groep in twee groepen uiteen. Tijdens twee inspirerende workshops werden praktische tips opgehaald vanuit de aanwezige werkgevers. Er was veel enthousiasme aanwezig om met elkaar de inhoud in te gaan, waardoor de tijd voorbijvloog. Wij gaan als programma met deze tips aan de slag. Werkgevers worden individueel benaderd om samen te kijken hoe we de energie uit de workshops door kunnen zetten in een verdere samenwerking.

Aan de slag!

Tot slot nog wat tips:

 • Op het moment dat jouw organisatie nadenkt over het leasen van e-bikes, neem dan contact op met het team van Slim Reizen Stedendriehoek.
 • We zijn gestart met verschillende pilots op het gebied van carsharing, zorg & mobiliteit, slim leasen en fietspromotie. Hierin wordt actieve deelname van werkgevers op prijs gesteld. Interesse om mee te doen? Meld je daarvoor aan bij de Mobiliteitsregisseur Oscar Roelofs.
 • Heb je zelf slimme ideeën om mensen over te laten stappen van de auto naar de fiets? Laat dit aan ons weten!


Hou 16 juni 2016 vrij voor de volgende werkgeversbijeenkomst!

Share
Tweet
Share
Forward
Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek