Copy


Nieuwsbrief juni 2015
In deze nieuwsbrief
Fietsactie gaat verder per 1 augustus
Goed nieuws: de fietsactie Samen Schakelen krijgt een vervolg! Enorm veel mensen in onze regio kochten een fiets met korting, en daarom hebben we besloten de actie opnieuw te organiseren. Dit keer focussen we op werknemers met een langere reisafstand naar het werk. We geven ze korting op de aanschaf van een e-bike als ze voortaan de auto laten staan, of als ze de auto inruilen voor een combinatie van ov en fiets. De actie start op 1 augustus, maar attendeer je medewerkers er gerust alvast op! Meer informatie volgt binnenkort. 
 
Nieuw team staat voor je klaar
Minder files en een verbeterd vestigingsklimaat; daar werkt Slim Reizen Stedendriehoek aan verder de komende jaren. Met steun vanuit het landelijke programma Beter Benutten Vervolg. De ambitie is dat er 10% minder vertraagde ritten in de spits zijn in 2017, oftewel 6.500 per week. Onze aanpak stelt daarom duurzame gedragsverandering centraal. Wat betekent dat voor jouw organisatie? Ons nieuwe team helpt ook werkgevers, bijvoorbeeld als het gaat om:
  • Ondersteuning van initiatieven waardoor medewerkers vitaler naar hun werk komen en minder in de file staan. Onze gratis Slim Reizen scan geeft je organisatie hiervoor concrete tips.
  • Advies hoe je slim gebruikmaakt van de Werkkostenregeling
  • Uitwisselen van best practices zodat jouw organisatie hier haar voordeel mee kan doen
  • Advies hoe je medewerkers vitaler en productiever worden
Via deze nieuwsbrief en onze website blijf je op de hoogte van onze acties.
 
Dit team gaat graag met je aan de slag:

Mobiliteitsregisseur oscar.roelofs@ slimreizenstedendriehoek.nl, 06-52442112
Mobiliteitsadviseur richard.gijsbers@ slimreizenstedendriehoek.nl, 06-42128350
Projectleider arjan.brink@ slimreizenstedendriehoek.nl, 06-30604887
Projectsecretaris angelique.jensen@ slimreizenstedendriehoek.nl, 06-81425401
Adviseur Communicatie & PR miriam.kisters@ slimreizenstedendriehoek.nl, 06-42899271

17 september werkgeversbijeenkomst 
De eerstvolgende werkgeversbijeenkomst is op 17 september. Thema van deze
bijeenkomst is: De impact van mobiliteit op de CO2-voetafdruk van een organisatie. Duurzaam werken en reizen maakt organisaties aantrekkelijker als werkgever, beter bereikbaar, vergroot de concurrentiekracht en kan bovendien de kosten verlagen en de CO2-voetafdruk verkleinen. Hoe, dat hoor je op 17 september. Noteer het alvast in je agenda en vraag gerust een collega mee. Meer informatie over bijvoorbeeld het programma en de locatie volgt binnenkort.
 
Binnenkort besluit of carpoolpilot doorgaat
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat veel werkgevers interesse hebben in carpoolen. Wij willen daarom een pilotproject starten dat werkgevers ondersteunt om samen het carpoolen onder medewerkers te stimuleren. Bijvoorbeeld in de vorm van een app. Eind april hebben diverse werkgevers hun vragen, wensen en de mogelijkheden besproken met de geselecteerde app-ontwikkelaar. Momenteel verkennen de deelnemende bedrijven bij collega’s en management of er interesse is om daadwerkelijke ja te zeggen tegen de pilot.  

Wil jij deelnemen aan de pilot of wil je meer informatie? Neem contact op met Mobiliteitsadviseur Richard Gijsbers: richard.gijsbers@slimreizenstedendriehoek.nl, 06-42128350.
‘Iedereen aan de deelauto?!’ 
Beter goed gejat dan slecht bedacht – op onze website vind je allerlei best practices in mobiliteit. In deze nieuwsbrief aandacht voor Tauw, dat samen met andere bedrijven deelauto’s afneemt.

Advies- en ingenieursbureau Tauw is een proefproject gestart met deelauto’s van Free to go, samen met andere bedrijven in de buurt. Human Resources Manager Rob Salman vertelt: “Veel collega’s hebben een leaseauto die het grootste deel van de dag stilstaat. Waarom niet een flink aantal van die stilstaande leaseauto’s inruilen voor veel minder deelauto’s van Free to go?! Vlak bij ons kantoor in Deventer staan enkele Free to go-auto’s die medewerkers kunnen huren.” Op de website van Beter Benutten vertelt Salman over het proefproject. Je leest er ook wat Tauw nog meer doet om de duurzaamheid en bereikbaarheid van het bedrijf én die van de regio een impuls te geven. 
Inspirerende mobiliteitsoplossingen in de Werkgeverskrant
Heb je de laatste Werkgeverskrant al gelezen? Hierin staan inspirerende voorbeelden uit verschillende regio’s om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. Lees onder meer over de elektrische autopool in de regio Brabant en over de fietsgame Toury in de regio Arnhem Nijmegen. Bekijk de Werkgeverskrant.
Volop bezig met snellere fietsroutes in regio
Om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren, komen er betere, directere fietsverbindingen. Deze verbinden Apeldoorn, Deventer en Zutphen onderling en met de omliggende kernen. Eind 2014 zijn hiervoor vijf kansrijke routes aangewezen, met de ambitie hier snelfietsroutes van te maken. Hoe staat het met de uitwerking ervan?
 
  1. De gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer werken een snelfietsroute uit ter hoogte van de provinciale weg / het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Deze route wordt momenteel nog concreter in beeld gebracht en het schetsontwerp is in de maak. Vervolgens moet komende zomer duidelijker zijn wat de maatregelen kosten. Aan het eind van de zomer organiseren we een inloopavond om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van de route. In september wordt aan de besturen van Apeldoorn, Deventer, Voorst, Overijssel en Gelderland gevraagd om de voorzieningen mee te financieren.
  2. Voor de snelfietsroute Apeldoorn - Epe (over de voormalige spoorbaan) is een definitief maatregelenpakket uitgewerkt. In juli adviseert het bestuurlijk carrousel of met dit pakket wordt verdergegaan.
  3. Voor de snelfietsverbinding Deventer - Zutphen (langs provinciale weg) is een informatieavond gehouden met belangengroepen en gemeenten. Ook is de route gefietst aan de hand waarvan er een maatregelenkaart wordt opgesteld en wordt bepaald wat de bijbehorende investeringen zijn.
  4. Voor de route Apeldoorn - Dieren (langs kanaal of provinciale weg) starten de verkenningen in het najaar.
  5. Voor de route langs de A1 tussen Apeldoorn en Deventer zijn er plannen voor een fietsvoorziening op de A1-IJsselbrug en de A50-brug. Deze bruggen zijn nu alleen toegankelijk voor autoverkeer waardoor fietsers soms ver moeten omfietsen. De uitwerking van deze route is een langetermijnproces.
Via onze website blijf je op de hoogte van alle maatregelen voor de fietsruggengraat
 
 
Slim Reizen Stedendriehoek is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven onder regie van regio Stedendriehoek