Copy
SMART LOGISTICS CENTRE VENLO

Datums om te Onthouden

  • Donderdag 12 januari: Inspiratiesessie Omnichannel en inspiratiesessie Bundelen van goederenstromen
  • Vrijdag 10 februari: lancering meerjarig actieprogramma - ontbijtbijeenkomst  
  • Maandag 27 februari: deadline aanmelden voor SMART Logistics Trophy
  • Dinsdag 28 maart: uitreiking SMART Logistics Trophy

uitnodiging lancering actieprogramma 'Volle vaart vooruit'

Het bestuur van SMART LCV nodigt u van harte uit om uit eerste hand kennis te nemen van het nieuwe meerjarige actieprogramma tijdens een ontbijtbijeenkomst bij het Parkhotel in Horst. U bent van harte uitgenodigd op 10 februari om 8.00 uur. We hebben een kort maar aansprekend inhoudelijk programma waarna voldoende tijd is om met uw Limburgse logistieke collega’s in gesprek te gaan. Het definitieve programma maken we begin januari bekend.


Meld u nu alvast aan door een mail te sturen naar: ingrid.vermeer@liof.nl

Donderdag 12 januari: Twee inspiratiesessies

Het betreft twee parallelle bijeenkomsten die op 12 januari starten om 15:30 uur. In de sessie rondom omnichannel staat de vraag centraal wat de kansen zijn voor de regio en hoe de logistieke dienstverleners een stevigere rol kunnen pakken in deze ontwikkeling. In de sessie rondom het bundelen van goederenstromen worden instrumenten aangereikt waarmee u kunt nagaan of u klaar bent voor bundelen en zo ja, hoe u dit kunt oppakken. De sessies kennen een gezamenlijke afsluiting. Geïnteresseerd? Neem contact op met Dianne Soons: dianne.soons@liof.nl

SMART Logistics Trophy 2017

Voor de derde achtereenvolgende keer wordt dit voorjaar de SMART Logistics Trophy uitgereikt. U kunt nu het logistieke talent van uw bedrijf nomineren.

De Trophy is bedoeld voor de talentvolle medewerker (m/v) die een positieve bijdrage heeft geleverd aan uw bedrijf en uw klanten en daarmee aan de regio Noord-Limburg. Dat kan uw vindingrijke planner zijn, uw superbehendige heftruckchauffeur, uw operations manager, uw declarant. Leeftijd is geen criterium; talent zit bij jong en oud.

Er zijn twee Trophy’s: een voor een mbo’er en een voor een hbo- of wo’er.De twee winnaars ontvangen, buiten een oorkonde en een beeldje, een studiebeurs ter waarde van maximaal 1000 euro, te besteden aan een logistieke opleiding of cursus in overleg met Gilde Opleidingen of Fontys Logistiek en Techniek. Dit draagt bij aan de kennis en vaardigheden van de winnaars en betekent een win-winsituatie voor werkgever en werknemer.
Aanmelden kan tot en met maandag 27 februari. De genomineerden worden beoordeeld door een deskundige jury. De winnaars worden op dinsdag 28 maart in De Maaspoort in Venlo bekendgemaakt. Lees hier meer over de SMART Logistics Trophy.

Download hier het aanmeldingsformulier voor kandidaten voor de SMART Logistics Trophy 2017

 

Zeer geslaagde Logistiektop tijdens eft 3PL Summit

Opnieuw doet Venlo-Venray als Logistieke Hotspot Nr. 1 van ons land zijn naam eer aan: weer brak de jaarlijkse 3PL Summit en CSCo van Eye for Transport dit najaar in Theater De Maaspoort met meer dan 360 geregistreerde bezoekers alle records.

Lees hier verder

Doorstroming A67

Er komt een onderzoek naar maatregelen om de doorstroming op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Dit hebben verkeersminister Schultz van Haegen en de gedeputeerden Van der Broeck (Limburg) en Van der Maat (Noord-Brabant) dit najaar afgesproken.

Hierbij zal vooral worden gekeken naar smart solutions. Hierbij zijn vele oplossingsrichtingen denkbaar maar er wordt ondermeer gedacht aan truckplatooning en incar-technieken waarbij bestuurders hulp krijgen bij het in- of uitvoegen en realtime waarschuwingen voor plotselinge files, ongevallen of auto’s op de vluchtstrook. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kijken Rijk en regio ook naar capaciteitsuitbreiding, zoals extra rijstroken en langere op- en afritten. De verkenning moet over twee jaar een pakket aan maatregelen opleveren. De aanpak van dit deel van de A67 is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. SMART LCV denkt mee over de mogelijke oplossingen.
 

 

Goederenknooppunt Venlo

Nog meer goed nieuws uit Den Haag. De Tweede Kamer vindt namelijk unaniem dat de regering moet onderzoeken of en welke investeringen in het spoor nodig zijn om Venlo verder uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt. In de motie van de regeringspartijen VVD en PvdA wordt Venlo een onmisbaar knooppunt in het goederenvervoer genoemd als poort naar de rest van Europa. Verkeersminister Schultz-van Haegen ziet de motie als ondersteuning van haar beleid.

Slim containertransport

Eerder al informeerden we u hier over het ict-project Slim Containertransport, dat het mogelijk moet maken om containers realtime te volgen, zodat goederenstromen met een hoge mate van betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk worden. Hierin wordt duidelijk dat we ict steeds meer als een vierde modaliteit moeten beschouwen: we kunnen niet meer zonder. Positiever geformuleerd: ict opent nieuwe mogelijkheden in de logistiek. Inmiddels is bekend geworden dat Slim Containertransport mede gefinancierd kan worden met middelen uit het programma Topsector Logistiek. Het is een van de veelbelovende projecten die SMART LCV onderneemt in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam.  

Kijk voor meer info over de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam op: www.rotterdam-venlo-europe.com. Deel het filmpje via de mail of zet het op uw website.

 

SYN-ERGIE

Het nieuwe Interreg-project SYN-ERGIE beoogt de versterking van transportdiensten en logistieke planning op de corridor tussen West-Vlaanderen en Limburg. Op de agenda staan onder meer optimalisering van de beladingsgraad en bevordering van synchromodaal transport. Dit moet de markt een impuls geven om concurrerend vervoer te realiseren via spoor, binnenvaart en kustvaart. Ook wordt een planningsinstrument ontwikkeld voor slimme, kostenefficiënte en duurzame logistiek. Aan Nederlandse kant wordt het project gecoördineerd door LIOF en is onder meer Fontys deelnemer.

Lees hier meer over SYN-ERGIE

E-Global

Fontys Venlo neemt met zo’n twintig bedrijven en instellingen, waaronder SMART LCV/ LIOF, deel aan het tweejarige onderzoeksproject E-Global van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin wordt onderzocht hoe Nederland te versterken als hotspot voor de distributie van e-commercezendigen naar andere landen. Er zal onder meer worden gewerkt aan efficiëntere en effectievere concepten voor omnichannel voorraadbeheer, magazijnontwerp en bezorging. Met E-Global moet tevens een hechtere innovatiecommunity voor e-commercelogistiek ontstaan, die na het project kan worden voortgezet.

Het project wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en sluit aan bij de prioriteiten uit de roadmaps van de Topsector Logistiek.

 

LimburgLogistiek

Op 8 december werd in Kessel het nieuwe, meerjarige programma LimburgLogistiek gelanceerd. Dit programma is in opdracht van de provincie Limburg door Industriebank LIOF ontwikkeld om in heel Limburg de logistieke sector verder te versterken. Dit gebeurt door:

  • Ondernemers te informeren over de laatste trends en marktkansen en hen te ondersteunen bij innovaties;
  • Logistieke ondernemers te verbinden met onderwijsinstellingen en de Brightlands-campussen;
  • Buitenlandse bedrijven in Limburg aan te trekken en te verankeren;
  • Het positioneren en verbinden van Limburg in een nationaal en internationaal netwerk.

Voor SMART LCV betekent dit dat LIOF een meer dan actieve rol kan blijven houden in dit unieke logistieke netwerk. Goed nieuws is ook dat LIOF met dit programma financiële middelen heeft om logistieke mkb-bedrijven te ondersteunen met advies-, innovatie- en kennistrajecten. Verder draagt versterking van de logistieke sector in heel Limburg ook bij aan de versterking van Noord-Limburg. Het projectsecretariaat is gevestigd in de Innovatoren in Venlo.

Lees hier meer over LimburgLogistiek 

Volg SMART LCV

Het laatste nieuws over SMART Logistics Centre Venlo vindt u ook op www.smartlogisticscentrevenlo.com. Of volg ons op Twitter @SMARTLCV.

SMART Logistics Centre Venlo is een uniek totaalconcept waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheid en kennisinstellingen om de logistieke regio Noord-Limburg verder te laten uitgroeien tot een Europese logistieke topregio.

 
SMART Logistics Centre Venlo
Sint Jansweg 20
Villa Flora, 3e verd.
Venlo, Limburg 5928 RC
Netherlands

Add us to your address book
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
 

SMART LOGISTICS CENTRE VENLO
Afmelden voor de nieuwsbrief | Profiel bijwerken

Email Marketing Powered by Mailchimp