Copy
TORE uudiskiri NOVEMBER 2016
Vaata uudiskirja 
online versiooni SIIT

JUHATUSE JUHTKIRI

Aili Avi
Novembrit võib pidada jõulukuu eelkuuks - tuled säravad, päkapikud hakkavad käima... Nii on TOREski olnud väga teguderohke. Kas just maailm vallutatud ja viisaastaku plaan täidetud, aga oma põhjalikul ja sihikindlal moel toimetavad tegevjuht ja juhatus, tegutsevad TORE-ringid üle Eesti.

TORE kuukiri toimib nii uudiste edastajana kui ka TORE kroonikana. Hääd lugemist jääb ka järeltulijatele.

Novembris tähistasime 10 aasta täitumist esimesest supervisioonist - meie juhendajad said 10 aastat tagasi tänaseni toimiva tugisüsteemi. Siit ka selle kuu TORE inimene - meie superviisor Ester Väljaots.

Veebruaris selle aasta I põhikoolitusega alustanud Laulasmaa Kooli, Türi Põhikooli, Kehra Gümnaasiumi ja Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumi torekad pidasid koolituse lõputunnistuste pidu Vinni-Pajustis - sealsete torekatega. Septembris käivitunud II põhikoolituse 3 moodulit said novembriga otsa - nüüd alustavad uued juhendajad ja torekad Tartu Tamme Koolis, Lüllemäe ja Laupa Põhikoolis ning Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis TORE praktikaga.

Toredaid teemasid jagub uudiskirjas veelgi...
Head lugemist kõigile - usun, et jagatud rõõm TORE tegemistest mõjub kingitusena. Jagage kas või sõpradega.

Mõnusat jõulu- ja jõulukaartide ootust!

TORE INIMENE: ESTER VÄLJAOTS

Ester Väljaots: „Viimasel ajal on nii, et kui olen kaks päeva TORE juhendajatega supervisiooni teinud ja siis kodu poole sõidan, on rõõmus energiline tunne - ja sellele järgneb varsti kurbus. Tagasi argipäeva.“
 
Ester räägib endast ise, loomulikult oleme teinud Estrist ka piltülevaate ning kogunud arvamusi teistelt TORE inimestelt.
 
„Tegelikult kohtusin TORE Marjuga, kui ta oli väike koolitüdruk ja TORE-t polnud olemaski. Aga kusagil õhus oli juba võimalus, et ta tekib ning juhendajad hakkavad supervisiooni saama.“
 
„Ma ei ole neutraalne enam, annan endale täitsa aru sellest“


Värvika ja põneva terviklooni jõuab SIIT.

Sügiskooli vaikuseminutid ja
10 aastat supervisioone


Novembrikuu alguses toimus Pilistveres TORE juhendajatele vaikuseminutite-teemaline sügiskool, millele järgnes TORE supervisioon.
 
MTÜ NÜ TORE juhatuse liige Kelly-Erin Uussaar: „Vaikuseminutite tegevused olid mõnusad ja andsid ka võimaluse neid kohe ise läbi teha. Endasse vaatamine ja hetkes olemine olid märksõnad, mida vaikuseminutite kaudu kogeda sai. Suur tänu koolitajale Matti Oravale!”
 
Pärast sügiskooli toimus pidulik sissejuhatus Ester Väljaotsa juhitavale supervisioonile - tähistasime 10 aasta täitumist esimesest TORE supervisioonist.  

Ester oskab osalejaid alati läbi kõige kummalisemate tegevuste, vahendite, materjalide ennast analüüsima panna. Seekord saime proovida uut meetodit probleemidele lahenduste otsimiseks, tegime tradistsiooniliselt läbi ka juhtumianalüüse,” kirjeldab oma vaimustust Kelly, kellel on juba kuus aastat TORE supervisoonidel käimise kogemust.
 
Loe täpsemalt SIIT.

HARIDUSALGATUSTE KOMPASS SUUNAB TORE TEGEVUSTENI 


MTÜ NÜ TORE tegevjuht Karmen Aasma käis 7. novembril Tartus Huvitava Kooli eestvedajate kokku kutsutud haridusalgatuste kohtumisel.
 
Tegemist on kohtumiste sarjaga, et luua üheskoos haridusalgatusi koondav teekaart-kompass, millest oleks abi koolirahvale kergendamaks valikut mõne algatusega liitumiseks.
 
Kompassi toimimise eelduseks on, et algatused oleksid üksteise tegevusega võimalikult hästi kursis. Esimesel kahel kohtumisel on osalenud algatused, millel on mingil konkreetsel filosoofial ja põhimõtetel põhinev programm ja võrgustik ning millega liitumisel võtavad koolide esindajad ka selged kohustused oma organisatsiooni arendamisel.
 
Olulisim, mis kohtumisel kõlama jäi - erinevad algatused ei ole konkurendid, vaid sõbrad. 
 
Loe täpsemalt SIIT.

ÕPETAJATE MAJAS TUTVUSTATI TORE TEGEVUST


TORE juhatuse liige ja koolitaja Aili Avi kohtus 7. novembril Tallinna Õpetajate Majas Tallinna inimeseõpetuse õpetajate ja sotsiaalpedagoogidega.
 
Aineühenduste kohtumise korraldas Tallinna Laagna Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Pille Alonov eesmärgiga tutvustada TORE ühingut kui sotsiaalset partnerit koolis, näidata tugiõpilastegevuse võimalusi ja meetodeid.
 
Aili Avi eestvedamisel tehti pärast tutvustust teadmiste kinnitamiseks TORE-teemalist Kahooti testi. TORE pildikaardid ja mängud kuulusid kohtumise teise poolde.
 
Aili Avi tõdes pärast kohtumist: „Spetsialistid koolides võiks meist rohkem teada.“

Loe täpsemalt SIIT. 

MIDA ÕPPISID TOREKAD HELSINGIS?


10.-11. novembril toimus Daphne programmi kaasrahastatud projekti  „Tugiõpilastegevus ja noorte kaasamine kiusamise ennetamisse“ kogemuskohtumine ja lõppkonverents Helsingis. Eesti poolt osalesid Adavere koolist tugiõpilasringi kaasjuhendaja Siiri Sutt ja noored Anni Varjo ja Sandra Pomjalov. Lustiverest ringijuhendaja Ede Paju ning noored Anny-Anete Säälik ja Anette Ant.
 
Kogemuskohtumisel rääkisid noored projekti kestel tehtust ja õpitust. Noorte sõnum täiskasvanutele võeti kokku videos, mille leiab TORE kodulehe uudisest. Sealsamas saab lugeda erinevate riikide näiteid sellest, mida koolides kiusamise ennetuseks tehakse.

Noorte arvates kipuvad täiskasvanud küberkiusamist üle tähtsustama – kui kedagi kiusatakse, siis võrdselt igal pool ja moel. Aruteludes tuli välja, et noored vajavad kiusamisega toimetulekuks eakaaslastest vahendajaid! Oluline on ka, et täiskasvanud oleksid noorte jaoks olemas ja aitaksid neid, isegi, kui nad seda otsesõnu ei küsi. Kiusamine on korduv võimu näitamine, mis ei kao iseenesest. Noored vajavad kiusamisse sekkujaid!
 
Täiskasvanutele tuletati meelde, et noorte kurbus on suurem kui vanadel ja avaldub ka pisisasjades, mida täiskasvanud ei märka või kurbuseks ei pea. Nõuanne, et ebameeldiv inimene või kommentaarium enda jaoks välja lülitada, pole noorte jaoks lihtne. Nad soovivad hoopis mõista, miks keegi kedagi kiusab ja õppida ennast kaitsma.
 
Teise päeva konverentsil tutvustati erinevate riikide praktikaid ning TORE tegevuse kohta tegi esitluse MTÜ Noorteühing TORE üks asutajaliikmetest Ülo Vihma. Kõigest saab täpsemalt lugeda TORE kodulehel. Jätka lugemist SIIT. 

 

UUS RUBRIIK - MÄLETATE? 
SOOJE SÕNAMISI SÜDAMEST JA SILMIST...

See on rubriik, kus seame sooje sõnu südamest ja silmist - toome välja märkamisi, olulisi tähendamisi, meenutusi. Et oleks teo-, jutu-, mõtteainet! Hoiame ja hoolime!

SÄRAPAISTET...

Novembrikuu õhtud on pimedad, päevad enamasti hallid ja toimetused pigem tubased. Just sellepärast algab aeg, mil mõeldakse inimestele, kes on meie seast lahkunud, kuid kelle hinged ja teod meid siiani rõõmustavad.

Hingedele mõeldes süütame küünla ja mõtleme kindlasti Aili Praksile, kellel on täpselt hingedepäeval (2. novembril) ka sünniaastapäev. Tänu Ailile jõudis Eestisse tugiõpilastegevus, tänu temale on paljudes koolides rohkem koolirõõmu!

Samamoodi tasub võtta aega, et mõelda inimestele, kes on meie kõrval. Märkame neid! Jagame nendega oma soojust ja toredust! Ja seda igal päeval! Meie ise saame muuta meid ümbritseva keskkonna toredamaks ja rõõmsamaks. Alustades väikestest asjadest - veendume, et meie lähedased sel pimedal ajal helkurit kannaksid – ikka selleks, et saaksime turvaliselt liigelda ja koos veel kaua särada!

Märkame ja hoolime igal sammul, igal hetkel...

TORE NOOR RÄÄGIB


23. novembril toimus Vinni-Pajustis kogemuskohtumine lõpetamaks veebruaris alanud TORE põhikoolitusprotsessi. Türi Põhikooli värske TORE noor Triin Sooäär muljetab TORE kodulehel oma põhikoolituse kogemustest.

„Meie koolitus algas sombusel veebruaripäeval - keegi ei teadnud, mida oodata. Üks parimaid asju oli see, et vahel muutusid osalejad koolitustel justkui lasteks, kes kõike järgi tahavad proovida. TOREs õpitakse läbi mängude ning noored saavad proovida koolitajate rolli. Tänu koolitusele oskame paremini juhtida emotsioone. Raske oli viimane koolituse päev, keegi ei tahtnud TORE perest eemale minna. Igaüks saab koolis midagi teha, et kool ei oleks vaid õppimiseks. TOREkad on koolile üks suurimaid võite ja TORE põhikoolitus on alustamiseks parim koht! TORE on justkui positiivsusele suunatud eluviis, mida võiksid kindlasti veel väga paljud kogeda...“
Jätka lugemist SIIT

KUIDAS TEIL LÄHEB?

Ootame UUDISEID ja PILTE
Sinu koolis toimuvatest
TORE tegemistest, et kajastada neid ka
KODULEHEL ja FACEBOOKIS
tore@tore.ee

TORE JÕULUKAART
VALMIB KÄSITSI

Sel aastal avasime TORE jõulupostkontori saarel. TOREdad ja töökad päkapikud on Leisis advendiaega täiesti sihipäraselt sisustanud – tulemus peaks olema SUUREPÄRASELT TORE!
 
TORE kodulehe vahendusel näeb jõulukaardi valmimise kohta videot, pilte ja ka väikest sõnalist ülevaadet Leisi Keskkooli TORE juhendajalt Kelly Erin-Uussaarelt: „Igal nädalal ühel-kahel päeval muutus täiesti tavaline matemaatika klass väga eriliseks väikeseks kaarditehaseks. Tänaseks on kaardid valmis ning jõudnud otsapidi Tallinnasse, kus need TORE tegevjuhi ja juhtkonna poolt TORE sõprade poole teele pannakse..“
 
On, mida oodata!
Vaata täpsemalt SIIT.

MEISTERDA TORE JÕULUKALENDER

Ühel päeval hakkas TORE Facebooki lehelt levima TOREdate tegude jõulukalendri õpetus...
Lihtne, kaunis ja kogu kooli kaasav!
Selline, aga igas kohas siiski omanäoline kalender on olemas juba Türil, Laupal ja Raasikul...
Tee Sinagi koos TOREkatega.
Piltidega varustatud juhendi leiab SIIT.
Nautigem vahvat koostegemist!
Copyright © 2016 MTÜ NÜ TORE. Kõik õigused kaitstud.
TORE, KUI KOOLIS ON TORE
LISAINFO: tore@tore.ee
www.tore.ee
www.facebook.com/TOREkad


This email was sent to gdpr-db9de3d4e4d69e06f05c81f94296a90c@forgotten.mailchimp.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MTÜ Noorteühing TORE · tore@tore.ee · Tallinn 13419 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp