Copy
Ta utfordringen: Topplederne må med i forbedringsarbeidet
View this email in your browser

Leandagen 2016

Tema: Forankring av endringsprosjektet i ledergruppa

Mange organisasjoner har kjent på utfordringer ved å forankre endringsprosesser i ledergruppa.
Det gjelder også ved implementering av LEAN og kontinuerlig forbedring.

Vi har satt temaet Forankring av forbedringsprosessen i ledergruppa  på dagsorden for Leandagen 8. mars 2016.
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn.
Tid: Kl 9.00 - 15.45

Programmet har 3 hovedavdelinger:

  • Intensiv  workshop: Ledelse og forbedringskultur v/André Knüppel og Jonas Pettersson, C2U AS
  • Case: Hvordan vi vil akselerere forbedringsarbeidet i Jotun AS. Utviklingen av Jotun Operations System, kartlegging og måling av resultater. Utviklingen gjennomføres i samarbeid med innovasjonsprosjektet VERDI. v/ Henning Haugen, Operation Systems Manager.
  • Case: Lean i en levende verdistrøm. Hva Sykehuset Telemark gjør for å skape bedre pasientflyt. V/Dag Aas, Lean-navigatør Akutt og beredskap og kirurgisk klinikk

Priser:
Medlemmer i Lean Forum BTV-regionen: kr 650
Andre: kr 980

Send påmelding!

Melder du deg inn nå, får du medlemspris fra og med dette arrangementet.

Send innmelding!

Last ned fullstendig program her
 

Hjelp oss å bli bedre!

Klikk for å svare på Lean Forum BTV-regionens interessekartlegging
Vi ønsker å knytte til oss flere medlemmer og skaffe oss et bedre informasjonsgrunnlag for å levere det medlemmene ønsker å få.
Du kan hjelpe oss ved å sette av 5 minutter og svare på den enkle undersøkelsen

Vår plan for 2016 er å levere flere medlemsaktiviteter, skape møteplasser for erfaringsutveksling, læring og utvikling av egen Lean praksis.


Både bedrifter og enkeltpersoner kan bli medlem i Lean Forum BTV-regionen. Personlig medlemskap koster kr 350 per år. Bedriftsmedlemskap koster fra kr 1500 per år (10 ansatte eller færre) til 4500 per år (50 ansatte eller flere).

Send mail til post@leanforumbtv.no for å registrere personlig medlemskap eller bedriftsmedlemskap fra og med 2016.

Se full oversikt over kontingentsatsene her:


Oversikt over kontingentsatser i Lean Forum BTV-regionenHilsen
Styret i Lean Forum BTV-regionen

 

Copyright © 2016 Lean Forum BTV-regionen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp