Copy
hylliefg.logo

Årsmöte 2021!


Datum: onsdagen den 17 mars
Tid: kl. 13.00
Var: onliemöte via den digitala mötestjänsten Zoom

Varmt välkomna till Hyllie Företagsgrupps årsmöte som även detta år kommer att vara ett onlinemöte via Zoom. Ni hittar årsredovisningen för 2020 samt dagordningen via nedanstående länkar. Se även längst ner i detta utskick för styrelsens proposition gällande stadgeändring.

Årsredovisning 2020
Dagordning 2020-03-17

Årsredovisningen samt dagordningen kommer även att bifogas när ni får möteslänken. För att kunna skicka ut möteslänken till er är vi tacksamma om ni anmäler er till årsmötet via knappen nedan.
Anmälan Årsmöte 2021!
Datum & Tid: onsdagen den 17 mars, kl. 13.00
Var: vi träffas via onlinemötestjänsten Zoom. Länk till mötet skickas ut till deltagarna, via angiven e-postadress vid anmälan, innan mötet.
Anmälan: För att kunna skicka möteslänk samt årsmöteshandlingarna till er via mejl ber i er att anmäla er senast den 16 mars. Anmäler ni er efter den 16 mars ber vi er att kontakta oss på info@hylliefg.se eller 070-993 66 26 så att vi kan säkerställa att ni får länken.

Det tekniska: Behöver ni hjälp med installation/användning av Zoom är det bara att höra av sig till oss! Har ni inte Zoom konto sedan tidigare behöver ni skapa ett sådant. Det görs via Zooms hemsida eller via Google Play alternativt App store.

Tänk på att gärna använda dator, surfplatta eller mobiltelefon med kamera- och mikrofonfunktion där ni har möjlighet till videokonferens.  Det blir trevligare om vi har möjlighet att se varandra under mötets gång.

Avanmälan: Behöver ni avboka kan ni även här kontakta oss på info@hylliefg.se eller 070-993 66 26.

Styrelsens proposition gällande stadgeändring


I Hyllie Företagsgrupps stadgar står det att årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen föreslog inför årsmötet 2020 att dessa skulle uppdateras till att ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång. Detta för att öppnar upp för möjligheten att hålla stämman lite senare på året. Propositionen bifölls av stämman för 2020. Se här för årsmötesprotokollet för år 2020.

Enligt våra stadgar, §16 krävs det beslut på två i varandra följande föreningsstämmor för att göra en stadgeändring. Vilket innebär att vi även i år kommer att rösta om följande förslag:

Nuvarande lydelse, första stycket §14:
Ordinarie föreningsstämma hålles senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. 

Föreslagen ändring, första stycket § 14:
Ordinarie föreningsstämma hålles senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

Vill ni se nuvarande stadgar i sin helhet kan klicka HÄR!
Hyllie Företagsgrupps styrelse
Ledamöter: Camilla Ahlin Nilsson (ordf.), Malmö Arena | Mikael Hankell, Hankells Ekonomikonsult AB | Veena Andersson, Riksbyggen | Jessica Anebreid, Malmömässan | Mats Björklund, Exakta AB | Mikael Jansson, Activeminds Solutions | Arne Åbjörnsson, a:tree communications | | Suppleanter: Maria Bökman, Gemervärde Sverige AB | Aminah Fallgren, SONA Connect AB | Claes Samuelsson, Eventbyrån i Malmö AB
Facebook
LinkedIn
Hemsidan
Email
Copyright © | 2021 | Hyllie Företagsgrupp | Alla rättigheter reserverade

Kontaktuppgifter
e-postadress: info@hylliefg.se | mobil: 070 - 993 66 26
postadress: Geijersgatan 2a, 216 18 Limhamn

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Email Marketing Powered by Mailchimp