Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

 

Beste ouders, verzorgers,

Een nieuwe nieuwsbrief van IKC UnieK. Naast de website, facebook en twitter is deze nieuwsbrief een goed middel voor u als ouders om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er allemaal speelt binnen IKC UnieK. Veel leesplezier!

We starten met het nieuws van IKC UnieK (algemeen), daarna volgt respectievelijk het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.

IKC UnieK
Basisschool
KDV en BSO

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!
 
IKC UnieK

Welkom op IKC UnieK:
In elke nieuwsbrief noemen we de kinderen die onlangs zijn begonnen of binnenkort naar IKC UnieK gaan. Dat zijn dit keer:
 

Yasmine Choujaï:   
Groep 1A
Kayleigh Blanke:     Groep 1B
Lisanne Aalbers:         Aapjes
Daan Bolwerk:   BSO
Lucca Bouwmeester: BSO
   

 Van harte welkom en heel veel plezier op IKC UnieK!
 
Agenda:

Woensdag 8 maart: kinderjury voor groep 5 en 6
Dinsdag 21 maart: NME-les Naadje van de kous groep 5
Dinsdag 21 maart: vergadering MR
Donderdag 23 maart:    NME-les Naadje van de kous groep 6
Maandag 27 maart: vergadering Oudervereniging
Donderdag 30 maart: Adopteer een Monument groep 8 
13 – 17 maart Onderdompelweek: Tijd en Geld
 

Basisschool

Regels
Ook op school gelden bepaalde regels. Dat zorgt voor duidelijkheid, veiligheid en maakt het overzichtelijk.  Verreweg de meeste ouders zorgen ervoor dat zij en hun kind(eren) zich aan de regels en afspraken houden. Toch is een herinnering zo af en toe nodig. Vandaar dat u hieronder meer leest over het oversteken en op tijd komen.
 
Oversteken en verkeersbrigadiers
Elke dag staan de verkeersbrigadiers klaar om uw kind(eren) veilig te laten oversteken. Daar zijn we als school en ik denk ook u als ouders heel blij mee. Toch geneurt het dat (groot)ouders met hun kind tussen de geparkeerde auto’s de straat oversteken. Een vriendelijk verzoek om dat niet te doen. Oversteken bij de verkeersbrigadiers is veiliger. Geef het goede voorbeeld naar uw kind(eren) en steek over op de daarvoor bestemde plaatsen bij de verkeersbrigadiers.

Op tijd beginnen
Elke dag gaan om 08.20 uur de deuren van de school open en kunnen de kinderen naar binnen. Om 08.25 gaat dan de eerste bel. Teken voor de ouders om afscheid te nemen. Om 08.30 gaat de tweede bel. Dan begint school. Het is voor uw kind best vervelend als hij/zij dan nog de school of het klaslokaal in moet. De les begint! Wilt u uw kind helpen ook echt om half negen in de klas te zijn. Het is zo jammer als de groep niet compleet is als de les begint.
 
Even voorstellen
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Laura Brethouwer, ik woon in Aalten en ik ben 20 jaar oud. 
Ik kom komend half jaar stage lopen in groep 3.
Ik zit in het derde en laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent in Groenlo. 
De aankomende weken ben ik er op de maandag en dinsdag.
Vanaf 10 april tot en met 30 juni ben ik er de hele week.
Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas.
Ik heb er veel zin in!
 
Groetjes Laura Brethouwer
 
Activiteiten groep 5 en 6
Groep 5 en 6 hebben in maart een tweetal activiteiten. Vanuit de bibliotheek gaan ze aan de slag als Kinderjury. Boeken lezen en als een echte jury aangeven wat ze van het boek vinden. Daarbij wordt verder gekeken dan dat het een mooi boek is. Vanuit de bibliotheek wordt dit met de kinderen besproken en wordt ze geleerd waar ze op kunnen letten.
Eind maart gaan de groepen 5 en 6 op de ontdekkingstour met de NME-les ‘Naadje van de kous’. Met behulp van proefjes gaan ze meer te weten komen over energie. Jouw eigen energie, energie van zon, wind en water Energie is overal en we moeten er zuinig mee om gaan.
Twee mooie activiteiten waar de kinderen vast veel plezier aan zullen hebben en veel zullen leren
 

Adopteer een monument                                                                          
Op donderdag 30 maart a.s. gaan de leerlingen van groep 8 naar het monument tegenover het Station. Zij zullen daar bloemen leggen bij het monument in het kader van de bevrijding van Aalten op 30 maart 1945. Daarna zal er een film getoond worden op school. Wilt u bij de bloemlegging aanwezig zijn dan kan dat natuurlijk.
We zouden het zelfs zeer op prijs stellen als er ouders bij aanwezig zijn. Het is ook naar de kinderen toe een blijk van meebeleven. De kinderen zijn rond 09.00 uur bij het monument.
 


Vakantieregeling schooljaar 2017 – 2018

Hieronder vindt u de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018. Voor u wellicht al handig voor het plannen van een eventuele vakantie. Later dit jaar ontvangt u nog een overzicht van de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie 12-2-2018 t/m 16-2-2018
Goede vrijdag en Pasen 30-3-2018 t/m 2-4-2018
Meivakantie 27-4-2018 t/m 11-5-2018 incl. Koningsdag 27-04 en Hemelvaart 10 en 11 mei
2e Pinksterdag 21-5-2018
Zomervakantie 16-7-2018 t/m 24-8-2018

KDV - BSO

Vakantieactiviteiten van de BSO
De vakantie is begonnen en er zijn leuke activiteiten georganiseerd door de medewerkers van de BSO. Klik hier voor het programma.

KinderEHBO via Bambi
Een van de ouders binnen Bambi vroeg ons of het nog mogelijk is de kinderEHBO via onze organisatie te volgen. Reden voor ons om haar en u allen nogmaals te attenderen op deze mogelijkheid.
Wij hebben zelf een drietal instructrices in huis; Marga Thomassen, Martina ten Dolle en Mariska Thien. Zij verzorgen de basis- en herhalingscursussen Kinder-EHBO, op onze locatie aan Plein Zuid 14.
Gastouders en medewerkers binnen Bambi zijn verplicht dit jaarlijks te volgen. Ouders of andere volwassenen die veel met kinderen te maken hebben, kunnen zich hier echter ook voor aanmelden.
Voor 50 euro p.p. volg je de herhaling Kinder-EHBO en voor de basiscursus betaalt u 85 euro. Afhankelijk van de zorgaanbieder en zorgpakket kunt u mogelijk (een deel van) het cursusgeld vergoed krijgen.
 

“Leer van het verkeer”
In de week van 13 maart zullen we beginnen met het thema “Leer van het verkeer”. We zullen als het weer het toelaat veel gaan wandelen door de wijk, over de stoep of het trottoir, bij het zebrapad en wellicht zelfs de stoplichten bij Beth San bekijken. Maar natuurlijk gaan we ook als politie agent het verkeer goed regelen, spelen we met de voertuigen uit het verkeer en maken we gebruik van boeken over voertuigen.
 


OC vergaderingen
De vergadering van de oudercommissie van KDV Uniek is verschoven naar 7 maart as. Centraal op de agenda staat deze keer het pedagogisch plan en ons handelen. Heeft u zaken die de leden van de OC op dat moment kunnen inbrengen, neemt u dan contact met hen op via Ilona Nijman (ni.j.man@live.nl).
De vergadering van de BSO locaties is inmiddels geweest. Ook hier stond het pedagogisch plan centraal. Ontwikkelingen binnen onze organisatie zijn besproken, alsook de herkenbaarheid van de OC en het uitzetten van een tevredenheidsonderzoek. 

IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl