Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

Aan de ouders / verzorgers,

Beste ouders/verzorgers,
Een nieuwe nieuwsbrief van IKC UnieK.  Naast  de website, facebook en twitter is deze nieuwsbrief een goed middel voor u als ouders om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er allemaal speelt binnen IKC UnieK. Veel leesplezier!

We starten met het nieuws van IKC UnieK (algemeen), daarna volgt respectievelijk het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.


Basisschool
Kinderopvang (KDV/BSO)


Welkom bij IKC UnieK
In elke nieuwsbrief zullen we de kinderen noemen die onlangs zijn begonnen of binnenkort starten. Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK:
 

Liv Taken Aapjes
Fay Taken Biggetjes
Mirthe Heinrich-Essenstam Biggetjes
Nine Obelink Biggetjes
Teunis Kampshof Biggetjes
Veerle Visser Biggetjes
Lieke Bodewes BSO UnieK
Liz Bouwmeester BSO UnieK
Liz Westervelt BSO UnieK

            
                                            

Agenda
22 december Kerstmarkt van 17.00 -19.00 uur
26 december t/m 6 januari Kerstvakantie
12 januari Vergadering Oudervereniging
17 januari Schoonmaakmiddag groep 1 t/m 5
17 januari Vergadering MR
20 januari Techniekenles groep 7-8

Kerst en op naar 2017
Nog een paar dagen en dan is het alweer Kerst. Altijd een gezellige tijd. Binnen het IKC wordt er op allerlei manieren aandacht aan besteed. De kerstversieringen zijn in het hele gebouw te vinden en dat brengt alles in kerstsfeer.  Binnen de school staan de kerstverhalen centraal en worden er kerstliedjes gezongen. De kerstmarkt is IKC breed voorbereid en staat open voor alle ouders. School gaat twee weken dicht maar de kinderopvang draait natuurlijk gewoon door. Het nieuwe jaar komt er aan. Ik wens u allen namens alle medewerkers dan ook Fijne kerstdagen en een goed 2017 toe.


                                 

Oud papier, PMD en grijs afval
Ook binnen het IKC hebben we natuurlijk met ‘afval’ te maken. Ook u heeft thuis te maken met het gescheiden inzamelen. De  grijze container heeft plaats moeten maken voor een inzamelcontainer ergens in de buurt. PMD wordt net als papier apart opgehaald. Ook binnen het IKC willen we nog meer het scheiden van papier, pmd en grijs toepassen. U kunt daar aan bijdragen. Veel ouders geven het drinken voor in de pauzes al mee in een beker. Drinkpakjes geven immers elke dag weer afval. Brood gaat mee in de broodtrommel. Zo voorkomen we een groeiende afvalberg en leveren we een bijdrage aan een schonere toekomst. Daar kunnen we allemaal aan meehelpen!!


Nieuwsbrief Samenwerkingsverband oost-Achterhoek
IKC UnieK behoort bij het samenwerkingsverband (SWV) Oost-Achterhoek. Dit SWV geeft periodiek een nieuwsbrief Passend Onderwijs uit. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

                                     
Basisschool

Technieklokaal

De groepen 6, 7 en 8 maken al vele jaren gebruik van het technieklokaal op Schaersvoorde in Aalten. Het bestuur van Technieklokaal vraagt uw aandacht voor het volgende:

Stichting technieklokaal Aalten Dinxperlo
Voor ons techniekonderwijs hebben we een prachtige voorziening in de vorm van het technieklokaal. De huidige coördinator heeft echter te kennen gegeven dat hij daarmee wil gaan stoppen. Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe kandidaat die deze (betaalde) functie van hem gaat overnemen. Graag komt het bestuur in contact met personen die voor deze functie in aanmerking kunnen komen. Affiniteit met het onderwijs is uiteraard een pre maar niet noodzakelijk.Kandidaten kunnen zich melden en informatie inwinnen bij een van de bestuursleden:

Jan van der Horst (voorzitter STAD): j.vanderhorst@accentscholengroep.nl
Wim Meijnen (penningmeester STAD): GW.Meijnen@schaersvoorde.nl
Frank de Vries (secretaris STAD): info@obsdeslinger.nl                                                                            
U mag ook contact opnemen met Jan-Willem Duenk, directeur IKC UnieK.


Kerstkaarten uitdelen op school

Zo vlak voor Kerst kan het sturen kerstkaarten aan de orde zijn. Om op school teleurgestelde gezichtjes van kinderen te voorkomen ( die geen kaart krijgen) vinden we het uitdelen van kaarten op school, hoewel sympathiek, toch geen goed idee. Wil een kind kerstkaarten sturen dan kan dat prima via de post. Zelf voor postbode spelen kan natuurlijk ook. 1 kaart voor in de klas mag (hoeft niet!).


Elke dinsdag worden er op school in beide pauzes door onze Beweegwijscoach Judith allerlei spelen
op het plein uitgezet. De juniorcoaches uit groep 7 en 8 helpen daarbij en begeleiden de spelen in de pauzes. Er zijn al heel veel verschillende spelen aangeboden. Kinderen mogen meedoen maar kunnen ook wat anders kiezen. Uw kind heeft vast al wel iets verteld over Beweegwijs. Het spel ‘kingen’is mateloos populair. Na de kerstvakantie gaan we van 1 dag naar 2 dagen Beweegwijs en zullen we ook donderdag een aanbod creëerden. Deze week zijn nieuwe materialen besteld en die zijn dan in januari ook inzetbaar. Daarmee heeft Judith legio mogelijkheden om nog meer spelvariaties in te brengen.

Fietskeuring
Onlangs heeft de jaarlijkse fietskeuring plaatsgevonden. Hieronder vindt u de uitslagen per groep. Het percentage afgekeurde fietsen is dit jaar veel beter dan afgelopen jaar. Dat is echt geweldig! Een goede en goedgekeurde fiets is echt van belang en u ondersteunt dat door de fiets van uw kind goed te kunnen laten keuren..      

Groep Gekeurd Afgekeurd Percentage
4 23 0 0
5 25 1 4
6 26 3 11
7 25 0 0
8 16 2 13
       
Totaal 2016 115 6 5
2015 120 25 21
2014 127 12 9
2013 122 10 8
2012 124 10 8

 
Voor de volledigheid een totaaloverzicht van de hele Gemeente door de jaren heen:           
  Gekeurd Afgekeurd Percentage afgekeurd
2009 1.065 140 13
2010 1.087 104 10
2011 1.202 97 8
2012 1.092 90 8
2013 943 87 9
2014 1.111 81 7
2015 1.112 164 15
2016 1.049 109 10

Kinderopvang (KDV/BSO)  

"Ik en mijn familie" komend thema op KDV
In januari, na alle feestdagen, gaan we met de kinderen werken aan het thema "ik en mijn familie". Benoemen van je eigen lichaam, maar ook welke plek je hebt in je familie, staat centraal. Hoe groot ben je? Welke kleur haar heb je? Ben je dochter/zoon, of (grote) zus/broer? Het boek "Ik ben Bas" sluit hierbij aan en zal gebruikt worden.


                                        

Kerstvakantie programma
Deze kerstvakantie zijn we uiteraard gewoon open, behalve op tweede Kerstdag, en heeft u uw kind wellicht ook op bepaalde dagen opgegeven voor de opvang. Voor de BSO kinderen hebben we een speciaal vakantieprogramma samengesteld, deze vindt u in deze bijlage.

Nieuwe collega per 1 januari a.s.: Marja Rexwinkel
Per 1 januari a.s. begint Marja Rexwinkel als nieuwe collega bij Kinderopvang Bambi. Marja zal met collega Lianne Westerveld de telefoon- en mailbezetting van onze kinderopvangorganisatie optimaliseren waarbij we streven naar een fulltime bezetting op alle werkdagen van 9-17 uur.

Marja werkt op het (nieuwe) kantoor aan Plein Zuid, van waaruit zij zich zal richten op de kinderdagopvang en BSO opvang. Zij ondersteunt (vooral) Thea hierin en neemt administratieve zaken over van Thea. Daarnaast zal ze bezig gaan met het uitwerken en versturen van nieuwsbrieven, websiteteksten bijhouden etc. In een volgende nieuwsbrief van 't IKC zal zij zich nader voorstellen.

Bereikbaarheid komende dagen i.v.m. verhuizing (gastouder)kantoor
I.v.m. de verhuizing van ons kantoor is ons kantoor gesloten vanaf a.s. vrijdagmiddag 23 december 12.00 uur t/m dinsdag 27 december a.s. Op die dagen en mogelijk ook op (enkele) dagen daarna zijn wij per mail en vaste telefoon (0543-473288) niet bereikbaar. Voor dringende zaken rondom de gastouderopvang kunt u die dagen contact opnemen met:

06-26752340 (Rik van Koersveld)

Voor dringende zaken rondom het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang in Aalten kunt u contact opnemen met:

06-19969578 (mobiel nummer BSO UnieK)

De opvanglocaties van 't kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang in Lichtenvoorde zijn gewoon normaal bereikbaar op de welbekende mobiele nummers.


                                 

                      
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IKC Uniek · Vondelstraat 11-a · Vondelstraat 11-b · Aalten, CT 7121 VB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp