Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk het dan online

Samen werken aan talent, basis voor een kansrijke toekomst

Aan de ouders / verzorgers,

Een nieuwe nieuwsbrief van IKC UnieK. Naast de website, Facebook en Twitter is deze nieuwsbrief een goed middel voor u als ouders om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er allemaal speelt binnen IKC UnieK. Veel leesplezier!


We starten met het nieuws van IKC UnieK (algemeen), daarna volgt respectievelijk het nieuws van de basisschool en de kinderopvang (KDV/BSO). Klik op de link hieronder om versneld naar het betreffende nieuws te gaan.

Basisschool
Kinderopvang (KDV/BSO)


Welkom bij IKC UnieK
In elke nieuwsbrief zullen we de kinderen noemen die onlangs zijn begonnen of binnenkort starten. Van harte welkom en veel plezier op IKC UnieK:

Lars Wamelink Groep 1-A
Merle de Slegte Biggetjes
Lotte Klumpenhouwer BSO UnieK
Falicia Nirandjan BSO UnieK
Merel van Schriek BSO UnieK
            
                                            

Agenda
2 november Ouderavond Klassekids voor de ouders van groep 4 en 5
6 november Kind-school-gezinsdienst Zuiderkerk 10.00 uur
14 november Studiedag; schoolkinderen zijn vrij / BSO-opvang is geopend
15 november MR-vergadering
16 november Vergadering oudervereniging
21 t/m 25 november Onderdompelweek rekenen; Meten en wegen
21 t/m 25 november 15-minuten gesprekken
16 t/m 23 november Inleveren schoenendozen voor Actie schoenmaatjes

Naschoolse kinderactiviteiten
Het tweede blok met 6 activiteiten gaat op 3 november van start. Klik hier voor het overzicht. Strippenkaarten zijn dagelijks op school te koop bij meester Ronald of via de leerkracht. Om deel te kunnen nemen, moeten de kinderen aangemeld zijn. We moeten namelijk weten hoeveel kinderen gaan deelnemen. Ook het aanmelden gebeurt bij meester Ronald of via de leerkracht. Dus eerst een strippenkaart aanschaffen en dan aanmelden. Zonder strippenkaart is deelname aan een activiteit niet mogelijk. De strippenkaart wordt afgetekend op de locatie van de activiteit. Gaat uw kind naar de BSO op de dag van een activiteit en neemt de BSO-groep deel aan deze activiteit dan hoeft er geen strip afgetekend te worden. U betaalt immers al voor de BSO.

Actie schoenmaatjes

De informatie over de Actie Schoenmaatjes heeft u ondertussen ontvangen. We hopen dat er veel dozen worden ingeleverd. Een mooie actie die veel blije gezichten kan opleveren onder het motto: ’Wie maak jij blij met een onvergetelijk cadeau?’ Denkt u aan de periode van inleveren?
                                     
Basisschool

15-minuten gesprekken
In de week van 21 – 25 november vinden de 15-minutengesprekken plaats. Dit jaar heeft u voor het eerst de mogelijkheid gekregen om digitaal te plannen. Het is voor ons ook nieuw maar gezien de vlotte reacties is het prima verlopen. Op deze wijze hebt u zelf meer invloed in dag en tijdstip van het gesprek. We hopen dat dat goed is bevallen.

                                                       
Voorstelling door AZC-leerlingen
Op donderdag 25 november gaan de kinderen van de groepen naar gebouw Elim. Daar zullen zij getrakteerd worden op een muzikale voorstelling van de AZC-leerlingen. Voor de AZC-leerlingen is deze voorstelling, binnen het project ‘Durfals en Waaghalzen’, de generale repetitie. Op vrijdag 25 november gaan zij namelijk naar Amsterdam om op te treden in het Concertgebouw!!! Dat wordt een prachtige happening en een geweldige belevenis. Vluchtelingenwerk Nederland verzorgt voor leerlingen van AZC-scholen deze projecten. Muziek maken en beleven is voor deze kinderen bij uitstek een hele mooie beleving. De generale repetitie uitvoeren voor een deel van de kinderen van IKC UnieK is dan een goede mogelijkheid om in een iets kleinere setting op te treden. Voor de kinderen van IKC UnieK is het een ontmoeting met de AZC-kinderen en het bijwonen van een leuke voorstelling .

Bezoek uit Canada 


Misschien heeft uw zoon of dochter het thuis wel verteld…. Er waren mensen uit Canada op bezoek. Dat klopt dan inderdaad. Afgelopen week waren twee Canadese schooldirecteuren op bezoek op de Accent-scholen en maandag 24 oktober waren ze ook op IKC UnieK te gast. Aanleiding voor hun bezoek was het feit dat de Accent schooldirecteuren afgelopen schooljaar een week op Canadese scholen op bezoek zijn geweest. Het Canadese onderwijssysteem toont voor Accent mooie raakvlakken en voorbeelden die passen in de ontwikkeling op de Accent-scholen. Uitwisseling van kennis en het bezoeken van elkaars scholen is waardevol.

Het bezoek bestond allereerst uit een rondleiding door ons IKC en het bezoeken van de groepen. Ze hebben met kinderen gepraat terwijl we bezig waren met MI. In Canada wil men kinderen aanspreken op wat ze kunnen en ze eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. Dat vergroot de betrokkenheid van de kinderen bij hun werk. Daar zijn we op onze scholen mee aan de gang maar dat daar is nog meer te bereiken. Het betrekken van kinderen bij o.a. de 15-minutengesprekken,de medewerking van de kinderen bij de informatiemomenten of het werken met juniorcoaches bij Beweegwijs zijn mooie voorbeelden.

Binnen de lessen willen we de kinderen een onderzoekende houding aanleren en dat vraagt soms een andere vraagstelling en verschillen in werkvormen binnen onze lessen. Onder andere samen werken is daarvoor nodig. Binnen MI is dat al prima mogelijk en de Canadese gasten waren enthousiast over deze wijze van werken. Ook op andere vakgebieden willen we deze onderzoekende houding van kinderen meer stimuleren en verdiepen. Uiteraard is alles gericht op het geven van nog beter onderwijs in de breedste vorm.

Na de bezoeken in de groepen hebben de beide directeuren een workshop gegeven voor de teams van cbs De Triangel, cbs Barlo, ’t Mollenveld en IKC UnieK. Het was een uitermate inspirerende dag. De andere dagen waren de Canadese directeuren te gast op de andere Accent-scholen

Kind-school-gezinsdienst 6 november
Op zondag 6 november om 10.00 uur is er een kind-school-gezinsdienst in de Zuiderkerk. Dit keer zal IKC UnieK daar aan meewerken. Het thema van de viering zal zijn ‘Volhouden’. Dat sluit perfect aan bij het thema dat op school met Trefwoord aan de orde is begin november. Er is een koortje gevormd worden en dat heeft al goed geoefend. Verschillende kinderen zullen op andere manieren meewerken aan de dienst. Het wordt een mooie viering!

                                                        

Kinderopvang (KDV/BSO)          

Thema "Kinderboerderij" start vanaf 31 oktober op 't KDV
Vanaf 31 oktober starten we met een nieuw thema, dit keer is het onderwerp: Kinderboerderij. We gaan de kinderen elke dag voorlezen uit het boek "kinderboerderij".

Ook zullen we in deze weken de verschillende soorten dieren bespreken aan de hand van o.a. deze vragen:
  • Welke geluiden maken ze?'
  • Wat eten ze?;
  • Welke kleuren hebben de dieren?
Er zal volop geknutseld worden, we gaan samen liedjes zingen en natuurlijk hebben de kinderen alle ruimte om hun eigen verhalen te vertellen. Ook komt er een echt konijn op visite bij het kinderdagverblijf, waarmee de kinderen (onder begeleiding) lekker mogen knuffelen! 

Uiteraard slaan we een uitstapje naar de kinderboerderij niet over, maar daarover horen jullie t.z.t. meer. Kortom: Het belooft weer een beestachtige (gezellige) boel te worden, wij hebben er zin in!

                                                

TINK-training voor PM'ers
Onze pedagogisch medewerkers (PM'ers) volgen momenteel de TINK-training. Deze training is er speciaal op gericht om het toepassen van taal- en interactievaardigheden te verbeteren en in te zetten.

In de kinderopvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Kinderen leren tijdens alle activiteiten (eten, verschonen, spelbegeleiding etc.). Goede taal- en interactievaardigheden van de PM'ers kunnen hieraan maximaal bijdragen. Daarnaast zijn deze vaardigheden van belang voor de communicatie met de ouders en collega's; om elkaar aan te spreken, voor de kindbespreking en het schrijven van verslagen.

Onze medewerksters volgen training in zes verschillende interactievaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties).

Zij staan nu aan het begin van de training, in een volgende nieuwsbrief zullen we jullie bijpraten over het geleerde op de training en de toepassing in de praktijk.

                                   

Verslag Oudercommissie KDV en BSO
Deze maand hebben beide oudercommissies vergaderd. In beide vergaderingen zijn de nieuwe uurprijzen voor 2017 vastgesteld. Hierover worden onze ouders op korte termijn via mail geïnformeerd. Ook is er uitleg geweest over TINK en de resultaten hiervan op de werkvloer en hebben we de interne organisatie, met name de taakbelasting van Thea en de uitgezette vacature (voor administratief-secretarieel medewerker), besproken. Al met al twee heel informatieve avonden. In februari komen we weer bij elkaar en staat met name het pedagogisch plan op de agenda.             
               
                           
IKC Uniek Vondelstraat 11a/b
7121 VB Aalten
Tel: 0543-471197 – school
Tel: 0543-473288 - kinderopvang
Email: info@ikcuniek.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IKC Uniek · Vondelstraat 11-a · Vondelstraat 11-b · Aalten, CT 7121 VB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp