Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen -
April 2022

  1. Algemene informatie
  2. Divers en betaalbaar wonen
  3. Informatie, advies en begeleiding
  4. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de website Vlaanderen helpt Oekraïne.
Informatie over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen Opvang vluchtelingen Oekraïne.

Deze websites worden continu geactualiseerd, hou ze dus zeker in de gaten.

2. Divers en betaalbaar wonen

Vraag en antwoord na digitale vragenrondes ‘vorming van de woonmaatschappij’ en ‘het nieuwe toewijzingsmodel’

In maart hebben er verschillende digitale vragenrondes plaatsgevonden m.b.t de vorming van de woonmaatschappij en het nieuwe toewijzingsmodel.
 
Ter voorbereiding kon u de verschillende webinars bekijken en vragen stellen die werden opgenomen in een vraag- en antwoorddocument.
 
De webinars zelf, bijhorende presentaties en het vraag- en antwoorddocument is terug te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen:

Woonforum VMSW op 6 mei 2022

Op vrijdag 6 mei 2022 organiseert de VMSW de studiedag Woonforum voor de sociale huisvestingssector in Vlaanderen. Op deze studiedag ontmoeten ongeveer 600 deelnemers vanuit de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, lokale besturen, het Vlaamse woonbeleid, welzijnsorganisaties, huurdersverenigingen, … elkaar.

Woonforum zal een halve dag duren: tijdens de voormiddag kunt u een live debatprogramma volgen waarin verschillende thema's aan bod komen: klimaat, armoede of de woonmaatschappijen. Nadien biedt de VMSW u een lunch aan en is er tijd om te netwerken.
Bekijk het programma en schrijf u in. Inschrijven kan tot en met vrijdag 29 april.

Stemrechtenverdeling woonmaatschappij: sjabloon advies en gemeenteraadsbeslissing

Lokale besturen dienen een advies te bezorgen m.b.t. de verdeling van de stemrechten uiterlijk op 13 mei 2022 via e-mail aan woonmaatschappij@vmsw.be. U vindt daartoe een model van gemeenteraadsbeslissing, waarin u uw advies kan opnemen.
Bij het opstellen van uw advies dient u rekening te houden met de 2 verplichte objectieve criteria (de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente en de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente).
Indien u een bijkomend criterium voorstelt en daarbij gebruik wenst te maken van specifieke brongegevens, vermeld dat dan uitdrukkelijk, evenals een gewicht dat u adviseert om aan elk criterium toe te kennen.
 
Lokale besturen die al een advies hebben ingediend over de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen uit het werkingsgebied (samen met het advies over de afbakening van het werkingsgebied) kunnen verwijzen naar het eerder ingediende advies, indien er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. het afgebakende werkingsgebied komt overeen met het advies hierover van de betrokken lokale besturen;
  2. de twee verplichte criteria zijn opgenomen.
Meer informatie over het traject tot vorming van woonmaatschappijen en stemrechtenverdeling is beschikbaar op de website van VMSW.
Raadpleeg ook de webinars voor lokale besturen over de woonmaatschappijen.
Meer gedetailleerde informatie over de stemrechtenverdeling vindt u op de website voor lokale besturen.

3. Informatie, advies en begeleiding

Maak de Woningpas mee bekend

De Vlaamse overheid ontwikkelde de Woningpas. De Woningpas is het digitale paspoort van uw woning. Het geeft inzicht in de administratie (attesten, keuringen, premies) die bij het (ver)bouwen, (ver)kopen of verhuren komt kijken. Het biedt tegelijk bijkomende informatie, niet alleen over de woning zelf maar evengoed over het perceel en de omgeving.

Wilt u samen met ons de Woningpas in de kijker zetten? Is er op de website van uw lokaal bestuur een plek waar u de Woningpas onder de aandacht kunt brengen? Maak dan zeker gebruik van het vele beschikbare campagnemateriaal: van kant-en-klare teksten en afbeeldingen tot een video en een animatiefilmpje. Zo vinden meer burgers de weg naar dit nuttige instrument!

Hierbij al een voorstel van tekst: “Hebt u een eigendom? Dan heeft die misschien een Woningpas. Woningpas is het gratis digitale paspoort van uw woning dat automatisch samengesteld wordt op basis van informatie die over uw woning, perceel en de omgeving gekend is door de overheid. Uw woningpas vindt u op woningpas.vlaanderen.be.”
 
Ontdek alvast zelf de mogelijkheden van de Woningpas.

Tijdelijke aanvraagstop renovatiepremie en energiepremies in aanloop naar Mijn VerbouwPremie

Tekst vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 kunt u effectief de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen. Concreet betekent dit:
  • Tot en met 30 juni 2022 kunt u de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius online of op papier aanvragen volgens de huidige voorwaarden.
  • Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 kunt u geen premies meer aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.
 
Meer info kunt u nalezen in het uitgebreide nieuwsbericht op de website van Wonen-Vlaanderen.
 
Om u verder te ondersteunen in de begeleiding van premie-aanvragers wordt momenteel volop gewerkt aan een toolkit. Binnenkort ontvangt u hier meer info over!
 
Intussen kunt u alle laatste updates over Mijn VerbouwPremie terugvinden op mijnverbouwpremie.be.

4. Vorming en opleiding 

Trainingssessies projectportaal: nog plaatsen op 10 mei

Op dinsdag 10 mei staat om 13u30 een nieuwe trainingssessie gepland in het projectportaal sociaal wonen. Tijdens deze digitale sessie oefenen we de lokale woontoets in. Je krijgt enkele scenario’s voorgeschoteld van fictieve sociale woonprojecten in je gemeente. Aan jou om de lokale woontoets correct in te voeren. Om het goed in de vingers te krijgen overlopen we elk scenario samen. We oefenen in kleine groepjes, van maximum 15 deelnemers.

Er zijn nog plaatsen vrij voor deze trainingssessie. Inschrijven kan nog tot 3 mei via Eventbrite
 
VMSW zal je toegang geven tot de opleidingsomgeving, waar je onbezorgd kan oefenen. Je kan er niets verkeerd doen. Bij bevestiging van je inschrijving geven we de link al mee naar de opleidingsomgeving. We willen je vragen om deze link vooraf uit te testen. Om te kunnen inloggen heb je een Woonnet-account nodig (voornaam.naam@woonnet.be).

Ben je een nieuwe gebruiker? Vraag dan toegang aan bij VMSW via het aanvraagformulier. Tip: kies enkel voor de functie ‘projectportaal’.

Save the date: Dag van het lokale woonbeleid - donderdag 23 juni 2022

Op donderdag 23 juni 2022 gaat onze derde Dag van het lokale woonbeleid door in VAC Herman Teirlinck in Brussel met als thema ‘Bouwen aan Wonen’. Een dag vol inspirerende, informatieve en interactieve workshops. Voor iedereen die wil werken aan een sterk lokaal woonbeleid.

Begin mei ontvangt u een uitnodiging met het dagprogramma, en een link om in te schrijven. Hou die mailbox in de gaten!
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium