Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen -
november 2021

  1. Algemene informatie
  2. Divers en betaalbaar wonen
  3. Kwaliteit van de woning en woonomgeving
  4. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie 

Groen licht van Vlaamse Regering voor fusie Wonen-Vlaanderen en de VMSW 

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 12 november een aantal hervormingen binnen het beleidsveld Wonen een eerste keer principieel goed. Hiermee zet ze het licht officieel op groen voor de fusie tussen Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dit houdt ook de overdracht van de bijzondere sociale leningen en de verzekering gewaarborgd wonen naar het Vlaams Woningfonds in (vanaf 2023). Dit ontwerpdecreet is nog niet definitief: het gaat nu naar de Vlaamse Toezichtcommissie en de Raad van State voor advies.  
  
Het nieuwe fusie-agentschap krijgt de naam Wonen in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen, wil Wonen in Vlaanderen het Vlaamse aanspreekpunt voor het beleidsveld Wonen zijn en versterkt inzetten op kwalitatief en betaalbaar wonen. De officiële start is gepland op 1 januari 2023. 

2. Divers en betaalbaar wonen

Pleidooi voor collectief wonen in Momentum #1 

Momentum, tijdschrift voor erfgoed en maatschappij, plaatst de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw centraal. Ieder nummer schuift een ander urgent maatschappelijk thema naar voren waarin erfgoed een hedendaagse rol kan spelen. 
 
Het eerste nummer van Momentum voert een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, vergrijzing, ecologie en circulariteit. Het spectrum is breed: van wooncomplexen met genereuze buitenruimtes tot nieuwe woonvormen zoals cohousing of coöperaties. Wat ze gemeen hebben? Ze combineren de privacy van de eigen woning met collectieve ‘winsten’ zoals extra ruimtes voor de bewoners, gedeelde zorg, een ontmoetingsplaats voor de buurt, en een meer open landschap voor iedereen. 
 
Momentum is een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed. Elk nummer komt tot stand met andere partners. De eerste editie over collectief wonen is het resultaat van een samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Departement Omgeving en de Vrije Universiteit Brussel. 
 
Het boek kost 30€ en is verkrijgbaar in de boekhandel of op www.publicspace.be.

Lancering SVK Pro: oproep sociaal wonen voor private sector 

Op 16 november 2021 lanceerde de VMSW de oproep SVK Pro 2021 naar de private initiatiefnemers, zoals bouwfirma's, private ontwikkelaars, investeerders, ... Via SVK Pro willen we deze private partijen stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Woningen gerealiseerd via SVK Pro tellen mee voor het Bindend Sociaal Objectief van uw gemeente.  
  
32 SVK’s doen mee waardoor SVK Pro in 151 gemeentes mogelijk is. Private partijen kunnen zich nu kandidaat stellen tot en met 1 februari 2022.  
  
Op de website van de VMSW vindt u alle informatie over SVK Pro.  
3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Afschaffing mondelinge hoorzitting beroepsprocedure woningkwaliteit 

In onze nieuwsbrief van juli brachten we u op de hoogte van de goedkeuring door het Vlaamse Parlement van het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. Dit decreet bevat onder meer de afschaffing van de mondelinge hoorzitting in de beroepsprocedure tegen een besluit tot ongeschiktheid, ongeschikt- en onbewoonbaarheid of een besluit tot overbewoning.  
We merken evenwel dat heel wat indieners van dit beroep nog niet op de hoogte zijn van de afschaffing van de mondelinge hoorzitting. Soms wordt deze mogelijkheid ook nog vermeld in het besluit van de burgemeester. Daarom willen we dit graag nog eens extra onder de aandacht brengen. 
 
Met vragen hierover kunt u terecht op het e-mailadres woningkwaiteit.centraal@vlaanderen.be

4. Vorming en opleiding

Bent u nieuw of hebt u een nieuwe collega in het werkveld wonen? 

Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid organiseren wij regelmatig digitale kennismakingsmomenten. 
We introduceren jullie in het lokale woonbeleid, sociaal wonen, woningkwaliteitsbewaking en het premielandschap. Meer info is terug te vinden op onze website
Inschrijven voor de reeks van november/december kan via het inschrijvingsformulier kennismaken
 
Kijk zeker in onze opleidingskalender voor de nieuwe data in 2022. 
  
Interesse of start er in het kort een nieuwe collega en wenst u uitgenodigd te worden? Stuur een e-mail naar opleiding.wonen@vlaanderen.be.  

Digitaal infomoment wijzigingen Woningkwaliteit en Leegstand - 16 december 2021  

Op donderdag 16 december van 13u30 tot 14u30 zullen Dorien Van Cauwenberge en Jeroen Van Pottelberge de recente wijzingen wat betreft Woningkwaliteit (decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen van 7 juli 2021) en Leegstand toelichten. 
Deze infosessie gaat digitaal door. U kunt inschrijven via dit online inschrijvingsformulier. 

Titel Digitale infosessie i.s.m. UNIA - Meldpunt problematische woonsituaties - 3 december 2021 

Sinds 1 januari 2021 zijn de IGS’en samen met de lokale besturen gestart met een fysiek meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen. 
Inwoners kunnen er ook terecht voor meldingen van mogelijke discriminatie op de huurmarkt. 
Om op de vele vragen uit het werkveld een antwoord te geven, organiseert het team Lokale Besturen in samenwerking met Unia deze infosessie. 
 
Wie willen we informeren?  
Alle (woon)loketmedewerkers, woonwijzerconsulenten, maatschappelijk werkers van het sociaal huis… kortom, iedereen die de burgers wil helpen om een melding te doen. 
 
Praktisch: 
Deze digitale infosessie gaat door op 3 december 2021 van 9u30 tot 12u00. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht en kan tot en met 1 december via Eventbrite.  
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met de link naar de meeting in Teams. 
 
Meer info op onze website.

Infosessie woonmaatschappijen en toewijzingsbeleid - save the date  

Als burgemeester, schepen of medewerker van het lokaal bestuur en IGS heeft u wellicht nog vragen m.b.t. de woonmaatschappijen en het nieuwe toewijzingsbeleid.  
In februari 2022 organiseert Wonen-Vlaanderen hierover enkele provinciale infosessies.  
  
Noteer alvast volgende data in de agenda:   Meer informatie over het concrete programma en de mogelijkheid tot inschrijving volgt later. 
© *|2021|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium