Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen - mei 2022

  1. Algemene informatie
  2. Divers en betaalbaar wonen
  3. Kwaliteit van de woning en woonomgeving
  4. Informatie, advies en begeleiding
  5. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie

Vlaams Parlement keurt fusie tussen agentschap Wonen-Vlaanderen en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen goed 

Op 25 mei 2022 keurde het Vlaams Parlement de fusie goed tussen het agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Daarmee ligt de weg volledig open voor het samensmelten van de twee organisaties.
 
Wonen in Vlaanderen: de referentie voor wonen 
Vanaf 1 januari 2023 zal ‘Wonen in Vlaanderen’ de referentie zijn voor alles wat met wonen te maken heeft. Ons toekomstige agentschap zal er zijn voor de burgers en voor alle organisaties en actoren in de woonsector die er terechtkunnen voor financiering, premies en subsidies, projectondersteuning, handhaving en adviezen.
 
Wonen in Vlaanderen zal een expertisecentrum zijn dat kennis rond wonen uitbouwt en verspreidt, met een focus op de kernopdrachten uit de Vlaamse Wooncode. Daarnaast moet het ook een motor voor vooruitgang en professionalisering in de sector zijn en impulsen en inspiratie geven aan het beleid en aan de woningmarkt.
 
Wonen in Vlaanderen voor u 
Achter de schermen bereiden de VMSW en Wonen-Vlaanderen de fusie al twee jaar voor. Vanaf nu zal deze samensmelting ook steeds zichtbaarder en concreter worden voor u. We informeren u (vooral vanaf het najaar) over stappen die voor u belangrijk zijn en over de indeling en werking van onze nieuwe organisatie.

2. Divers en betaalbaar wonen

Sociale woonbeleidsconvenanten: convenanten-enveloppe vanaf 1 juni via nieuwe knop in het projectportaal 

Sinds april kan er naast de vaste oproep voor sociale woonbeleidsconvenanten ook continu een convenant afgesloten worden. Binnen deze enveloppe van 1.000 woningen kunnen gemeenten inspelen op opportuniteiten die initiatiefnemers aanbrengen. Zo kan het sociaal huuraanbod versneld groeien. 
 
Hoe werkt het? De initiatiefnemer maakt de projectfiche aan in het projectportaal en vraagt de bespreking op het lokaal woonoverleg (LWO) en de goedkeuring door het CBS. De gemeente laadt het verslag LWO op en voegt de collegebeslissing toe. De dienst Programmatie doet het nazicht. Is alles in orde, dan krijgt u als gemeente een convenant voor het project in kwestie. De gemeente kan nu de nieuwe knop ‘enveloppe oproepen’ gebruiken en keurt zo de lokale woontoets voor dit project goed.
 
Tot eind mei verloopt de aanvraag per e-mail via programmatie@vmsw.be. Vanaf 1 juni kan alles via het projectportaal verlopen. Een aangepaste handleiding en instructiefilmpjes (eind mei) vindt u op de webpagina 'handleiding en video' onder ‘lokale besturen'.

Veelgestelde vragen over het centraal inschrijvingsregister staan online 

De VMSW werkt aan het centraal inschrijvingsregister (CIR). Hierdoor kan een potentiële kandidaat-huurder de inschrijving voor een sociale woning zelf digitaal initiëren.
 
Op 22 maart 2022 hield de VMSW een webinar voor SHM’s en SVK’s om kennis te maken met deze nieuwe webtoepassing die we samen met de externe softwareleverancier DXC ontwikkelen. Omdat we iedereen willen informeren over deze nieuwe toepassing, vindt u nu ook veelgestelde vragen uit dit webinar op Woonnet (inloggen nodig). U leest in deze veelgestelde vragen hoe een kandidaat kan inschrijven en zijn dossier kan opvolgen en hoe een woonmaatschappij kan werken met het CIR.
 
Heeft u nog geen toegang tot Woonnet? Dan kunt u dit aanvragen via het aanvraagformulier.
 
Met vragen kunt u terecht op CIRinfo@vmsw.be.

Vraag en antwoord na digitale vragenrondes ‘vorming van de woonmaatschappij’ en ‘het nieuwe toewijzingsmodel’

In maart hebben er verschillende digitale vragenrondes plaatsgevonden m.b.t de vorming van de woonmaatschappij en het nieuwe toewijzingsmodel.
 
Ter voorbereiding kon u de verschillende webinars bekijken en vragen stellen die werden opgenomen in een vraag- en antwoorddocument.
 
De webinars zelf, bijhorende presentaties en het vraag- en antwoorddocument zijn terug te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen. Het vraag- en antwoorddocument over het nieuwe toewijzingsmodel kreeg intussen een kleine update:
3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Model gemeentelijk reglement verplicht CA

Als lokaal bestuur kunt u het conformiteitsattest verplichten. Aan deze verplichting kunt u ook een jaarlijkse GAS-boete koppelen om dit te handhaven. Om u te ondersteunen bij de opmaak van een gemeentelijk reglement verplicht conformiteitsattest, maakte Wonen-Vlaanderen een modelreglement op. Naast een voorbeeldreglement met de mogelijke opties per artikel, geven we ook een extra woordje uitleg. U kunt dit modelreglement online raadplegen op de webpagina Het conformiteitsattest verplichten in de rubriek ‘Documenten’.

Vragen lokale besturen over opleiding en erkenning woningcontroleurs

In januari organiseerde de afdeling woningkwaliteit een infomoment over de opleiding en erkenning van woningcontroleurs. Tijdens dit infomoment gaven we meer uitleg bij het besluit van de Vlaamse regering over de erkenning van woningcontroleurs. Dit besluit trad inmiddels op 1 april 2022 in werking en bepaalt dat woningcontroleurs, die de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen controleren in het kader van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in de toekomst over een erkenning moeten beschikken.

Tijdens het infomoment kwamen heel wat interessante vragen aan bod. We bundelden deze vragen en hun antwoorden in een document. U kunt ze raadplegen op de opleidingspagina van Wonen-Vlaanderen.

4. Informatie, advies en begeleiding

Mijn VerbouwPremie: Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het besluit van de Vlaamse Regering dat de nieuwe Mijn VerbouwPremie regelt werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2022.
 
Voor aanvragen van de huidige renovatiepremie tot en met 6 mei 2022 in de categorieën dak, buitenschrijnwerk of technische installaties (elektriciteit en sanitair), zal geen rekening gehouden worden met de termijn van 5 jaar om voor dezelfde categorieën van werken opnieuw ‘Mijn VerbouwPremie’ aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.
 
Voor aanvragen van de huidige renovatiepremie in die categorieën van werken vanaf 7 mei tot en met 30 juni 2022, begint de termijn van 5 jaar wel te lopen. Voor deze categorieën van werken kan men ten vroegste 5 jaar na de huidige aanvraag voor de renovatiepremie Mijn VerbouwPremie aanvragen.
 
Vragen kunt u mailen naar mijnverbouwpremie@vlaanderen.be.

Nieuwe folder over Mijn VerbouwPremie

Vanaf nu is de folder ‘Mijn VerbouwPremie: Vraag uw verbouwpremies aan op 1 plaats’ digitaal beschikbaar. U kunt de folder op de Publicatiedatabank van de Vlaamse overheid downloaden of bestellen.

In deze folder vindt u een samenvatting van de nieuwe premie. Een beperkte oplage werd op 20 mei verstuurd aan de lokale besturen.

5. Vorming en opleiding 

Dag van het Lokale Woonbeleid - uitverkocht

Begin mei ontving u een uitnodiging voor onze Dag van het Lokale Woonbeleid. Een dag vol inspirerende, informatieve en interactieve workshops. Op een mum van tijd waren de eerste sessies volzet. Het evenement is officieel uitverkocht. Bedankt voor het vertrouwen!
 
Geen plaatsje kunnen bemachtigen? Neem contact op via opleiding.wonen@vlaanderen.be. We plaatsen u op de wachtlijst en noteren de sessies waar uw voorkeur naar uitgaat. Indien er mensen zouden annuleren, nemen we snel contact met u op.
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium