Copy

Afbakening werkingsgebieden
woonmaatschappijen bekend

 

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.

Op vrijdag 4 februari 2022 legde de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen definitief vast. De lokale besturen konden hiervoor tot 31 oktober 2021 een voorstel indienen. 

U vindt op de website van de VMSW een kaart en een overzicht van de werkingsgebieden.

Brief lokale besturen
Op maandag 7 februari verstuurt Wonen-Vlaanderen een brief naar alle lokale besturen, met in bijlage de gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering over het werkingsgebied waartoe ze behoren. In deze brief zullen de gemeenten ook opgeroepen worden om een voorstel te doen over de onderlinge verdeling van de stemrechten in het bestuur van de woonmaatschappij. 
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium