Copy

 

Nieuwsflash lokale besturen

Vorming woonmaatschappijen
 

 

Principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit: overdrachten van onroerende goederen bij de omvorming tot woonmaatschappij


Op vrijdag 15 oktober 2021 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de woonmaatschappijen een eerste keer principieel goed. Dit uitvoeringsbesluit concretiseert verder het decreet van 19 juli 2021, dat onder meer het regelgevend kader invoert voor de woonmaatschappijen en voor de herinvesteringsverplichting.

Dit ontwerpbesluit werkt nu het regelgevend kader voor de woonmaatschappijen en de herinvesteringsverplichting verder uit. In deze nieuwsflash leest u over de werkwijze en financiering van de patrimoniumoverdrachten en de fusiesteun.

Belangrijk: deze regelgeving is nog niet definitief. Het ontwerp is nu naar de Raad van State voor advies. Nadien moet de Vlaamse Regering het nog definitief goedkeuren. De streefdatum om dit besluit in werking te laten treden, is 1 januari 2022.

U leest in dit document over:
  • Wie moet onroerende goederen overdragen?
  • Welke onroerende goederen moet u overdragen?
  • Wanneer moet u onroerende goederen overdragen? (SHM’s en SVK’s/lokale besturen)
  • Wanneer bent u verplicht onroerende goederen over te nemen?
  • Hoe moet u onroerende goederen overdragen?
  • Aan welke prijs worden onroerende goederen overgedragen?
  • Waarvoor kan of moet u de verkoopopbrengsten gebruiken?
  • Welke steunmaatregelen zijn er voor overdrachten?
Deze nieuwsflash werd eerder deze week vanuit Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen verzonden aan haar contactpersonen.

Lees de volledige nieuwsflash (pdf - 302 kB).
 
© *|2021|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium