Copy

Nieuwsbrief voor lokale besturen -
februari 2022

 
 1. Algemene informatie
 2. Divers en betaalbaar wonen
 3. Kwaliteit van de woning en woonomgeving
 4. Informatie, advies en begeleiding
 5. Vorming en opleiding

1. Algemene informatie

Nieuwsbrief gemist? Neem een kijkje op onze website

Heb je een nieuwsbrief gemist, of wil je een nieuwsitem herlezen maar vind je de nieuwsbrief niet terug in je mailbox? Geen probleem: alle nieuwsbrieven worden meteen na verzending op onze website geplaatst. Neem dus een kijkje op nieuwsbrief voor lokale besturen en lees daar alles rustig na.

2. Divers en betaalbaar wonen

Webinars en vragenrondes: vorming van de woonmaatschappijen
Welke rol speelt uw lokaal bestuur?

Nu de werkingsgebieden afgebakend zijn, kan de woonmaatschappij (WM) effectief gevormd worden. Dat moet snel, want de erkenning van de SHM’s en SVK’s eindigt automatisch in 2023. Maar wat betekent dit nu voor uw gemeente? Welke rol kan u als lokaal bestuur hierin spelen?
Om u te informeren is Wonen-Vlaanderen samen met de VMSW momenteel bezig met de opmaak van een aantal webinars.
Heeft u nog vragen nadat u de webinars bekeek?
In maart organiseert Wonen-Vlaanderen een aantal digitale vragenrondes waarin we uw vragen beantwoorden.
Meer informatie over de webinars en inschrijvingsmogelijkheid van de digitale vragenrondes vindt u terug op de website van Wonen-Vlaanderen.
Is de vragenronde waarvoor u wil inschrijven volzet? Schrijf u dan zeker in op onze wachtlijst.
Met vragen kan u ook steeds terecht op opleiding.wonen@vlaanderen.be.

Webinars en vragenrondes: het nieuwe toewijzingsmodel vanaf 2023
De regelgeving op maat van lokale besturen en sociale woonactoren

Vanaf 1 januari 2023 treedt het nieuwe toewijzingssysteem in werking. Dit brengt heel wat nieuwe termen en invullingen met zich mee. Wat betekent dit nu concreet: Toewijzingsraad? Versnelde toewijzing? Lokale binding? Subdoelgroepen?
Om u te informeren werd door Wonen-Vlaanderen samen met de VMSW een aantal webinars opgenomen. De webinars en bijhorende presentaties zijn terug te vinden op onze website.
Heeft u nog vragen nadat u de webinars bekeek?
In maart organiseert Wonen-Vlaanderen een aantal digitale vragenrondes waarin we uw vragen beantwoorden.
Meer informatie over de webinars en inschrijvingsmogelijkheid van de digitale vragenrondes vindt u terug op de website van Wonen-Vlaanderen.
Is een digitale vragenronde volzet? U kan zich ook inschrijven op een andere datum of op onze wachtlijst. 
Met vragen kan u ook steeds terecht op opleiding.wonen@vlaanderen.be.

Ook lokale besturen die sociaal verhuren hebben een herinvesteringsplicht

Op vrijdag 17 december 2021 keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de woonmaatschappijen definitief goed. Het decreet van 9 juli 2021 legde de basis om woonmaatschappijen mogelijk te maken en voor de nieuwe herinvesteringsverplichting.
 
Een sociale verhuurder moet de venale waarde van een sociale woning die hij niet langer verhuurt volgens de sociale huurreglementering herinvesteren in de sociale huisvestingssector (art. 4.1/1 Vlaamse Codex Wonen).
 
Het bedrag dat geherinvesteerd moet worden is gelijk aan de venale waarde van de woning.
Een lokaal bestuur heeft 4 manieren om het bedrag te herinvesteren:
 1. Sociale huurwoningen bouwen of renoveren, of woningen of gronden verwerven voor sociale woonprojecten.
 2. Infrastructuur aanleggen of renoveren bij sociale woningen.
 3. De leningen op de niet meer sociaal verhuurde woningen vervroegd terugbetalen aan de VMSW of Vlabinvest.
 4. Een inbreng doen in de woonmaatschappij. Dat kan met een kapitaalsubsidie die de woonmaatschappij gebruikt voor investeringen. Of met een geldsom in ruil voor aandelen. Die aandelen brengen slechts de helft op van het dividend waarop de aandelen maximaal recht geven.
De herinvestering moet gebeuren binnen de vijf jaar.
Meer informatie over de herinvesteringsplicht kunt u lezen in de nieuwsflash die de VMSW hierover eerder stuurde.

Sociale woonbeleidsconvenanten: zesde oproep afgerond

Vorige zomer lanceerde de VMSW de zesde convenantenoproep. Gemeenten die (quasi) geen saldo meer hadden op hun BSO- of convenantplanner en minder dan 15% sociale huurwoningen tellen, konden daarbij aangeven welke projecten ze via een convenant willen realiseren.
 
Het resultaat is dat 65 steden en gemeenten een convenant kunnen afsluiten voor in totaal 3.795 bijkomende sociale huurwoningen. De convenanten gaan in op 1 maart 2022 en zijn maximaal drie jaar geldig. Op onze website vindt u meer informatie samen met het overzicht van deze steden en gemeenten. 

Steden en gemeenten die intekenden op de oproep ontvingen eerder deze week een brief met de beslissing en het eventuele ontwerpconvenant, dat reeds werd ondertekend door de minister. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpconvenant. Bij goedkeuring ondertekenen de gemachtigden en bezorgen het convenant, samen met een uittreksel uit de notulen, digitaal aan woonbeleidsconvenanten@vmsw.be. Na ontvangst voegt VMSW het aantal bijkomende sociale huurwoningen toe aan de convenantplanner in het projectportaal. Als gemeente kan u het beschikbare saldo nu gebruiken om de lokale woontoets voor concrete projecten uit te brengen.

Sociale woonbeleidsconvenanten: enveloppe continu convenant

Om het FS3-budget maximaal te benutten, hoeft een gemeente niet langer te wachten op een nieuwe periodieke oproep. Vanaf maart 2022 kan er continu een convenant afgesloten worden. Met deze enveloppe (1.000 woningen) kunnen gemeenten inspelen op opportuniteiten zoals de aankoop van goede woningen, CBO- en Design-and-Build-projecten of andere nieuwbouw- of vervangingsbouwprojecten met een toename aan sociale huurwoningen. Zo kan het aanbod versneld groeien.
 
Hoe werkt het? Vanaf maart kan u als gemeente een aanvraag indienen via het projectportaal:
 1. De initiatiefnemer maakt een woonproject aan, werkt een schetsontwerp uit of staaft de aankoop van goede woningen en vraagt vervolgens de lokale woontoets aan.
 2. De gemeente bespreekt het project op het lokaal woonoverleg. In het projectportaal voert u de beslissing in en voegt u een collegebeslissing over dit project toe. U vinkt aan een convenant te willen afsluiten voor dit project binnen de enveloppe. 
 3. De dienst programmatie (VMSW) voegt het gevraagde convenant toe voor uw gemeente.
 4. De VMSW monitort de teller van de lopende enveloppe en rapporteert aan de minister.
 Meer informatie vindt u op onze website.

Inspiratiegids aanpak permanent wonen op campings en weekendverblijven

Wonen-Vlaanderen heeft een inspiratiegids opgemaakt rond de aanpak van de problematiek van permanent wonen op campings en weekendverblijven. Deze gids zoomt in op deze complexe problematiek en geeft een korte historiek en een stand van de huidige regelgeving. Daarnaast wil deze handleiding inspirerende praktijkvoorbeelden en instrumenten (vanuit het beleidsveld wonen) aanreiken aan gemeenten en IGS’en om met deze problematiek om te gaan. De inspiratiegids is vanaf 1 maart beschikbaar op onze website.
 
Op vrijdag 22 april (09.30 – 12.00 uur) gaat hierover een digitale inspiratiesessie door. Deze sessie is gratis en inschrijven kan vanaf 1 maart via Eventbrite.
3. Kwaliteit van de woning en de woonomgeving

Webinar VLOK-rapport kerncijfers

Na de infosessies: een webinar!
Ter ondersteuning van de lokale besturen die op het lokaal woonoverleg het gevoerde woningkwaliteitsbeleid bespreken, maakte Wonen-Vlaanderen een nieuw rapport op met tal van kerncijfers op basis van VLOK-gegevens.
 
Na 6 succesvolle infosessies om wegwijs te geraken in het document, bieden we deze info eveneens aan via een webinar. We geven een aantal tips en tricks mee en bespreken alle details, zodat de lokale besturen hier op een correcte manier mee aan de slag kunnen gaan op het lokaal woonoverleg.
 
Het volledige webinar is te bekijken via toelichting rapport 'kerncijfers' uit VLOK.
Zie ook onze website webinar VLOK-rapport kerncijfers.

VLOK publieke data beschikbaar

Het stimuleren van een vrijwillige naleving van de minimumnormen woningkwaliteit vormt de basis van onze woningkwaliteitspiramide. De publieke ontsluiting van VLOK-data ondersteunt deze doelstelling.
We zijn dan ook blij dat we vanaf nu in nauwe samenwerking met de dienst datapublicatie volgende datasets publiek kunnen aanbieden:
 1. Panden met een herstelvordering via POI-service. Locatie en adresgegevens van panden waarvoor een herstelvordering is opgemaakt die opgenomen is in het register van herstelvorderingen. 
 2. Woningen op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen via POI-service. Locatie en adresgegevens van woningen die op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan. 
 3. Woningen met een conformiteitsattest via POI-service. Locatie en adresgegevens van woningen met een geldig conformiteitsattest.
De dataset parameters lokaal woningkwaliteitsbeleid komt beschikbaar einde maart.
 
Iedereen kan zonder aanmelden de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart > Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Woningkwaliteit. De datasets updaten dagelijks.
U leest er alles over op onze website: VLOK publieke data.
 
Met vragen kunt u terecht op vlok@vlaanderen.be.

Vraag en antwoord wijzigingen woningkwaliteit en leegstand

Op 16 december 2021 organiseerde Wonen-Vlaanderen een digitaal infomoment om kort de recente wijzigingen voor leegstand en woningkwaliteit (decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen van 7 juli 2021) toe te lichten.
 
Tijdens dit digitaal infomoment werden er heel wat vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden werden nu gebundeld in één document. Samen met de presentaties vindt u dit document terug op onze website.

4. Informatie, advies en begeleiding

Mijn VerbouwPremie

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022 om de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius/VEKA vanaf 1 juli 2022 te integreren in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.
Alle voorbereidingen voor de opstart van één uniek digitaal premieloket zijn gestart. Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.
 
Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

5. Vorming en opleiding 

Basisopleiding technisch verslag kamers

Tekst De afdeling woningkwaliteit organiseert een specifieke opleiding technisch verslag voor niet-zelfstandige woningen.
In deze opleiding van een halve dag overlopen we samen met jullie de technische verslagen voor niet-zelfstandige woningen en niet-zelfstandige woningen voor seizoenarbeiders. Dit doen we aan de hand van de technische verslagen en het technisch handboek, aangevuld met een aantal voorbeeldsituaties.
 
Wie wilt deelnemen aan de opleiding moet minstens vertrouwd zijn met het technisch verslag voor zelfstandige woningen. We zullen immers niet ingaan op rubrieken die ook daarin aan bod komen.
De opleiding gaat online door via Teams op de volgende momenten:
 • Vrijdag 25 maart van 9u00 - 12u30
 • Maandag 28 maart van 13u30 - 17u00
U kunt inschrijven via Eventbrite.

VLOK - opleidingen voorjaar 2022

Wonen-Vlaanderen organiseert opnieuw opleiding voor gebruikers van VLOK in de eerste helft van 2022. Enerzijds richten we ons met de basisopleiding tot de nieuwe VLOK-gebruikers. Daarnaast gaan er ook kortere digitale VLOK-opleidingen door per thema voor de meer gevorderde VLOK-gebruikers.
 
Voor meer informatie over de VLOk-opleidingen verwijzen we naar onze webpagina VLOK opleidingen. U kunt alle VLOK-opleidingen ook terugvinden in onze opleidingskalender. Inschrijven kan via de inschrijvingslink vermeld bij de opleiding.
Met vragen kunt u terecht op vlok@vlaanderen.be.

Digitale infosessie i.s.m. UNIA - Meldpunt problematische woonsituaties - 10 maart 2022

Sinds 1 januari 2021 zijn de IGS’en samen met de lokale besturen gestart met een fysiek meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen.
Inwoners kunnen er ook terecht voor meldingen van mogelijke discriminatie op de huurmarkt.
Om op de vele vragen uit het werkveld een antwoord te geven, herhaalt het team Lokale Besturen in samenwerking met Unia de infosessie over het meldpunt.
 
Wie willen we informeren? 
Alle (woon)loketmedewerkers, woonwijzerconsulenten, maatschappelijk werkers van het sociaal huis… kortom, iedereen die de burgers wil helpen om een melding te doen en de infosessie nog niet kon bijwonen.
 
Praktisch:
Deze digitale infosessie gaat door op 10 maart 2022 van 13u30 tot 16u00. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht en kan tot en met 8 maart via Eventbrite.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met de link naar de meeting in Teams.
Meer info op onze website.

Bent u nieuw of hebt u een nieuwe collega in het werkveld wonen?

Voor nieuwe medewerkers van lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid organiseren wij regelmatig digitale kennismakingsmomenten.
We introduceren jullie in het lokale woonbeleid, sociaal wonen, woningkwaliteitsbewaking en het premielandschap. Meer info is terug te vinden op onze website.
Inschrijven voor de reeks van april/mei 2022 kan via het inschrijvingsformulier kennismaken.
 
Interesse of start er binnenkort een nieuwe collega en wenst u uitgenodigd te worden? Stuur een e-mail naar opleiding.wonen@vlaanderen.be.
© *|2022|* *|Wonen-Vlaanderen|*

Wonen-Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel


Schrijf je uit
 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Wonen-Vlaanderen · Havenlaan 88 b40 · Brussels 1000 · Belgium