Copy
Crowdfunding is opgestart | Bestemmen met Burgers | Enthousiaste ondernemers | Stand van zaken bij gemeente


Op naar een GOUD 2016

Terwijl de gemeenteraadsleden onder de kerstboom aan het broeden zijn op de beslissing over de aankoop van het Koudasfaltterrein, stellen wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond ons prachtige burgerinitiatief voor deze al even prachtige locatie.

Bestemmen met Burgers
Onlangs dienden we bij het Stimuleringsfonds voor creatieve industrie een subsidieaanvraag in onder de noemer ‘Bestemmen met Burgers’. De aanvraag gaat over een vernieuwende aanpak voor het betrekken van de omgeving bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de Koudasfaltlocatie. We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat deze aanvraag is goedgekeurd.

Crowdfunding opgestart
We hebben een start gemaakt met de verwerving van werkkapitaal voor GOUDasfalt. Alle mensen die in april al eenmalige donaties hadden toegezegd, hebben een verzoek ontvangen om hun toezegging gestand te doen. Er komen al veel donaties binnen. Het is fijn om te merken dat mensen vertrouwen hebben in GOUDasfalt! In januari gaan we de mensen aanschrijven die jaarlijks willen bijdragen. Had je nog geen toezegging gedaan, maar zie je GOUDasfalt inmiddels helemaal zitten? Je gift is uiteraard meer dan welkom! Ons rekeningnummer is NL 33 TRIO 0390 985783 t.a.v. stichting GOUDasfalt

Enthousiaste ondernemers
We hebben de afgelopen maanden al aardig wat gesprekken gehad met ondernemers die interesse hebben om activiteiten op GOUDasfalt te ontplooien. Het winternummer van Gouda Into Business bevat een artikel “Goudasfalt wil vliegende start in 2016”. Dat heeft nog meer reacties van ondernemers losgemaakt. Ook met hen gaan we uiteraard het gesprek aan. Alle ondernemers die zich bij ons hebben gemeld, kunnen binnenkort een brief verwachten met uitleg over het vervolg.
TU Delft
We voerden een eerste verkennend gesprek met lectoren van de TU Delft op gebied van landschap, stadsontwikkeling en waterbouwkunde. GOUDasfalt wil de TU Delft als kennisinstituut graag bij het project betrekken, bij voorkeur met gerichte studies op gebied van energie, bodem en innovaties.

GOUDasfalt en het tweede initiatief
Onlangs spraken GOUDasfalt en De Verbinding (het 2e initiatief) met elkaar om af te tasten of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Beiden vinden dat het terrein een goede invulling moet krijgen in aanvulling op de stad en hopen dat de gemeente het aankoopt. Belangrijkste conclusie is echter dat wij heel anders aankijken tegen het proces van ontwikkeling van het terrein en dat de basis voor samenwerking daarom op dit moment lijkt te ontbreken. Op 7 januari praten we verder.

Stand van zaken bij gemeente
De stukken ter voorbereiding voor de besluitvorming in de gemeenteraad van 3 februari over de kredietaanvraag voor de aankoop van het terrein zijn voorbereid. De Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en GOUDasfalt is opgesteld. We zijn zo goed als klaar voor de grote dag! Voorafgaand aan de besluitvorming vergadert de gemeenteraad nog twee keer over de kredietaanvraag. Wie wil, kan daarbij aanwezig zijn. We hopen op veel supporters op de publieke tribune!
13 januari: de verkenning
20 januari: het debat
3 februari: het besluit
 
Fijne dagen allemaal! En op naar een GOUD 2016!


Download ons Bidbookdownload bidbook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 GOUDasfalt,


aanmelden voor deze nieuwsbrief    afmelden    profiel bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp