Nieuwsbrief #4  april 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser

Ledennieuwsbrief

De Gelderse streken - Wat een verhaal!

Imagocampagne

Samen met het Nederlands Openluchtmuseum en RBT KAN werkt Erfgoed Gelderland aan het project ‘Verhaal van Gelderland’. Sinds 2015 volgde vanuit dit project ook samenwerking met Omroep Gelderland bij de organisatie van de Gelredagen. In 2016 gaat de imagocampagne van start. Deze campagne rond het cultuurhistorisch erfgoed kent vijf thema’s. Met elkaar zijn zij belangrijke iconen van de Gelderse geschiedenis: Romeinen, Kastelen, Hanze, Tweede Wereldoorlog en Veluwe. De activiteiten starten in april met het thema Romeinen, iedere volgende maand is de volgende icoon aan de beurt. Alle uitingen hebben als afzender ´De Gelderse streken – Wat een verhaal!’. Door die naamgeving sluit deze campagne goed aan bij de reeds langlopende campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’. 

Lancering met 1 aprilgrap

In de week voorafgaand aan 1 april publiceerde het Nederlands Openluchtmuseum het bericht dat er bij opgravingen resten gevonden waren, die vrijwel zeker wezen op een Romeinse nederzetting. Dit was natuurlijk niet het geval. Het nieuws was een 1 aprilstunt en hét startsein voor de nieuwe campagne 'Gelderse Streken - Wat een verhaal'. De Romeinen staan als eerste van de vijf iconen in de schijnwerpers. Ze hebben dan wel geen sporen achtergelaten in Arnhem, maar op veel andere plekken in Gelderland zijn er wel Romeinse restanten te zien. Deze worden in de campagne uitgelicht.

Huisstijl van de campagne

Het communicatiebureau BrandDoctors, dat betrokken was bij de ontwikkeling van de campagnebeelden, brengt binnenkort een campagnebook uit met uitleg over de campagne en huisstijl-aanwijzingen. RBT KAN verzorgt de uitvoering van de campagne en levert per themaperiode een digitale toolkit met materiaal dat organisaties kunnen gebruiken voor hun communicatie-uitingen. Deze toolkit is beschikbaar via de website van RBT KAN

Tijdlijn campagne

Ieder thema krijgt gedurende een bepaalde periode de nadruk in de imagocampagne. De campagnebeelden mogen wel het hele jaar gebruikt worden. In de themaperiode verzendt RBT KAN een poster en flyer van dat thema naar de toeristische partners en stelt hen de digitale toolkit ter beschikking. Erfgoed Gelderland zal vooral online, via de sociale media van mijnGelderland en CollectieGelderland, de campagne ondersteunen. Tijdlijn themaperiodes: Romeinen: 16 april t/m 8 mei; Kastelen: 2 mei t/m 16 mei; Hanze: 16 juli t/m 13 augustus én op de dagen dat in Doesburg en Zutphen hanzefestivals plaatsvinden in juni; Tweede Wereldoorlog: 29 augustus t/m 17 september; Veluwe: 10 oktober t/m 31 oktober.
 

Betrokkenheid leden Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland doet haar best zo veel mogelijk van de Gelderse erfgoedorganisaties aan bod te laten komen in de campagne. Henriette Kosse en Liesbeth Tonckens zijn de vertegenwoordigers van de organisatie in de projectgroep Verhaal van Gelderland. Voor de invulling van de themacampagne maken we gebruik van een overzicht met evenementen en van de informatie die via persberichten naar nieuws@erfgoedgelderland.nl worden gestuurd. Alle aanvullingen en opmerkingen zijn welkom. Bekijk de longlist op onze website. 
Helpt u  de campagne tot een succes te maken? Houd ons op de hoogte van uw evenementen en deel de berichten met uw achterban!

Gelredagen

Het project Verhaal van Gelderland werkt sinds de zomer van 2015 samen met Omroep Gelderland bij de organisatie van de Gelredagen. Van september 2015 t/m zaterdag 2 april vond vrijwel elke zaterdag een Gelredag plaats op een bijzondere locatie. Erfgoed Gelderland spant zich daarbij in zo goed mogelijk de leden van de coöperatie hierbij te betrekken en ondersteunt Omroep Gelderland bij de organisatie van de Gelredagen. Zaterdag 2 april was de voorlopig laatste Gelredag bij Kasteel De Cannenburgh. Op deze Gelredag mochten we de 10.000ste bezoeker van alle Gelredagen in totaal verwelkomen. Het totaal aantal bezoekers kwam op 10.150. Vanaf 10 september zullen de Gelredagen verder gaan. Ze zijn dan weer gekoppeld aan de uitzendingen van de Ridders van Gelre op Omroep Gelderland.
 

Verhaal van Gelderland op de Ledenraadsvergadering

Op de ledenraadsvergadering van 18 april zal er een update gegeven worden van enkele lopende projecten, waaronder 'Het verhaal van Gelderland'. Aanmelden voor de ledenraadsvergadering kan via secretariaat@erfgoedgelderland.nlHet programma vindt u op onze website. 
Copyright © 2016 Erfgoed Gelderland, All rights reserved.


 uw gegevens aanpassen of uitschrijven
Website
Twitter
E-mail
Facebook