Nieuwsbrief #8  september 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser

Ledennieuwsbrief 2016 - nr.8

Film 'Rens in het archief' wint internationale prijs!

Het Regionaal Archief Rivierenland en Erfgoed Gelderland maakten samen een korte informatieve film voor de digitale leerlijn Reizen in de Tijd: 'Rens in het archief'. In deze film laat Rens zien hoe een archief werkt en vooral wat de betekenis is van het archief voor een samenleving. In april van dit jaar werd de film genomineerd door The SPA Film Festival on Archives and Records Management in de categorie ‘Beste film die de relevantie en belang van archieven laat zien’. Tijdens het Internationale Congres voor Archivarissen dat plaatsvond van 5 tot 10 september 2016 in Seoul, Zuid-Korea, werd de winnaar bekend gemaakt. Resultaat: ‘Rens in het Archief’ won de publieksprijs! Lees meer en bekijk de film.

Boekpresentatie 'Gelderland grensland'op Gelderse Landdag

Tijdens de Gelderse Landdag op 29 oktober zal de Commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje het eerste exemplaar van het boek Gelderland grensland in ontvangst nemen. In deze aantrekkelijke en rijk geïllustreerde bundel over Gelderse grenzen nemen ruim twintig historici en geografen de lezer mee langs de verschillende grenzen van Gelderland. De bundel is een coproductie van de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en het Gelders Genootschap. De redactie bestaat uit: Dolly Verhoeven, Marc Wingens, Simon van den Bergh en Maarten Gubbels.

Gelderse Landdag: een inspirerend programma

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Gelderse Landdag? Doe dit dan nu, want u kunt een inspirerend en wervelend programma beleven. Enkele highlights staan nu op gelderselanddag.nl en er komt nog veel meer! Aanmelden kan via: gelderselanddag/aanmelden.

Start Historische Werkgroep Gelderland 

Op zaterdag 10 september 2016 vond de eerste contactdag van de Historische Werkgroep Gelderland plaats. De groep kwam samen in het Liemers Museum. Na de inhoudelijke vergadering namen zij deel aan de Gelredag, waar zij een exclusieve rondleiding kregen op landgoed Sevenaer. 
De Historische Werkgroep Gelderland (HWG) is eind 2015 opgericht vanuit de wens het historisch onderzoek in de provincie Gelderland te ondersteunen en een platform te bieden aan historisch geïnteresseerden. De leden variëren van fotografen met een liefde voor erfgoed tot oral historians en van schrijvers tot ambassadeurs van de Gelderse tradities. De werkgroep stelt zich als doel een breed historisch vrijwilligersnetwerk op te zetten om zo de krachten van onderzoek te kunnen bundelen. Meer informatie of interesse? Laat het ons weten via: info@erfgoedgelderland.nl.

 

Inspiratiedag voor de Gelderse musea

De Gelderse Museumdag krijgt in 2017 een nieuwe opzet. Uitgangspunt daarbij: musea staan midden in de samenleving en zijn bedoeld voor iedereen! Erfgoed Gelderland heeft de Gelderse musea uitgenodigd om op vrijdag 30 september deel te nemen aan een Inspiratiedag om de nieuwe opzet door te nemen en met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Musea die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen via info@erfgoedgelderland.nl.   
 

Enquête depotbehoefte

In de afgelopen jaren zijn projecten voor nieuwe depotruimte in Gelderland opgestart, gerealiseerd of nog steeds gewenst. Begin augustus is onder de leden van Erfgoed Gelderland een enquête verspreid waarin de huidige staat van behoefte aan depotruimte wordt geïnventariseerd. Met uw inbreng starten wij het inventariseringstraject en kunnen wij u helpen. Inmiddels heeft 45% van de leden de enquête ingevuld. U nog niet? Klik hier en vul hem nog in voor eind september.

Met e-tickets naar het museum   

Sinds enige tijd is het mogelijk om via Erfgoed Gelderland gebruik te maken van een snelle en gebruiksvriendelijke e-ticket module. Erfgoed Gelderland heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Patricia van der Flier van Mapa Marketing. Zij helpt de leden met het opzetten van hun 'digitale kassa'. Inmiddels maken tien musea gebruik van het platform en zijn er zo'n 2300 tickets verkocht. Patricia legt uit wat de voordelen zijn van online ticket verkoop.

Verhaal van Gelderland - icoon Tweede Wereldoorlog

In het Verhaal van Gelderland staat deze maand het icoon Tweede Wereldoorlog centraal. Ook voor deze campagne is er op rbtkan.nl een communicatiepakket geplaatst voor het toeristisch bedrijfsleven. Hier kunnen ook leden van Erfgoed Gelderland banners, longread en facebook-presentaties plus teksten gratis downloaden voor eigen gebruik op websites. Vanaf 10 oktober aandacht voor het icoon Veluwe.

Eerste Gelredag van dit seizoen in Zevenaar   

Afgelopen zaterdag 10 september organiseerde Erfgoed Gelderland in samenwerking met de Ridders van Gelre en RBT KAN de eerste Gelredag in een serie van vijftien. De Gelredag vond plaats in Zevenaar en stond in het kader van het feit dat de Kleefse enclaves al 200 jaar bij Gelderland horen. Het publiek kon gratis het Liemers museum bezoeken, deelnemen aan een rondleiding door de stad of over het landgoed van Huis Sevenaer en naar optredens van het vendelcorps van Schutterij St. Andreas ’t Grieth kijken. Met alleen al 348 bezoekers in het Liemers museum was de Gelredag een goed bezocht evenement. Aanstaande zaterdag 17 september de tweede Gelredag: het vissersverleden van Harderwijk. 
Copyright © 2016 Erfgoed Gelderland, All rights reserved.


 uw gegevens aanpassen of uitschrijven
Website
Twitter
E-mail
Facebook