Copy
Åpne epost i din nettleser

Vi ønsker deg velkommen til Petrikjelleren i St. Petri kirke søndag 10. november. Bærekraftig forbruk av verdens ressurser danner bakgrunn for en dialog om hva det moderne mennesket kan lære av pietismen som på 1700-tallet slo rot i vårt nærmiljø. Velkommen!  

Foredrag
Petrikjelleren 10. november

Oppstart kl. 17.00 

Da miljøbevegelsen lånte pietismens klær
Siste foredrag i årets Svithun-dager holder Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet. Eggen, som selv har bedehus-bakgrunn, stiller spørsmålet om det er nødvendig å finne tilbake til den nøysomheten som preget de gamle lavkirkelige bevegelsene for å redde verden.

Møteleder er Leif Tore Lindø,
journalist i Stavanger Aftenblad.

Billetter: 
www.ticketmaster.no og i døren.
Ordinær: kr. 100 / Aftenbladkort kr. 80

Klikk i bildet over og se vår siste kulturkatalog Søndag i sentrum utgave 2 - 2019.


Noen fakta om pietismens historie

Pietismen var i utgangspunktet en kalvinistisk protestbevegelse som utviklet seg i mange ulike former og retninger ute i Europa og her hjemme på 1700-tallet.

Pietismen i Norge ble i hovedsak en religiøs bevegelse og motkultur, med klart preg av opposisjon og protest mot stat og den etablerte kirke. En vekkelsesbevegelse med vekt på å gjøre tro og gudfryktighet mer personlig dannende - samt mer evangeliserende og misjonerende utad og innad. 

Den «pietistiske» nøysomheten springer ut fra kristne og bibelske idealer, men er også preget av de store sosiale forskjellene mellom rik og fattig i by og bygd i denne historiske epoken.

Det vi kaller «Lekmannsbevegelsen" vokste frem på 1800-tallet og det var lekfolk innenfor kirken selv som ble pådriverne. Slik oppsto en «lavkirkelig» bevegelse med bedehuset som møteplass - i sterk opposisjon mot det høykirkelige. Man ønsket en gjenkristning av folket og en mer opplevd og personlig religion. 

Pietisme kommer av det latisnke ordet "pietas" som betyr gud eller gudfryktighet.

Den Haugianske bevegelse, indremisjonen og bedehuskulturen er typisk for pietismens arv i Norge.

Pietismens idealer har blitt løftet frem i ulike vekkelsesperioder - mot slutten av 1800-tallet og aller sist i mellomkrigsårene 1918 - 1940.

Ennå finnes tydelige spor av pietismens kirkelige motkultur i her vårt fylke og kanskje er det den pietistiske idé som igjen strømmer opp i hele den kristne sfære i moderne tid. Et nytt opprør mot stat og kirke på ulike plan og i ulike klær.

Velkommen til et interessant foredrag om fortid og framtid!
Mvh. Tormod Eikill
Domkirken musikk AS
Mail: 
te564@kirken.no

Dersom du kan hjelpe oss i å informere om våre konserter og foredrag til venner og kolleger - så setter vi stor pris på slik innsats : ) 

 

Bispekapellet
Klosterpop / Oskar Nordbø

8. nov. kl. 20.00

Et ny konsert er meldt inn i Svithundagene. Oskar Nordbø og band holder en intimkonsert i Bispekapellet. Med sin ærlige sjarm, gode meloditeft og upolerte atmosfære kombinerer han Folk, Indie Pop og Country på en helt unik måte.

Med gitar-fokuserte arrangementer blandet med en drømmende vokal kan du oppleve et unikt musikalsk møte mellom sjangere og sanger fylt av fengende, men ærlige, melankolske tekster og melodier. 


Billetter: www.ticketmaster.no eller i døren.

Facebook
Facebook
Hjem
Hjem
Kulturside
Kulturside
Katalog
Katalog
Copyright © 2015 - Stavanger domkirke


Du kan oppdatere din adresse her eller melde deg av her

Email Marketing Powered by Mailchimp