Copy
Hvedeinfo nr 10 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 2 februar 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 8. februar 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Udvalg
Miljøudvalget: Tilgang af Ole (71) og Henning (64).
Sti- og gavludvalget: Ny formand er Alan (42).
Grønt- og sneudvalget: Helge er trådt ud.
:
Forsikring
Bestyrelsen besluttede i 2016 at se foreningens faste aftaler efter for ydelser og priser. Dette omfattede vores aftaler om pleje af de grønne arealer og snerydning samt forsikringerne. Det lykkedes da at få en bedre pris på en del af snerydningsaftalen og forsikringen af vores rør i jorden fik en bedre dækning. 

Men nu kan bestyrelsen orientere om at foreningens forsikringer er lagt helt om. De hidtidige forsikringer i Concordia, Almindelig Brand og Dansk Glasforsikring er sagt op. I stedet har bestyrelsen tegnet alle foreningens forsikringer i Topdanmark. Gevinsten her er at dækningen af vores rør i jorden er markant bedre i Topdanmark. Her regnes ikke med afskrivning af rørenes værdi, men i stedet pålægges en selvrisiko. Denne selvrisiko er lille og vurderes at stå i et fordelagtigt forhold til en rørskades forventede omkostninger. Tillige er foreningens forsikringspræmie blevet reduceret markant med ca. 1/3. Dette repræsenterer en forventet besparelse for den enkelte husejer på ca. kr. 900 om året. Bestyrelsen har valgt at acceptere en mindre ulempe om selvrisiko for at opnå gevinsterne ved bedre dækning af rør og en meget stor besparelse for foreningen. 

Vær opmærksom på at have BBR-meddelelsen opdateret, hvis du vil være sikker på at få fuld forsikringsdækning i tilfælde af en større skade. Topdanmark ønsker specielt at registrere om du har udvidet stuen ud til haven. Dette øger grundarealet fra 61m2 til 67 m2
Meld straks til forsikringsmægleren: nla@fmg-dk. Tag evt. billeder af en indrettet tagetage.

Boldfang
Generalforsamlingens vedtagelse af at etablere et boldfang i nordkanten af fodboldbanen til at fange (nogle af) boldene og til at begrænse kørsel i området, forventes nu etableret i februar - marts i form af beplantning og en balancebom. 

Energispareprojekt
Der har tidligere været nævnt et muligt samarbejde med kommunen om energisparetiltag i Hvedevænget. Kommunen har valgt og foreslået Hvedevænget som samarbejdspartner i miljø- og energispareprojekter, hvor kommunen betaler for analyser og rådgivning. Bestyrelsen har stillet sig positivt til et sådant samarbejde. Følgelig har Alan afholdt et afklarende møde 14. februar med det af kommunen valgte konsulentfirma. 

Konsulenten udtrykte at han med sikkerhed kan pege på mulige forbedringer i bebyggelsen. Projektet udføres inden for en større ramme, der omfatter energibesparelser, indeklima, komfort og vedligeholdelse. Anbefalinger baseres på detailberegninger af aktuelt varme- og el-forbrug i vores huse. Dette giver flere og mere realistiske anbefalinger om forbedring og modernisering af vores huse. Konsulentens færdige produkt bliver et ”katalog” med anbefalinger, prisvurderinger og muligheder for udførelse. Den enkelte ejer i Hvedevænget får mulighed for at vælge netop det, der passer til hans/hendes hus. Men man kan også helt lade være. Ifølge konsulentens erfaringer netop med større bebyggelser, er fordelen, ud over gratis konsulentarbejde, at vi ved samlede bestillinger hos en entreprenør kan opnå op til 25% besparelser på gennemsnitspriser.

Det forventede forløb er nu: Konsulenten skal se 3 – 4 andre huse i Hvedevænget, udarbejde foreløbige beregninger, komme på genbesøg med håndværkere for at finde prisniveauer, udarbejde endelige anbefalinger og katalog, afholde en orienteringsaften med os alle i Hvedevænget, og stå til rådighed for rådgivning og vejledning derefter.

I bedes overveje at melde jer som ”beregningseksempel”! 
Vi vil gerne se et hus, hvor der er lavet meget nyt, et hvor der ikke er lavet så meget, et uden udvidet stue, et med udnyttet tagetage og et uden. Meld jer til bestyrelsen.hvedevaenget@gmail.com eller drop en seddel i nr. 42 senest 5. marts. Det er et spændende projekt, der giver nye muligheder!!

Varmekælderen
Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til vores varmecentral. Vejledningen er til brug for varmeudvalget og for dem, der er registreret som modtagere af alarm-SMS i tilfælde af fejl på anlægget. Vejledningen ophænges i varmekælderen og lægges ud på hjemmesiden.

Fastelavn
Børne- og aktivitetsudvalget har inviteret til fastelavn 26. februar 11.00: 
Hvad skal I være? 

 
       
TEMAOPSLAG
Varme
Hvis nogle ejere overvejer at sætte en varmeveksler i sit hus: Det fungerer ikke sammen med varmesystemet i Hvedevænget. Så lad være med det.

 
SERVICEMEDDELELSER

Generalforsamling
Igen: 7. marts 2017 på Kokkedal Skole Vest, mødelokalet over for tandplejen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 23. februar. Tænk på hvilket udvalg du vil melde dig til for at gøre dine meninger gældende. Husk at give fuldmagt til en nabo hvis du ikke kan deltage 

Nyt på hjemmesiden
Under Anlæg/Kort og husnumre er et nyt kort med målestok.
Under Fællesskab/Det sociale/Bålplads og Sankt Hans er der nye links til vejledninger og regler for brug af åben ild.

.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp