Copy
Hvedeinfo nr 10 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 10 december 2016

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 08. december og har nu ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
FRA ALLE OS – I BESTYRELSEN!
TIL ALLE JER – I HVEDEVÆNGET!!
GLÆDELIG JUL – OG EN NY HJEMMESIDE!!!


Det er en stor glæde og fornøjelse for bestyrelsen at kunne orientere om, at Hvedevængets nye hjemmeside nu kan åbnes.

Det nedsatte Web- og kommunikationsudvalg har arbejdet meget med denne opgave. Den samlede opgave har omfattet omskrivning af alle tekster fra den gamle hjemmeside og opsætning af selve den elektroniske hjemmeside. 

 
Omskrivningen har krævet arbejde med opdatering, omredigering og sletning af gamle tekster, indsamling af ny viden, skrivning af nye tekster samt tilvejebringelse og udformning af nyt kortmateriale. 
 
Opsætning af hjemmesiden har krævet arbejde med forskellige muligheder for præsentationer af menuer, tekst og illustrationer, med etablering og afprøvning af brugerfladens funktionalitet og links, overførelse af visse gamle tekster, indlæggelse af nye tekster og etablering af et nyt illustrationsarkiv.
 
Der skal lyde tak til udvalget for en mægtig indsats. Især skal Bjørn, vores webmaster, fremhæves for at have muliggjort opsætning af en meget fin og moderne hjemmeside. Bjørns store indsats har sparet foreningen for en stor udgift til dette formål. 
 
Hjemmesiden skal med sit nuværende indhold ikke opfattes som hverken 100 % perfekt eller færdig. Bestyrelsen har for eksempel besluttet ikke at indsætte det foreliggende materiale til Hvedevængets historie i sin nuværende form. Denne del kræver mere arbejde, før den historiske fremstilling kan siges at være tilfredsstillende. Noget tilsvarende kan være gældende for de øvrige indsatte tekster på den nye hjemmeside. Der kan være fejl, mangler og behov for yderligere udvikling af de enkelte emner. I øvrigt er det udvalgets foreløbige erfaring, at den nye hjemmeside gør sig bedst på en PC. Det er således naturligt at hjemmesiden fortsat skal udvikles i 2017.
 
Bestyrelsen beder derfor beboerne om at ”pakke” denne særlige julegave ud og begynde at ”bladre” i den: www.hvedevaenget.dk.. Dels er det en god lejlighed til at gøre sig bekendt med forhold på hjemmesiden, som man ellers ikke er helt vidende eller bevidst om. Dels er det vigtigt, at I ser efter om der er fejl, eller om der mangler noget. 
 
Med andre ord: I bedes sende ris, ros og skarpe observationer til bestyrelsen. Især bedes de kyndige ud i Hvedevængets historie sende bidrag om betydende hændelser med årstal til bestyrelsen. 
 
Det er nu op til jer, som beboere, at bidrage til at gøre den nye hjemmeside mere fuldendt.
Belysning
Beslutningen fra november måned om at sætte flere lamper op i bebyggelsen er ført ud i livet. Der er nu sat i alt seks nye lamper op nær hus nr. 17, 24, 48 og 49.

Den resterende del af det samlede påtænkte belysningsprojekt forventes udført i 2017.
Udvalg
Strategiudvalget har skiftet navn til Økonomiudvalget. Det nye navn giver udvalget en mere præcis og ”jordnær” benævnelse. Udvalgets produkt Strategiplanen ændres samtidigt til Økonomiplanen.

Drænudvalget er blevet nedlagt efter at opgaven med at reetablere drænet ud for hus nr. 25 – 32 er blevet udført.

Der er oprettet et nyt udvalg, der benævnes Miljøudvalget. Udvalget arbejder sammen med Fredensborg Kommune om et planlagt trafikprojekt for gang- og cykelstien i Sydskoven, om pleje og udvikling af bevoksningen på volden, om forebyggelse af vandansamlinger langs volden og om mulige energisparetiltag i Hvedevænget. Medlemmer (foreløbigt): Alan (42) (formand), Charlotte (32).
Møde 14. december på Fredensborg Rådhus
Bestyrelsen har igen været til møde med kommunens afdeling for miljø og energi. Mødet var en fortsættelse af et par tidligere møder om kommunens ansvar og positive engage-ment i Hvedevængets drænproblemer langs støjvolden. 

Kommunen præsenterede konkrete mulige løsninger på at aflede vand fra græsarealerne langs volden. Endvidere blev pleje af bevoksningen på volden drøftet. Bestyrelsen stillede ønsker om at kommunen også undersøger et par andre løsningsmuligheder. Nyt udspil med en plan for samarbejde frem til en aftale og for udførelse af arbejdet forventes i januar - februar.
Velkomstskrivelse
 
Bestyrelsen har nu udfærdiget den længe ventede Hvedevænge Velkomstfolder. Den bliver nu lagt ud på den nye hjemmeside og uddelt i papirudgave til alle beboere i Hvede-vænget, som et led i denne orientering. 

Folderen skal fremover gives til nye beboere, når de flytter ind i Hvedevænget. 

Det er bestyrelsens håb, at folderen både kan virke som en pæn velkomst, og som et nyttigt startredskab til hurtigt at komme ind i relevante forhold i vores bebyggelse.
TEMAOPSLAG

Storskrald - en servicemeddelelse: 
De næste gange afhentes storskrald "tredjetorsdagene" 19. januar og 16. februar. 

Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Varme
Vi minder om at Helge, vores kasserer, kommer rundt for at foretage varmeaflæsning i hvert enkelt hus lige efter nytår. 

Det er hjælpsomt, hvis I forbereder Helges besøg ved at sørge for at måleren er umiddelbart tilgængelig.
Bestyrelsen ønsker jer alle

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp