Copy
Hvedeinfo nr 4 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr 4 maj 2016

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 18. maj og har nu ny information

UDVALG
Vi har fået tilgang til et par udvalg med Charlotte (32) og Peter (56) således:

Grønt- og sneudvalg
Medlemmer:    Anders (43) (formand), Helge (13), Lis (10), Lotte (65), Peter (56).

Aktivitetsudvalg
Deltagere: Sarah (4) formand, Anne (70), Mette (16), Christina (11), Charlotte (32).

AKTIVITETER OG OPGAVER
Hvededag 21. maj, 2016

Bestyrelsen har drøftet og sat rammer for Hvededagen og Grønt- og sneudvalget har udført et meget stort arbejde med grov- og detailplanlægning samt praktisk forberedelse.
Bagefter skal den nye model for deltagelse i arbejdet evalueres. Der skal også gøres status på opgaveløsningerne, så vi ved hvad der skal arbejdes med efter sommerferien på den kommende Hvededag lørdag den. 27 august – og i dagene der omkring! Notér allerede nu!

 
Stireparationer
Stiarbejdet er påbegyndt 20. maj, så vi har snart nye fliser overalt – inden sommerferien. Der skal lyde en stor tak til de kvikke beboere, der hurtigt ryddede stierne for vækster, jord, græs og blade som kunne hæmme flisearbejdet. Ligeledes tak til vores Sti- og gavludvalg, som har gjort alt det indledende arbejde.
Gavle
Bestyrelsen prioriterer vore gavles tilstand meget højt og har derfor godkendt det modtagne tilbud på reparation af gavle. Dette arbejde forventes nu iværksat, så snart Sti- og gavludvalget har truffet aftale med murerfirmaet.
Dræn
Drænudvalget har indhentet løsningsforslag til problemerne med samlinger af vand på græsarealet ud mod volden og har modtaget tilbud på undersøgelser, rensning og visse foreløbige udbedringer. Bestyrelsen har godkendt det modtagne tilbud. Herved kan vi måske allerede nu få løst problemet. Men hvis ikke rensning og de foreløbige udbedringer er tilstrækkelige, forventes undersøgelserne at vise hvilke andre tiltag, der så evt. skal udføres på et senere tidspunkt.
Belysning
Bestyrelsens overvejelser om forbedring af belysningsforholdene med valg af lamper og disses placering fortsætter. Der er behov for flere overvejelser og sammenligninger af muligheder, konkrete løsninger og priser. 

Hjertestarter
Bestyrelsen ansøger nu om at modtage en hjertestarter. Til almindelig orientering kan man downloade en app, der viser hjertestarteres placering i nærområdet: hjertestarter.dk
TEMAOPSLAG

Hjemmeside: Bestyrelsen har besluttet at lade Web- og kommunikationsudvalget gå i gang med at udvikle en ny hjemmeside til afløsning for den nuværende. Dette arbejde er påbegyndt, og det er håbet, at en ny hjemmeside kan blive åbnet i år. 
 
Træbeskyttelse: Nu har tiden til alskens havearbejde indhentet os, og dermed står der maling af træværk på programmet for mange af os. Der skal derfor mindes om at træværket skal males med den rigtige farve. På hjemmesiden står der: ”Ifølge Lokalplan 93 – Hvedevænget (kommunal plan) skal der til hegn, sternbrædder, skure og træbeklædning på østfacade anvendes træimprægnering med NCS farvekode indenfor intervallet NCS 5010-G70Y - NCS 5020 G70Y”. Det kan være Gori trykimprægneringsgrøn, farve 706, eller andre produkter med samme farve. 

Foreningen og dens beboere får rabat i Hørsholm Farvecenter, Kongevejscenteret 10, 2970 Hørsholm: 25 pct. Rabat på maling og 15 pct. rabat på pensler mm.

Tag et kig på jeres træværk og se om det trænger. Hvis træet ikke beskyttes, tørrer det ud, revner, flækker og vrider sig og ender med at gå løst. Så trænger vand ind og starter ødelæggelse inde bagved. Og måske endnu værre: Træ på skure og sternbrædder, der ødelægges hos jer selv, kan medføre, at træ- og sternbrædder ødelægges og rives løs inde hos naboen. 

 
Katte: Flere beboere klager over at katte, der bor i Hvedevænget, går frit rundt i området. Det er til gene, bl.a. når flere beboere i tidens løb har oplevet at katte er gået ind i deres huse og ofte efterlader deres afføring i børnenes sandkasser. Det er ikke i orden. Jf. Ordensreglerne i Hvedebogen på hjemmesiden, skal katte (og hunde) føres i snor på vores område og de skal i øvrigt ikke luftes på området (husk plastikposen). Bestyrelsen beder katteejere om at være opmærksomme på at efterleve disse regler bl.a. af hensyn til vores børn og de, som er allergiske over for katte, samt for at holde vores område rent.
 
Rotter: Der er nu set rotter igen. Krav: Anmeld til kommunen som anført i Hvedebogen på hjemmesiden. Kommunen sender da en rottefænger ud. Råd: Læg ikke foder ud til fuglene – overhovedet! Rotter kan også klatre op til foder, der er placeret højt.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE et talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp