Copy
Hvedeinfo nr 12 oktober 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 12 oktober 2017

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 12. oktober 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Cykelstiprojektet
Arbejdet med den kommunale cykelsti i Sydskoven er skredet godt frem. Vi har fået noget at det vi har bedt om: Parallelføring med gangstien af det stykke af den nye cykelsti, der går inde fra Sydskoven og ud til cykelstien på Egedalsvej, og der bliver anlagt cykelparkering ude mod vejkrydset. Imidlertid får vi ikke en parallelføring med det resterende stykke af gangstien ud til lyskrydset. Kommunen har vurderet, at det ikke vil give tilstrækkelig færdselssikkerhedsmæssig effekt, fordi den cyklende trafik på det resterende stykke af den eksisterende gangsti forventes reduceret. Foreningen har igen fremført sin uenighed, men er henvist til blot at notere kommunens stillingtagen.

De sidste ca. 4 meter af støjvolden ud til lyskrydset er skåret væk for at etablere cykelstien optimalt i f.t. øst- vestgående færdsel, til cykelparkering og til busstoppestedet mod nord på Kongevejen. Kommunen har antaget foreningens forslag om, at støjvolden bøjes ind fra nuværende vold og et stykke hen øst-vest langs vores bøgehæk. Herved anlægges et nyt stykke støjvold, der kan afskærme den sydligste husblok ud mod lyskrydset. 

Regnvandsafledningsprojektet
Kommunen arbejde med at etablere et regnvandsafledningsanlæg i den sydlige del af Hvedevængets græsarealer nær volden er påbegyndt. Anlægget skal beskytte de sydligste husblokkes hække, haver, terrasser og fundamenter mod store vandansamlinger.

 

Varme
For snart fire uger siden konstaterede nogle beboere problemer med varmeforsyningen. Fredensborg VVS havde udført en opgave for en husejer i Hvedevænget, og havde i den forbindelse lukket for varmen i varmekælderen. Resultatet var bl.a. at trykket i varmeanlægget faldt i den efterfølgende periode. 

Vores varmekonsulent satte så trykket op 10. oktober. Flere huse fik da tilstrækkelig varme igen, men andre havde stadig problemer. Det viser sig, at trykket igen er faldet, eller at trykreguleringen har været forkert indstillet. Derfor har Fredensborg VVS 21. oktober haft anledning til at sætte trykket op igen. Da var der igen huse, der fik varmen tilbage. 

Hvis der stadig er huse, der mangler varme, så meld det til bestyrelsen, så vi kan få reguleret det sidste. Husk at lukke op for alle greb m.m., ellers kan man ikke med sikkerhed melde, at der mangler varme. 

Og ja, det er hørt før, men alligevel: Udluftning af radiatorer – vær nu sikke på at der ikke er luft ”derinde”. Man er nok nødt til at gøre det flere gange, om ikke for andet, så for kontrollens skyld.
 
Helge indbød 12. oktober de beboere, der har fået nye varmecirkulationspumper (energi-spareprojektet), til et møde, hvor Michael fra B.C. Gas og Vand orienterede om indstilliger m.v.

 
TEMAOPSLAG

Spørgsmål til kommunen
Her følger fortsættelsen fra sidste Hvedeinfo med præsentation af kommunens svar efter foreningens henvendelser om diverse spørgsmål i 2016

Renovering af nordlig sti ud af Hvedevænget
Kommunen har nu, jf. aftale med vores forening, renoveret gangstien nordud af bebyg-gelsen. Der er lagt asfalt i stedet for nye fliser. Det skyldes formentlig, at det er billigere at anlægge.

Interne stier i Hvedevænget
Spørgsmål: Vil kommunen opsætte skilt på bommen i sydvest og male forbudskilte på fli-ser og asfalt ud til den kommunale hovedsti? Begrundelse: Forbud mod kørsel på de in-terne stier er anført i kommunens Lokalplan, og det overtrædes hyppigt med risiko for ulykker på gangstierne. 
Kommunen har afvist forslaget, men orienterer om at Grundejerforeningen selv kan gøre det efter ansøgning til Trafik Fredensborg.

Pleje af bevoksning
Anmodning om bekræftelse af at kommunen har ansvar for at holde hækken nord for Hvedevængebebyggelsen og hele vejen rundt om volden i Sydskoven.

Kommunen bekræfter at have ansvaret for at klippe hele hækken (begge sider) langs Brønsholmgårdsvej ned til det sted, hvor der vokser to hække langs med hinanden ved æbletræerne. Den inderste hæk er Hvedevængets. Kommunen klipper den yderste hæk hele resten af vejen ned til Egedalsvej. Ligeledes klipper kommunen bevoksningen langs volden (ydersiden) ned til cykelstien i Sydskoven, hvor Hvedevængets bøgehæk begynder. Aftale om klipning af væksterne på støjvolden i hele dens længde afventer forslag fra kommunen.

Ovenlysvinduer
Tilstandsrapporter: Det er forekommet at husejere i Hvedevænget har fået anmærkning i husets tilstandsrapport om at ovenlys-/skråvinduerne ikke er godkendte som redningsåbninger. Bestyrelsen har undersøgt dette, og kommunen har nu erklæret, at disse vinduer, GGL-3, er godkendte som redningsåbninger. Kravet er at h + b = 150 cm, og at b = min. 50 cm, og at h = min. 60 cm.
SERVICEMEDDELELSER

Hjemmesiden
Aftaler 
Den nylige tekst om Hvedevængets aftaler under Fællesskab, Aftaler, er ajourført med aftalerne med private serviceudbydere.

40-års jubilarerne.
Under vores jubilæums- og sommerfest i august fremhævede vi vores 40-års jubilarer, der flyttede ind i de første huse i Hvedevænget. Den oversigt vi samlede og anvendte til at fejre vores gæve veteraner, er lagt på hjemmesiden under Fællesskab, Det sociale, Sommerfest. Herved fastholder vi vigtigt erindring, der så nemt kan fremdrages igen, når der næste gang skal fejres ”rundt”.

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 16. november og 21. december. Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp