Copy
Hvedeinfo nr 9 september 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 9 september 2017

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 5. september 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Hvededage 2017
Tak for en rigtig god Hvedearbejdsdag og for en dejlig 40-års jubilæumsfest! Der var mange, der deltog i begge dele. Det store fremmøde og den meget høje gejst, der blev udvist i såvel arbejde som under festen, var absolut alle de forberedende anstrengelser værd.
 
En rettelse: Der er ikke kun spredt 18 m3 flis ud på Månelandskabet, som fejlagtigt oplyst tidligere. Der er i alt spredt 36 m3 flis ud! Så var det alligevel OK at klage over ømme arme.
 
Cykelstiprojektet
Det forventes, at de sidste ca. 4 meter af støjvolden ud til lyskrydset skal skæres igennem for at etablere cykelstien optimalt i f.t. øst- vestgående færdsel, til cykelparkering og til busstoppestedet mod nord på Kongevejen.
                                      
Derfor har foreningen foreslået at støjvolden bøjes ind fra nuværende vold og et stykke hen øst-vest langs vores bøgehæk. Dette for at afskærme den sydligste husblok ud mod lyskrydset. Forslaget ses muligvis at kunne skabe en bedre afskærmning end den nuværende. Kommunen vil se på denne løsning.
 
Regnvandsafledningsprojektet
Kommunen har, som bekendt, gjort en arbejdsplads klar til etablering af et regnvandsafledningsanlæg i den sydlige del af Hvedevængets græsarealer nær volden. Men det er stadig uvist hvornår etableringen påbegyndes.
 
Anlægget, der skal beskytte de sydligste husblokkes hække, haver, terrasser og fundamenter mod store vandansamlinger, anlægges af kommunen på Hvedevængets areal under aftale om, at foreningen varetager den fortsatte pleje af arealet.
 
Møde med kommunen
Medlemmer af bestyrelsen og af Grøntudvalget mødtes med kommunen 29. august i Hvedevænget. Formålet var at drøfte behovet for at etablere en løbende plejeplan for støjvolden. Der blev talt om behov for at trænge det vildt voksende krat tilbage til den oprindelige skellinje, om hvilke vækster der skal eller kan være, om træers højde og tæthed, samt om det generelle omfang og hyppighed af kommunens plejetiltag. Kommunen vil vende tilbage med et konkret forslag til en plejeplan.
 
Herudover drøftedes behov for regnvandsafledningsanlæg og følgerne af cykelstiprojektet, samt disses gensidige afhængighed. F.eks. skal et regnvandsafledningsanlæg i syd tilpasses etableringen af cykelstiprojektet.
 
Brønddæksel og gavlreparationer
Brønddækselet ud for nr. 16 er blevet repareret. De bestilte gavl- og fundamentreparationer er nu udført og godkendt efter nøje kontrol! Tak til Avner og til ”Sti- og gavl”.
 
 
TEMAOPSLAG

Storskrald
Som tidligere sagt, har naboer to måneder i træk sat storskrald ud på og efter den torsdag, hvor storskrald afhentes, og første gang var der frivillige Hvedeboere, der transporterede det væk.
 
Anden gang var der igen frivillige, der fjernede det (og kommunen fik, forsinket, hentet sin ”storskraldsdel”). Lad det nu være slut med ”forkert” udsætning. Vores område ser nu en gang pænest ud uden affald.
 
Kommunen
Her følger fortsættelsen fra sidste Hvedeinfo med præsentation af kommunens svar efter foreningens henvendelser om diverse spørgsmål i 2016
 
Regulering af kragefugle. Spørgsmål: Vil kommunen foretage regulering af kragefugle?
Kommunen ser ikke grund til at foretage regulering af fuglebestanden.
 
Bomme til Hvedevængets cykelstier
Bestyrelsen har spurgt om årsagen til at bommene ind til Hvedevængets cykel-/gangstier i syd ofte - eller hele tiden - står åbne. Kommunen henviser til at Nordsjællands Park og Vej (NSPV), som har nøgler til låsene på bommene, har lov til at åbne og lukke i h.t. behov for snerydning m.m. Foreningen har bedt om at bommende lukkes, når der ikke er behov for at de står åbne. Der er endnu ikke modtaget svar.
 
Renovering af nordlig sti ud af Hvedevænget
Bestyrelsen har flere gange mindet kommunen om en gammel aftale (2015) om at kommunen skal udskifte den ødelagte flisebelagte gangsti nord for vores bebyggelse. Det kan nu glædelig meddeles, at kommunen er gået i gang med at skifte fliserne mod nord.
SERVICEMEDDELELSER

Hjemmesiden
Aftaler

Bestyrelsen har samlet og lagt en oversigt over gældende aftaler ud under Fællesskab, Aftaler (nyt emne). Herved opnås at aftaler, der ellers kun er kendt af nogle få beboere, og som hidtil kun har været ”arkiveret” i disses hukommelse, nu er let tilgængelige for alle beboere og i særdeleshed for Hvedevængets kommende bestyrelser.

Forsikring
Foranlediget af de seneste oplevelser og reaktioner på indtrængende regnvand i f.t. forsikringsdækning, har bestyrelsen lagt en supplerende tekst ud under Fællesskab, Ejendomsforsikring (link). Denne tekst gengiver bl.a. forsikringsmæglerens forklaring af forsikringsbetingelser. Forhåbentlig vil dette virke som en hjælp til lettere at forstå forsikringsselskabernes ofte vanskeligt forståelige betingelser.
 
Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 21. september, 19. oktober og 16. november. Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp