Copy
Hvedeinfo nr 4 april 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 4 april 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 21. marts 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Generalforsamling: INDKALDELSE!!
… igen: Som tidligere sagt er interessen for den forening, som vi alle er medlemmer af, åbenbart for utilstrækkelig til at vi med sikkerhed kan få bragt vigtige emner til afstemning. Det kan i værste fald hindre at der ikke kan tages vigtige beslutninger til sikring af foreningens økonomi eller en fortsat positiv udvikling af vores bebyggelse.

Derfor indkalder bestyrelsen hermed formelt til ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen omfatter: Afstemning om forslag til vedtægtsændringer og afstemning om nye ordensregler (forslaget fra sidste generalforsamling). 

En ændring af vedtægternes §11 skal muliggøre at en generalforsamling i højere grad kan være beslutningsdygtig. Detailforslag og nærmere begrundelse udsendes skriftligt senere.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 27. april på Fredensborg Rådhus efter orienteringerne nævnt under Energispareprojektet. 

Energispareprojektet
Miljøkonsulenten har nu beset fem huse i Hvedevænget og er i gang med beregninger og løsningsmuligheder. Konsulenten overvejer at finde to ”prøvehuse”, som er villige til at afprøve effekten af at montere en ventil, der kan adskille og styre varmefordelingen separat til 1. sal. Er det noget for dig?

I sidste Hvedeinfo stillede miljøkonsulenten tre spørgsmål:

•    Hvor mange har stadig den gamle vandrette vandtank i bryggerset?
•    Hvor mange har stadig det gamle sæt vinduer ud til haven?
•    Hvor mange har det for varmt på 1. sal selvom radiatorerne er lukkede?

… og tillægsspørgsmålet var: Har I et særligt energi-/forbrugsproblem eller -emne? 

Ind til nu har vi modtaget svar fra 7 huse. Det er mindre end forventet. 

Bemærk at du ikke forpligter dig til at købe noget ved at svare! Men konsulenten skal bruge foreningens samlede ”tilstand” til at vurdere det mulige arbejdsomfang i Hvedevænget, så interesserede håndværkere kan byde ind med fordelagtige priser. 

Så vær rar og svar selvom du ikke er sikker på om du vil skifte noget ud. Det kan du vente med at beslutte, til du senere får gennemgået konsulentens katalog med anbefalinger og prisoverslag.

Sidste udkald: Skriv svar med husnummer og evt. kortfattede emner til bestyrelsen:
bestyrelsen.hvedevaenget@gmail.com eller læg en seddel hos nr. 42.

Kommunen bekræfter at vi kan holde vores orienteringsaften på Fredensborg Rådhus torsdag 27. april 2017, 1900. Vi går ind ad indgang E (ca. midt i rådhusbygningen) i tidsrummet 1830 – 1855.

Der orienteres også om de øvrige projekter vi er involveret i med kommunen: Cykelstien i Sydskoven, regnvandsafledning langs støjvolden og plejeplan for støjvolden.

Cykelstien i Sydskoven (Egedalsvej)
Miljøudvalget har afholdt møde med kommunen 8. marts i Sydskoven. Foreningen leverede et erindringsnotat med foreningens interessepunkter: Bl.a. cykelstativer hvor der dagligt står op til 15 cykler mellem træerne, forbedring af færdselssikkerheden ved bommene og på det sidste stykke op til lysreguleringen, mulige kombinationer med den eksisterende og en kommende ny cykelsti, samt mulig ændring af skel mellem Hvedevængets og kommunens arealer. Kommunens endelige plan forventes i april.

Hvededage 2017
Du har vel noteret at årets Hvededage er 20. maj og 26. august?! … og at der så er Hve-dearbejdsperioder i en uge på hver side af disse to datoer! 

Det er hjælpsomt for Grøntudvalgets og bestyrelsens planlægning at du melder til bestyrelsen hvad du gerne vil udrette i arbejdsperioderne omkring selve Hvededagene: F.eks. opretning af fliser eller brosten, opsamling af affald fra hækkene, indsamling af løse brosten, rive græsarealerne fri for sten, fjernelse af ukrudt på P-pladserne, mellem fliser og brosten eller omkring hækkene, … ?

Belysning
Vi har haft fejl på belysningen. Det meste blev rettet hurtigt men ikke for husene 33-44. Fejlen er lokaliseret og reparation følger. Fejlen kan opstå ved at sten og skærver lang-somt slider ledningerne igennem nede i jorden.

Piletræer
Piletræerne i den nordlige ende er beskåret så gartneren kan slå græs omkring stammer-ne. Tak til de frivillige, der igen tog tid ud til at gøre noget for os andre.

Brønddæksler 
Foreningen har tilsyneladende siden medio 2016 haft en forventning om at kommunen ville reparere et brønddæksel ved nr. 80 i Hvedevænget. Denne forventning er forkert. Derfor iværksætter bestyrelsen nu reparation af dette dæksel - og af et andet dæksel ved nr. 16. 


Snerydning
Der er indgået ny aftale om at stierne kun saltes hvis gartneren skønner det nødvendigt. Herved kan der igen spares lidt og vores fliser forskånes for unødig nedslidning p.g.a. for megen saltning. P-pladserne saltes fortsat lige så snart der er risiko for glat føre. Vores asfalt er meget tæt og lader ikke så let smeltet eller blød sne løbe af. Dette medfører ofte særdeles glatte P-pladser, når vi når frostgrader.

Udvalg
Grøntudvalget: Lotte er trådt ud, men stadig villig til at bidrage til praktisk arbejde.
 
TEMAOPSLAG

Orden
På given foranledning: Vær opmærksom på at rydde op efter dig selv og efter dine håndværkere, når du selv eller dine håndværkere har tabt maling eller byggematerialer på vores fælles arealer.

Hundeluftning
Det er en rigtig god ide at tage hundeposer med, når man går med sin hund.

 
SERVICEMEDDELELSER

Hjemmesiden
Der annonceres udlån af en kobber-/sølv- og guldbryllupsportal under Tilbud.
Link til en betalingsoversigt for 2017 er lagt på forsiden.

Hvedeinfo
Farvemæssigt layout er hermed ændret for at spare farvepatroner. Også pænt, ikk`?

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 20. april og 18. maj.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp