Copy
Hvedeinfo nr 13 november 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr 13 november 2017

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 9. november 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Cykelstiprojektet
Kommunen har orienteret om, at cykelstativerne til det nye cykelstiprojekt i Sydskoven opsættes medio november. Efter lovede nyplantninger i området forudses arbejdet herefter afsluttet.

Regnvandsafledningsprojektet
Det var rigtigt nok, at regnvands-afledningsprojektet var gået i gang i oktober - hvis vi altså medregner afstikning med pinde i terrænet. Der har siden været ”stille”, men nu er arbejdet netop blevet genoptaget. Efter opgravning, etablering af ”bassin”, beplantning og oplægning af jord på den nye støjvold forventes projektet at blive færdigt i november - december
.
 


Plejeplan for støjvolden
Der foreligger nu en udtalelse fra Nordsjællands Park og Vej om, at de, på kommunens vegne, vil fjerne den del af bevoksningen langs støjvolden, som over årene er trængt ud på Hvedevængets åbne græsarealer. Således vil kommunen genetablere den oprindelige skellinje mellem Hvedevænget og kommunens arealer, her støjvolden. Bevoksningen er, ifølge nogle af de ”gamle” Hvedeboere, trængt 3 - 4 meter ud på Hvedevængets græsarealer i løbet af årene. 

Herudover vil kommunen opretholde denne skellinje ved at fjerne den ”vandrende” bevoksning med få års mellemrum. NSPV har tilbudt at fjerne anden generende bevoksning på støjvolden mod betaling.

Varme
Varmekonsulenten har været i varmekælderen igen fredag10. november. Her fandt han at varmeanlægget igen var uden tryk. Han vurderer, at automatikken har slået ”alt” fra sent torsdag eller fredag, fordi en større luftlomme endeligt er nået frem til varmeanlægget. Varmekonsulenten mener nu, at al luft er tømt ud.

Varmeanlægget blev startet igen fredag før middag. Derefter er der leveret fuld varme igen til nogle af de huse, der hidtil har manglet. 

Hvis der fortsat er nogle huse, der mangler varme, bedes I melde dette, så vi kan se om indstillingerne på anlægget skal justeres.

Belysning
Bestyrelsen har oprindeligt udarbejdet en plan til forbedring af Hvedevængets interne stibelysning i 2017, hvoraf halvdelen er udført. Henset til en fortsat gunstig budgetmæssig situation, har bestyrelsen besluttet at gennemføre den resterende halvdel som planlagt i 2017.

Kommunens årlige fællesmøde med ejerforeningerne
Bestyrelsen var repræsenteret ved kommunens møde 26. oktober. Der blev talt med de kontaktpersoner, der varetager projekterne i Hvedevænget, men der er ikke dukket nye emner op, der vedrører Hvedevænget.

 
TEMAEMNER

Snerydning og glatførebekæmpelse
Tiden nærmer sig, hvor man skal være opmærksom på, at de sidste nye kommunale bestemmelser fra 2016-10-01 pålægger grundejere ansvar for glatførebekæmpelse på gangstier op til 10 meter fra den enkelte matrikel!!!!

Dette har vi delvist klaret med grundejerforeningens aftale med gartneren. Men denne bestemmelse betyder f.eks. at grundejere, der har enderækkehuse, også har ansvar (forsikrings-) for evt. faldulykker på den gangsti, der ligger langs egen endegavl. Så husk at løfte blikket, og se om gangstierne omkring dit hus er forsvarligt farbare.

Gavle
Hvis nogen skulle have undret sig … når de har set de små hvide plastikriste, der er monteret i nogle af de sidst reparerede gavle (hus 60, 73 0g 24)?: 

Disse riste sidder i en åbnet murfuge for at skabe ventilation inde i muren. Det kaldes studsfugeventilation. Herved opnås, at fugt fra gavlmurværket lettere kan komme væk, og vi kan da undgå frostsprængninger. Ristene forhindrer insekter i at tage bo i murene.

Med denne løsning sparer vi penge på udskiftning af mursten. Studsfugeventilation er ofte standard i nyt byggeri. Sti- og gavludvalget fortjener stor ros for dette forebyggende tiltag.

Storskrald
Hvordan kan det være, at der igen er sat et møbel ud på storskraldspladsen en uge før det må, når både skiltet på pladsen og Hvedeinfo (papir og elektronisk), tydeligt angiver hvornår der afhentes næste gang??? 

 
SERVICEMEDDELELSER

Hjælperedskaber
For at understøtte sikker gennemførelse af og afstemning på generalforsamlinger, har bestyrelsen udarbejdet redskaber, der kan tjene som hjælp til kommende ordstyrere (dirigenter) og bestyrelser. 

Redskaberne omfatter:
•    Planlægning af generalforsamlinger.
•    Vejledning til gennemførelse af generalforsamlinger.
•    Skema til optælling af stemmer.
•    Tabel til aflæsning af afstemningsresultater. 

Ligeledes har bestyrelsen udarbejdet et hjælperedskab til planlægning af Hvededage og sommerfester. 

Redskaberne findes nu på hjemmesiden under Fællesskab. Planlægning.

Indbetalinger
I 2018 forventes indbetalingerne til kontingent, varme og forsikring at forfalde således: 
01. januar, 31. marts, 30. juni og 30. september. Beløb tilgår senere.

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 16. november, 21. december og 18. januar. Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp