Copy
Hvedeinfo nr 1 maj 2020
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nummer 1, maj 2020


”Hvedearbejdsdag”

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil forsøge at gennemføre den planlagte Hvedearbejdsdag den 16. maj 2020 men selvfølgelig på en lidt anden måde, end vi plejer. Forsvarligt og lovligt. Vi skal selvfølgelig leve op til myndighedernes retningslinier og krav til sikkerhed og minimering af smitterisiko. Opgavernes gennemførelse er til fælles glæde, men udførelsen skal ske enkeltvis. Behørig afstand mellem alle og ikke i grupper. Vi kan derfor ikke mødes helt således, som vi plejer på Månelandskabet. Vi må nøjes med at møde op ”spredt ud over Månelandskabet” for at få koordineret arbejdsopgaverne. Er man ikke glad for at ”stimle sammen" ud over Månelandskabet, går man bare i gang med det, man vil tage sig af. Vi starter kl. 9.30 lørdag den 16. maj. 


 
” SPRED IKKE SMITTEN – SPRED JER”

skal vi leve op til.I forbindelse med arbejdsdagen vil der til dem, der ønsker det, blive indkøbt sandwich fra Føtex.   Så vend venligst tilbage til 13@hvedevaenget.dk med oplysning, om:


1:     I vil deltage i arbejdet på dagen – ønsker ikke sandwich.

2:     I vil deltage i arbejdet på dagen - ønsker sandwich fra Føtex.

Der vil være øl og vand til de interesserede.

Tilbagemelding så hurtigt som muligt, dog senest torsdag den 14. maj. 

 

De opgaver, vi tænker på at tage fat på, er:

 
  • Beskæring af de buske, der står tæt på det nysåede græs langs volden mod Brønsholm. Kongevej. Vi ønsker at forhindre, at buskene på volden kravler ind over det nysåede græs. Der er derfor brug for at skære buske tilbage, hvor grenene hænger ind over/er på vej ud over græsset.
  • Lugning ved legepladserne.
  • Lugning på stierne.
  • Udlægning af revet bark på voldene på Månelandskabet.
  • Lugning på p-plads Nord mellem chaussestenene (brostenene) og hækplanterne ud mod Brønsholmgårdsvej. Efterfølgende udlægning af flis på området.
  • Male legeredskaber, dem der trænger.
  • Fjerne gammel maling fra bænke og bord på legepladser og efterfølgende male dem. *
  • Fjerne sand fra sandkasser på legepladser, sandet kan SPREDES UD OVER græsset mod Brønsholm Kongevej. Før sandet smides væk, fjernes de mange sten, der ligger i sandet.
  • Hvis man hellere vil tage sig af andre opgaver på fællesarealerne, gør man bare det.
  • Til det grønne affald - ukrudt og afskårne grene mm. – har vi gennemsigtige plasticposer.
*  Maling vil foreningen skaffe til dem, der tager sig af maleopgaverne, giv venligst besked.

Ligesom de seneste år er der selvfølgelig også mulighed for at arbejde på fællesarealerne på andre tidspunkter end på Hvededagen den 16. maj – såvel før som efter den 16. maj.


Generalforsamling
Årets ordinære generalforsamling den 31. marts måtte som tidligere oplyst udskydes til senere. Vi påtænker at gennemføre en generalforsamling sidst i september 2020 evt. tirsdag den 22. september eller tirsdag den 29. september. Hvorvidt det kan gøres er helt afhængig af myndighedernes krav. Det er ikke muligt at booke mødelokale på Kokkedal Skole p.t.
Et revideret årsregnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 kan ses på hjemmesiden.

Bemærk at hverken regnskab eller budget er endnu ikke godkendt på en generalforsamling.


Varme
Som I har kunnet læse om i den udleverede informationsskrivelse ved udlevering af varmeregnskabet for 2019, er A/C opkrævningerne for varme for året 2020 sat ned med DKK 1.500 pr. bolig. Det hænger sammen med, at tidligere opkrævning har været for høj i forhold til det faktiske forbrug i vor bebyggelse. Det betyder så også, at der er flere, der må forvente at få en efterregning for 2020, ligesom det beløb, som man vil få retur for for meget betalt, vil forventes at falde for de fleste.


Affaldssortering
Vi har fået oplyst, at levering af de nye affaldsbeholdere til de to fælles affaldsøer i vores bebyggelse vil ske omkring månedsskiftet maj/juni 2020. Vi får nærmere oplysninger fra Fredensborg Forsyning inden etableringen.


Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes, er:
21. maj, 18. juni og 16. juli.
Udsætning af storskrald tidligst onsdagen før.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp