Copy
Hvedeinfo nr 7 juni 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 8 august 2017

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 8. august 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Energispareprojektet
Projektet er nu udførelsesfasen, hvor den enkelte husejer træffer aftaler med håndværks-virksomhederne om de energisparetiltag, som ønskes udført. Energikonsulenten er tilbage efter sommerferie og er igen rede til at besvare spørgsmål fra Jer.

Hvededage 2017
Der er nu kun kort tid til den kommende Hvedearbejdsdag, til den 14 dages Hvedear-bejdsperiode og til sommer-/jubilæumsfesten 26. august. 

Arbejdsdagen bliver kort, fordi dele af eftermiddagen skal anvendes til forberedelse til sommerfesten og til hygge og leg. Der er behov for frivillige til forberedelsesopgaver om eftermiddagen, ligesom I meget gerne må levere ideer til aktiviteter og arbejdsopgaver. Skriv snarest til bestyrelsen eller læg sedler hos Anders (43) eller Charlotte (32).

Der er allerede nogle gæve Hvedeboere, der er gået i gang med at fjerne ukrudt, klippe buske og at reparere og male affaldsstativerne. Stor tak til Jer for at være forbilleder!

Mad og drikkevarer leveres af foreningen. Men I bedes selv medbringe vinglas, tallerke-ner og bestik, da vi synes at spisning af paptallerkener med plastikbestik ikke er rigtigt rart.

Cykelstiprojektet
Der er foreløbigt kun ryddet og planeret, der hvor den eksisterende cykelsti planlægges ført ud til den nye cykelsti lang Egedalsvej. Efter endnu et møde med kommunen 13. juli, hvor foreningen fandt behov for at gentage ønsket om at adskille gående og cyklende færdsel så langt som muligt, forventes kommunen at tilrette sin plan. Etablering af ny cykelsti forventes tidligst at berøre Hvedevænget i september.

Regnvandsafledningsprojektet
Kommunen har for nyligt ryddet bevoksningen på den sydligste del af støjvolden for at skabe arbejdsplads til etableringen af et ”regnvandsbassin” i den sydlige del af Hvede-vængets græsarealer nær volden. Dette for at sikre de to sydligste husblokke mod oversvømmelse i tilfælde af voldsomme regnskyl. Det er uvist hvornår etablering påbegyndes.

Et sådant bassin bliver ikke til et åbent vandhul. Derimod bliver det en udgravet sænk-ning, der fyldes op med porøse materialer og beplantes med pæne vækster, der trives i fugtig jord. Således vil regnvand kunne strømme til sænkningen i stedet for at løbe ind mod husene, og vandet samles så i bassinet for herfra langsomt at sive væk.

Brønddæksel og gavlreparationer
Langt om længe er det defekte brønddæksel ud for nr. 80 blevet repareret, og ”årets” gavlreparationer forventes udført i august – september måned. Igen tak til vores frivillige ”gavlfolk” for den årlige gennemgang af vores tage og gavle.
 
TEMAOPSLAG
 
Storskrald
To måneder i træk har naboer sat storskrald ud på og efter den torsdag, hvor storskrald afhentes. Storskraldet kommer så til at stå i tre uger! Første gang var der frivillige Hvedeboere, der transporterede det væk! Flot - og stor tak skyldig - men faktisk forkert. Vi skal hver i sær selv kunne finde ud af at overholde regelen om udsætning dagen før, så vores bebyggelse kan se pæn og attraktiv ud.
 
Og når først én husejer har sat storskrald ud uden for den tilladte tidsrum, så viser det sig, at andre gør det samme. Men der er ingen undskyldning. Storskrald skal blive på egen matrikel ind til dagen før afhentning, eller også kører man det selv væk. Miljøfarligt affald skal man selv aflevere til genbrugsstationen! Så de, der har sat maling o. lign. ud bedes afhente det igen!! Alt er skrevet på hjemmesiden, i Hvedeinfo og man kan ikke undgå at se det på skiltet!!!
 
Kommunen afhenter oftest storskrald tidligt om morgenen, så man kan ikke regne med at sætte storskrald ud på selve afhentningsdagen! (i august måned har kommunen dog ikke afhentet som aftalt pga ferieproblemer).

Kommunen
Her følger fortsættelsen fra sidste Hvedeinfo med præsentation af kommunens svar efter foreningens henvendelser om diverse spørgsmål i 2016

Indkørsler til parkeringspladserne. Kan brostenene lægges og fæstnes i beton?
Kommunen bekræfter sit ansvar for indkørslerne og har anbefalet, at foreningen hører Nordsjællands Park og Vej (NSPV: Kommunens entreprenør for anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park- og Vej-området) om denne løsning, da der synes at være erfaring for at støbning er bedst. NSPV har i august orienteret om, at der kommer et for-slag om den foreslåede omlægning af brostensindkørslerne.

Beplantning langs Brønsholmgårdsvej. Spørgsmål: Hvem har ansvaret for den yderste del af bevoksningen? Kan uønskede stier i bevoksningen og ind i Hvedevænget lukkes?
Kommunen har bekræftet at den yderste del af bevoksningen med hække og træer er kommunens ansvar. Det er NSPV, der står for at holde og pleje denne bevoksning. Spørgsmålet om lukning af uønskede stier er ikke besvaret.
SERVICEMEDDELELSER

Hjemmesiden
Historie: Nyt dokument om Hvedevængets historie ligger under ”Om os”. Bestyrelsen har valgt at anføre emner, der har en større betydning for udviklingen i Hvedevænget, og som kan bidrage til kommende bestyrelsers grundlag for beslutninger. Valgte emner er naturligvis præget af den siddende bestyrelses egen begrænsede ”hukommelses-horisont”. Derfor må I meget gerne sende nye bidrag til bestyrelsen@hvedevænget.dk , hvis I finder vigtige mangler og fejl.

Skure: Kommunen har givet tilladelse til, at vi ikke længere skal lægge perlesten på skur-tagene. Dette er nu tilføjet teksten under Vejledninger, Skure.

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 21. september og 19. oktober.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp