Copy
Hvedeinfo nr 7 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr 7 september 2016

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 1. september og har nu ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Et brag af en dag: Hvededagen lørdag 27. august

Det var en fantastisk flot og resultatrig fællesarbejdsdag vi havde. Dagen var præget af solskin, motivation, højt humør og iver efter at nå så meget som muligt. Og resultatet blev virkelig godt. Selv om vi ikke nåede alt, så nåede vi mere end forventet og vi står nu med en følelse af, at vi er ved at hente ind på den samlede opgavemængde i Hvedevænget.

Bestyrelsen afprøvede en ny arbejdsmodel med opdeling i arbejdshold, ledet af en sjak-bajs. Disse hold arbejdede i tilsvarende opdelte områder: Nord, Midt og Syd. 

Der var megen hygge om frokostpølserne, og snakken gik højt og fint i takt med musikken under hele sommerfesten. Det viste sig at være både spændende og underholdende, dels at få en udsøgt velkomstdrink, og dels at se hvad naboerne havde kreeret som sin medbragte aftenmenu.
 
Fremmødet var særdeles fint og alle udviste stort arbejdslyst og godt humør. Vi lærte mange naboer bedre at kende. Det var en skøn blanding med unge og ældre, børn og børnebørn, og sågar flere sprog.

Tak til alle, der har arbejdet i vores 14-dages Hvedeperiode og tak for sjovt og hyggeligt samvær under arbejdet og til sommerfesten. 
Grønt
I forlængelse af bestyrelsens beslutning, har engagerede naboer, på en ”ekstra Hvede-dag”, beskåret vores hæk i sydområdet langs cykelstien. Dette er sket på Grøntudvalgets anbefaling om rettidigt at skære hækken ned, således at den på sigt bliver nemmere at klippe i ønsket højde. Tak for det store arbejde, som har skabt lys og luft til området. 
Gavle
Gavlarbejdet i bebyggelsen er afsluttet og kontrolleret af Sti- og gavludvalget. Fint og nød-vendigt arbejde. Stor tak til udvalget!
TEMAOPSLAG
Tagrender: Mange beboere oplever at tagrenderne løber over ved meget store regnskyld. Det skyldes, at det store tagareal på vores huse leder mere vand ned i tagrenderne og i nedløbsrørene, end de er dimensionerede til at aflede.
 
Regnvand kan således komme til at løbe ned ad vinduerne på havesiden. Men i værste fald løber regnvandet ind på betondækket og ned gennem samlingerne mellem beton-pladerne, både i stuen på havesiden og i entre og bryggers på gårdsiden.
…………………………………………………………………………………………………………
Men nogle beboere har gjort noget ved det. Resultatet har her været positivt:

Der kan nemt laves en afskærmning i tagrenden, så slagregn ikke skylder ind bag tag-renden under tagstenene og ind på betondækket. 

Afskærmningen er udført med alu-profil fra Jem & Fix: Varenr.: 9024274 Universal stern-kapsel aluprofil 108 x 30 x 1000 mm. Pris 29,95 kr. per stk. (7 stk. per husside).

Profilet monteres uden fastgørelse. Alu-profilet trykkes ned i tagrenden og sættes sam-men med det næste alu-profil. Alu-profilerne placeres i tagrenden med den lille 90 grader bukning vendende opad og ud mod dig under tagstenene. Det er enkelt og hurtigt. Der anvendes 7 stk. alu-profil per husside. Tagrenden kan derefter stadig renses, uden besvær.
……………………………………………………………………………………………………….
Mellemrummet mellem tagrende og sternbræt kan også lukkes. Her anvendes et andet type alu-profil, som også monteres i forlængelse af hinanden. Profilerne fastgøres oven-fra med et alu-søm, 1 stk. i hver alu-profil. Her anvendes også 7 stk. alu-profil per husside.
…………………………………………………………………………………………………………
Man skal også se efter om tagrenderne er intakte, særligt ved enderækkehusene. Tag-rendematerialet er med tiden (snart 40 år) krympet, så tagrenderne ikke når helt ud i en-derne, og derfor ikke fanger alt regnvand. Endestykkerne kan også være løse, og tagren-derne dermed utætte. Hvis ikke tagrenderne er intakte kan regnvand løbe ned ad murene, ligge på betondækket eller samle sig i sternkassen. Dette giver risiko for frostskader og råd i træværket. Dyrt!!! 
…………………………………………………………………………………………………………
Og når I nu er ”deroppe”: Rens snavs, grene og blade ud af tagrenderne. Det hjælper me-get på afledning af regnvand.
Haveaffald. Det er ikke en god ide at smide sit haveaffald på volden. Så giver man endnu bedre overvintringsmuligheder for dræbersneglene og deres flere hundrede æg, da de her finder særligt megen læ, lune og fugt.
Klipning af bevoksning langs gangstierne: Nu hvor græs og ukrudt godt og vel er ”ta-get” på stierne, så er der måske grund til også at se på den øvrige plantede vækst man måtte have her. Vurder venligst om der skal klippes eller beskæres for at sikre fri og ube-sværet passage på gangstien ud for husene. Renovationsarbejderne, barnevogne og … ambulancebårer (!) skal kunne komme frit og uhindret forbi.
Maling af træværk: Og endnu en opfordring til at passe det træværk, der udgør de sam-menhængende sternbrædder og de sammenhængende brædder på en del af vores sku-re: Der kan være god grund til bekymring over træværkets tilstand nogle steder i bebyg-gelsen, hvis træet ikke er blevet malet i meget lang tid. Træet bliver ødelagt og løsnes. Dette kan give adgang for regnvand, sne og skadedyr. Og den direkte konsekvens kan stadig være, at træet ødelægges og løsnes inde hos naboen. I så fald kan man tale om decideret misligholdelse. Det er ikke OK. Giver træværkets udseende anledning til bekym-ring, så tag en positiv og konstruktiv snak med naboerne om hvad og hvornår I kan gøre noget ved det.

… og apropos: Hørsholm Farvecenter fortsætter sin rabataftale med Hvedevænget. Husk legitimation med adresseangivelse.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE et talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp