Copy
Hvedeinfo nr 2, juli 2020
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nummer 2, juli 2020

Indhold

Affaldssortering
Lokalplanen
Generalforsamling
Forslag til opsparingskonto - til tage
Hvededag
Trailer
Ekstra affaldssække
Storskrald
Affaldssortering

Vi har nu haft de nye fælles affaldsbeholdere på de to parkeringspladser i brug i godt en måned. Bestyrelsen har stort set udelukkende hørt positive udmeldinger om det nye system. Det medfører sikkert hos de fleste af os store ændringer i arbejdet med sorteringen af affaldet også hos os selv på egen matrikel. Det er forhåbentlig blot et tilvænningsspørgsmåI.
Allan Sørensen har tidligere skrevet flere informative mails om kommunens sorteringsregler. Men desværre er det ikke alle, der er lige gode til at leve op til kommunens regler for sortering. Vi har alle fra kommunen modtaget nogle brochurer, hvor der er givet udførlig vejledning til sorteringen.
Og på alle affaldsbeholdeme på de to parkeringspladser står der beskrevet, hvad der må komme i de aktuelle beholdere, og hvad der ikke må komme i beholderne.
Såfremt man konstaterer, at der ikke er mere plads i den beholder, man har affald med til, så tag venligst affaldet med tilbage til jer selv og vent, til der er plads igen i den fælles affaldsbeholder, hvor affaldet hører til. Undlad at sætte affaldet på asfalten, bare fordi der ikke er plads i beholderen.

Printpladen og den fulde støvsugerpose som kan ses på fotoet herover er IKKE noget der hører til i vore affaldscontainere.

At efterlade en affaldssæk med blandet indhold som vist på fotoet her til højre, er heller IKKE i orden

Det kan anbefales at sortere affaldet hjemmefra på egen matrikel, så man ikke risikerer at komme frem til affaldsbeholderne med affald, der ikke hører nogen beholder til. Lad ikke børn aflevere affaldet i affaldsbeholderne. Vi voksne er nok mere omhyggelige.
På sigt vil vi etablere et hegn rundt om de nye affaldsbeholdere. Det vil ske, når affaldssystemet har fungeret i en længere periode, hvor vi har fået et bedre erfaringsgrundlag for behovet for antallet af beholdere.

Bemærk,

at såfremt affaldet ikke er sorteret korrekt i affaldsbeholderne, eller hvis beholderen er overfyldt, kan renovatøren undlade at tømme beholderen. Først når der er rettet op på fejlen - NB! af os selv/turnusordning mellem Hvedevængets beboere ?? - kan der bestilles en ekstratømning.Desuden vil vi blive påiagt et ekstragebyr.

Eksempler på oftest forekommende fejlsorteringer:

Mælke-, juice- og kakaokartoner mm. er IKKE pap eller plastic. Skal i jeres EGEN affaldsbeholder, er restaffald.

Pizzabakker er IKKE pap. Skal i jeres EGEN affaldsbeholder, er restaffald. Det samme gælder pap med rester af madvarer og vådt eller snavset pap..

Poser fra chips, kaffe og frostvarer med metalinderside skal i jeres EGEN affaldsbeholder, er restaffald.

Poser fra mel og gryn samt vådt og/eller snavset papir og plast skal i jeres EGEN affaldsbeholder, er restaffald.

Flamingo og PVC er IKKE plast. Sprayflasker, ringbind, regntøj, gummistøvler og legetøj med elektronik skal man selv aflevere på genbrugspladsen.
 
Ting man skal være opmærksom på:

Affaldet skal ligge løst i beholderne,IKKE pakket ind i poser.
Affaldet skal være skilt ad.
Emballage skal tømmes for madrester.
Låg af plast og metal skal skrues af og sorteres som hhv. plast og metal. Plastlåg på plastflasker skal også skrues af.
Hvis affald består af flere typer materialer, der ikke kan skilles ad , må man vurdere, hvilket materiale, der er mest af.
Lokalplanen

Bestyrelsen har ved mail den 10. juni 2020 oplyst, at Grundejerforeningen har fået svar på den ene af vores to ansøgninger om dispensationer til Hvedevængets gældende lokalplan nr.93 fra februar 1999.
Det betyder, at der nu er mulighed for, at tagdækningen på skurene kan udføres med tapap, samt at taget på skurene kan udføres med en hældning på op til 2,5% (1:40).
Der henvises til kommunens skrivelse af 28. mal 2020. Bemærk, at enhver ejer, som ønsker at gennemføre en af disse ændringer på skuret, i hvert enkelt tilfælde stadig skal ansøge om dispensation hos kommunens byggesagsteam,
byggesager@fredensborg.dk. ved dispensationsansøgningen skal en kopi af kommunens brev vedlægges.
Kommunens brev lægges på hjemmesiden. Læs brevet ved at klikke
her.
Generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling den 31. marts måtte som tidligere oplyst udskydes til senere. Vi påtænker at gennemføre generalforsamling tirsdag den 29. september. Vi har søgt om lokale til dagen på Kokkedal Skole. Om vi kan afholde generalforsamlingen den 29. september afhænger naturligvis af myndighedernes krav på det tidspunkt. Vi har heller ikke modtaget accept for vores ansøgning om lån af lokalet, men notér jer datoen.
Det reviderede årsregnskab for 2019 samt budgetforslag for 2020 kan ses på hjemmesiden ved at klikke
her.
Bemærk, at hverken regnskab eller budget er godkendt på en generalforsamling.
Forslag om opsparingskonto - til tage

På generalforsamlingen 2. april 2019 blev der fremsat et forslag om en fælles opsparing i grundejerforeningen og etablering af en opsparingskonto med henblik på udskiftning af husenes tage. Generalforsamlingen vedtog, at der skulle arbejdes videre med forslaget.
Bestyrelsen besluttede herefter at få foretaget en ekspertvurdering af tagenes levetid for at have det bedste grundlag for en økonomisk vurdering. Den bygningssagkyndige vurderede tagenes levetid til yderligere ca.20 til 40 år, idet betontagsten kan have en levetid på op til 80 år afhængig af underlagets beskaffenhed. Man skal dog være opmærksom på, at taget skal vedligeholdes, d.v.s. rygninger, udluftninger, tagvinduer m.m. Fra en tagentreprenør blev indhentet en overslagspris på udskiftning af tagsten, nye Velux-vinduer, stern og tagrender, hvilket i alt ville beløbe sig til lidt over DKK 200.000 pr. hus. Med disse informationer om pris og levetid besluttede bestyrelsen, at vi ikke ville gå videre med sagen om fælles opsparing, finansiering, idet tidshorisonten giver den enkelte grundejer tid til selv at afsætte midler til en kommende tagudskiftning om tidligst 20 år.
Hvededag

Årets 2. Hvededag er fastsat til den 22. august. Forhåbentlig har vi mulighed for at afholde den, så noter jer dagen.
Trailer

Grundejerforeningen har købt en trailer, som alle Hvedevængets beboere kan leje. Mere info følger, når alle formalia er på plads.
Ekstra affaldssække

Alle husstande i Hvedevænget er hvert år berettiget til at modtage 3 ekstra affaldssække fra Fredensborg Kommune/Fredensborg Forsyning til husholdningsaffald/restaffald. Hvis I ikke selv skal bruge de ekstra affaldssække, vil bestyrelsen være meget taknemmelig for at få dem til brug for de 3 affaldstativer, som vi har på fællesarealerne. De affaldssække som I ikke selv skal bruge, bedes venligst afleveret hos Allan Sørensen i nr. 10. De 3 ekstra affaldssække koster ikke ekstra, er "gratis", idet vi betaler for dem via ejendomsskatten.
De 3 ekstra affaldsække bestilles på hjemmesiden
www.fredensborgforsyning.dk under selvbetjening, Mit affald.
En vejledning til, hvordan man bestiller, vil blive lagt på Grundeejerforeningen hjemmeside.
Vejledningen kan også læses ved at klikke
her.
Storskrald

De næste "tredjetorsdage", hvor storskrald afhentes, er:
16. juli, 20. august, 17. september.
Udsætning af storskrald tidligst onsdagen før.
Fortsat god sommer
Bestyrelsen

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp