Copy
Hvedeinfo nr 7 juni 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 7 juni 2017

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 8. juni 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Energispareprojektet
Der afholdes orienteringsmøde 14. juni, 19.00, på Kokkedal Skole i mødelokale Vest over for tandlægen. Her vil miljøkonsulenten præsentere nyt om energispareprojektets videre forløb med prisniveauer, håndværkere, udførelse og tidsperspektiver.

Rotter
Ved fremtidige besøg af kommunens skadedyrsbekæmper skal I bede om, at der bliver foretaget en såkaldt røgprøve. Herved bør man kunne finde ud af, om der er brud på kloakrørene. En røgprøve er en relativt nem måde at undersøge rørene på, men det kræver, at der er uhindret adgang til dækslerne til kloakrørene. Der bør foretages røgprøver, før vi beder et skadedyrsbekæmpelsesfirma om at foretage en dyr undersøgelse med optisk udstyr, som måske ikke med sikkerhed, eller alene, kan afsløre evt. brud.

 
Husk at melde til Fredensborg Kommune (se vores hjemmeside), når I ser rotter. Undlad at fodre fugle. Sørg for at alt spiseligt (også hunde-/kattefoder) ikke er tilgængeligt nogen steder uden for eller i skuret. Tænk også på at træterrasser er velegnede bosteder for rotter, og at man skal etablere helt særlig sikring, for at forhindre at rotter flytter ind der.

Rotteplage er en alvorlig sundhedsplage, og alle har pligt til at bekæmpe og melde.

Hvededage 2017
Hvedearbejdsperioden og –dagen i maj gik godt og fik et fint resultat. Der blev nået meget med brosten, kantskæring, ukrudtfjernelse, tømrerarbejde og maling, klipning og beskæring af træer og buske, fjernelse af affald, boring i stød, udlægning af kampesten, færdiggørelse af Skibet "Sus" samt spredning af 24 kubikmeter træflis i bedene i Månelandskabet. Med valget om at sprede træflis ønskede bestyrelsen at bakke op om de flittige beboere, der hidtil har gjort en fantastisk indsats for at holde Månelandskabet … og det dufter godt!
 
Arbejdsindsatsen var bemærkelsesværdig i hele perioden. Mange gik flittigt og samvittig-hedsfuldt rundt i ugerne både før og efter og ”præsterede”! Og på selve dagen startede de seje allerede klokken syv med at sprede træflis! Alt i alt en meget flot indsats. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle de, der valgte at slutte op om fællesskabet i disse dage.
 
Der er så nu kun én Hvededag tilbage i 2017. Den skal I komme til – for der er samtidigt sommerfest i temaet ”Hvedevængets 40-års jubilæum”! Notér ud for den 26. august.
Selve arbejdsdagen bliver lidt kortere, men til gengæld beder bestyrelsen om frivillige til fælles forberedelse om eftermiddagen. Ideer til aktiviteter modtages meget gerne. Skriv snarest til bestyrelsen eller læg sedler hos Anders (43) eller Charlotte (32).
TEMAOPSLAG
 
Kommunen
I oktober 2016 orienteredes om et møde med kommunen. Mødet var aftalt i forlængelse af en skriftlig henvendelse, som bestyrelsen sendte til kommunen i juli 2016. I denne henvendelse stillede bestyrelsen en række spørgsmål.

Formålet var at opnå klarhed om ansvarsfordeling mellem foreningen og kommunen om forskellige opgaver, om forståelse af dele af lokalplanen samt at få svar på spørgsmål, som bestyrelsen og beboere i øvrigt havde formuleret.

Der er hen ad vejen modtaget entydige svar på ti af spørgsmålene. Der udestår endelige svar på to. Bestyrelsen vil i dette nyhedsbrev præsentere nogle af kommunens svar, idet ”fortsættelse følger”.

Lokalplan nr. 93, Karlebo Kommune, februar 1999. Spørgsmål: Bliver Lokalplanen rettet?
Kommunen har svaret, at der ikke vil blive afsat ressourcer eller blive gennemført en proces med involvering af nødvendige interessenter til at ajourføre eller rette Lokalplanen. 

De i lokalplanen givne påbud og forbud er således gældende, som beskrevet. Tvister og usikkerhed om påbud og forbud i Lokalplanen skal derfor afhandles fra sag til sag. Lokal-planen kan således kun udvikles ved nye godkendelser, der knyttes til Lokalplanen.

Kun såfremt grundejerforeningen, og dermed ejerne i Hvedevænget, ikke kan løse evt. interne problemer i sådanne sammenhænge, vil kommunen lade sig involvere, som den eneste part, der har juridisk kompetence og bemyndigelse til at gennemtvinge nødvendige løsninger.  I modsætning hertil har grundejerforeningen og dennes bestyrelse ingen juridisk bemyndigelse til at tvinge ejere til at overholde regler i Lokalplanen.
 
I særlige tilfælde af uenighed eller uklarhed om regler i Lokalplanen, og hvor en husejer ikke ønsker at overholde reglerne som beskrevet,  kan andre husejere eller bestyrelsen præsentere det foreliggende for kommunen til afgørelse eller til udvikling af Lokalplanen, som nævnt ovenfor
 
Lokalplanens kortbilag 1 og 2, Vedtægtskort og Oversigtsplan, kunne ikke fremskaffes.

Flisebelagte stier mellem gavlene ud mod volden. Spørgsmål: Kan disse stier sløjfes?
Kommunen har givet tilsagn om, at disse flisebelagte stier kan sløjfes. Det anbefales at bibeholde det faste grusunderlag (til evt. kørsel med brandkøretøjer) og kun lægge et tyndt lag muld, der kan sås græs i.

Foreningen kan på sigt spare penge, når disse flisestier ikke skal udskiftes.

Hække
Når I begynder at tænke på at klippe hækkene, så vær opmærksom på både at klippe ned og ”ind”, så cykel- og gangstierne på ydersiden holdes frie.
SERVICEMEDDELELSER

Udvalg
Benny (36) er trådt ind i Grøntudvalget.

 
Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 15. juni, 21. juli og 17. august.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.
GOD SOMMER TIL  ALLE I HVEDEVÆNGET.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp