Copy
9vedeinfo nr 5 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 9 november 2016

GF Hvedevængets bestyrelse har holdt møde 15. november, 2016, og har ny information:
AKTIVITETER OG OPGAVER

Belysning
Bestyrelsen har, efter tredje kvartals budgetopgørelse, besluttet at iværksætte en del af et større belysningsprojekt til forbedring af belysningen på Hvedevængets stier. Opsætning af nye lamper påbegyndes i år inden frosten gør jorden for hård.
 
Udvalg
Aktivitetsudvalget har skiftet navn til Børne- og Aktivitetsudvalget, for bedre at beskrive udvalgets ansvarsområde. Samtidigt har udvalget fået ny formand: Charlotte (32).
Forsikring
Bestyrelsen har indgået en forbedret aftale om højere dækning af skader på Hvedevængets skjulte rør (varme-, vand- og kloakrør). Aftalen indebærer at perioden, for 75%-dækning af skader, forlænges fra 40 til 50 år. Hvedevængets rør er nu 40 år gamle.
Møde 25. oktober, på Fredensborg Rådhus
Bestyrelsen har været præsenteret ved kommunens årlige møde med ejerforeningerne.
Der orienteredes om mange forskellige emner. De, der berører Hvedevænget, er:

Der kommer en ny ordning for affaldshåndtering. Nogle bebyggelser afprøver nu forskellige modeller. Beslutning om model forventes i 2017. Indførelse fra ultimo 2018 og frem.

Kommunen planlægger en ny cykelsti fra vejkrydset Kongevejen/Egedalsvej og hen til rundkørslen ved Egedal Kirke. Denne cykelsti planlægges at gå igennem Hvedevængets ”Sydskov”, hvor der i forvejen er en kommunal cykelsti. Det er aftalt at bestyrelsen bliver kontaktet af kommunen mhp aftaler om nøjagtig placering og konsekvenser.
Møde 26. oktober på Fredensborg Rådhus
Bestyrelsen har også været til møde med kommunens afdeling for miljø og energi. Her drøftedes kommunens ansvar og mulige tiltag i f.t. Hvedevængets drænproblemer langs støjvolden. Kommunen vil se på muligheder for at etablere drænanlæg og for at beskære og ”holde” bevoksningen på støjvolden. Bestyrelsen forventer, at kommunen i år eller i første kvartal henvender sig med forslag og en grov plan for en kommunal indsats.
Møde 01. november i Hvedevænget
En kommunal medarbejder, der arbejder med miljø- og energiforhold, besøgte Hvedevænget og fik bebyggelsen forevist af Helge og Alan. Denne besigtigelse var en opfølgning på mødet 26. oktober, der skulle give medarbejderen konkret grundlag for at udforme forslag og planer til at passe og beskære støjvolden og etablere anlæg til dræning.
 
Herudover drøftedes kommunale energisparetiltag, som måske kan komme Hvedevænget til gode i form af billigere tilbud om udskiftning af f.eks. vinduer, hulmursisolering o.lign. Men dette afventer kommunens senere initiativ, som bestyrelsen dog ikke for nærværende kan vurdere udbyttet af for Hvedevænget.
 
GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen har fastsat datoen for Foreningens generalforsamling og fået lokaler således: 7. marts 2017 på Kokkedal Skole Vest, mødelokalet (som vi plejer). Nærmere tilgår. Men notér datoen nu – for du skal være der!
TEMAOPSLAG
Gavle og tage
Som tidligere nævnt har vi i 2016 repareret elleve gavle. Med to gavlreparationer i 2015 er vi så oppe på i alt tretten i denne ”omgang”. Historisk set forekommer dette arbejde med nogle års mellemrum, hvorfor denne udgift fremover overvejes specielt i foreningens Stra-tegiplan (5-års økonomiplan), på samme måde som udgifterne til periodisk forekommende stireparationer.
Det er i øvrigt den ”våde” tid vi er på vej ind i. Derfor skal der igen lyde en opfordring til at gå ud og se tagryggen efter på jeres huse. Se om der er tagkit under stenene og om stenene ligger lige. Bruge evt. en kikkert. Det er absolut umagen værd at sikre sig mod indtrængen af vand og sne. Hvis I slår jer sammen i en blok, skulle I kunne få et fornuftigt tilbud på at få udrettet det fornødne af en håndværker. Blok 9-12 er i gang efter at have modtaget et tilbud.
 
Snerydning
Den kommer jo nok snart – sneen!
Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, renovationsmedarbejder, gæster mv.
Strækningen fra hoveddøren til vejen, samt den del af fortov og stier, der løber langs grunden, skal sikres ved snerydning og ved at strø grus, sand eller salt. Fortov og stier skal ryddes i hele sin bredde.

Fortove og andre færdselsarealer skal ryddes snarest muligt efter snefald. Den gængse (kommunale) forventning er, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse fra klokken syv om morgenen på hverdage (otte om søndagen) til kl. ti om aftenen.

Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller isslag.

Hvis du bruger salt, så spar på det. Salt skader belægninger, planter, dyr, fodtøj og køretøjer. 10-20 gram/m² er rigeligt. Inden saltning, bør evt. sne være fjernet. Fordel saltet jævnt. Det skåner og mindsker risikoen for glat føre. Det bedste er at anvende en blanding med 50% grus og 50% salt.

Hvis man anvender saltlage (1 del salt og 4 dele lunkent vand) bruger man mindre salt, end hvis det strøes med hånden. Vejsalt er tungt opløseligt, så det skal omrøres hyppigt, da saltet ellers falder til bunds. Man kan også anvende køkkensalt. Det opløses lettere og kan bruges straks. En vandkande med brusehoved er god til at vande med saltlage.

Fordel altid grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.

Se link på Fredensborg Forsynings hjemmeside: http://www.skovlsne.dk
Du kan læse mere i folderen "Snerydning - det gør vi, det gør du"

Husk at beboerne har en lukket Facebookgruppee, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Klik blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp