Copy
Hvedeinfo 2 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo

I Hvedeinfo nr 2 /2016 kan I læse om:
 • Bestyrelsen
 • Oversigt over udvalgenes medlemmer
 • Om hvededag 21. maj 2016
 • Om årets sidste hvededag
 • Om stireparationer
 • Om gavle
 • Om dræn
 • Om fællesudgifter
 • Om belysning
 • Om hjertestarter
 • Temaopslag: Indbrud
GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde 12. april, 2016, og har nu ny information:

BESTYRELSEN
Niels Christian Andersen (39) har desværre måttet trække sig ud af bestyrelsesarbejdet pga et meget krævende job. I håb om at vi senere kan få lov at trække på Niels, siger vi tak til Niels for hans indsats for vores forening. Vi ønsker Niels god vind på jobbet.
 
Anders Hjorth Fogh (24), suppleant, er indtrådt i bestyrelsen, som nu ser således ud: 
 • Alan Richter, nr. 42 (formand).
 • Allan Sørensen, nr. 10 (næstformand).
 • Helge Hesselberg, nr. 13 (kasserer).
 • Anders Thunell, nr. 43.
 • Charlotte Petersen, nr. 32.
 • Sarah Holm Hansen, nr. 4.
 • Anders Hjorth Fogh, nr. 24.
 • Anne Nørgaard, nr. 70 (suppleant).
UDVALG
Information vedr. udvalgenes medlemmer ajourføres således:
 
Strategiudvalg
Anders (24), Helge (13), Peter (nr. 70), Alan (42).
 
Grønt- og sneudvalg
Helge (13), Lis (10), Lotte (65), Anders (43).
 
Drænudvalg
Charlotte (formand) (32), Steen (61), Bjørn (nr. 48), Anne (70), Henning (64).
 
Varmeudvalg
Endnu ikke besluttet men Allan (10) er kontaktperson og støttes af vores varmeingeniør, Sivertsen.
 
El-, affalds- og parkeringsudvalg
Allan (formand) (10), Sarah (4).
 
Sti- og gavludvalg
Gavle: Steen (61), Henning (64). Stier: Kjeld (9), Ole (67).
Bestyrelsens kontaktperson: Anders (43).
 
Aktivitetsudvalg
Sarah (4) formand, Anne (70), Mette (16), Christina (11).
 
Web- & kommunikationsudvalg
Lene (13), Anders (24), Bjørn (48).
AKTIVITETER OG OPGAVERHvededag 21. maj, 2016


Opgaverne på vores fælles arbejds- og (frokost-) hyggedag kan komme til at omfatte:
 • Nyt sand og underlag i månelandskabet.
 • Beskæring af træer og plantning.
 • Vedligehold af legeredskaber, bænke og skur.
 • Fjernelse af affald, lugning og kantbeskæring.
 • … og andre opgaver, som beboerne foreslår!?!?
 
Invitation med muligheder for at tilmelde sig og for at notere forslag kommer snart.
 
Notér: Årets sidste Hvededag er lørdag den 27. august.
 
Stireparationer
Stiudvalget arbejder nu på at få færdiggjort stiarbejdet inden sommeren er slut.
 
Gavle
Der er konstateret behov for reparation af et antal gavle. Dette har bestyrelsen reageret på ved at indhente tilbud på reparation af de akutte tilfælde og på vedligehold af de øvrige.
 
Dræn
Indledningsvist har bestyrelsen ønsket at gøre noget ved de markante samlinger af vand på græsarealet i det sydligste hjørne af bebyggelsen ud mod volden. Men da flere beboere langs volden synes at have lignende problemer ved deres haver, ønsker bestyrelsen at anlægge en ”helhedstilgang” til løsning af det samlede problem. Dette forventes at indebære reparation af dræn eller anlæggelse af et større dræn og evt. en udbedring af kloakrørenes funktion til at aflede vand. Indhentning af faglig vurdering og tilbud er iværksat.
 
Fællesudgifter
Vi skal i 2016 investere i udskiftning af batterier i varmemålerne i hvert hus (hvert 7. år) og i elektronisk varmeaflæsning. Det medfører forhøjet a conto-varmebetaling. Til gengæld har foreningen fået en præmienedsættelse hos forsikringsselskabet, der delvist modvirker den forhøjede varmebetaling. Samlet forhøjelse er ca. kr. 800,00 - men kun i år, 2016.
 
Belysning
Bestyrelsen overvejer tilbud vedr. lamper og disses placering mhp snarlig forbedring.
 
Hjertestarter
Bestyrelsen er gået i gang med at undersøge muligheder for at anskaffe en hjertestarter.
TEMAOPSLAG

Indbrud
Først i april var der igen et indbrudsforsøg i Hvedevænget. Tyven søgte denne gang at brække en skydedør op (af ældre type) – men uden held.

Råd:
Montér en ekstra lås for neden på indersiden, så døren ikke kan løftes op og af. Læg evt. en lægte eller et skaft ned mellem skydedøren og væggen (karmen), så døren ikke kan skubbes til side.

Husk at beboerne har en Facebook side, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
Find også informationer på vores website. Tryk blot på ikonerne

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp