Copy
Hvedeinfo nr. 8, 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 8, oktober 2016

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 11. oktober og har nu ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Plejeaftale
Bestyrelsen har gennemgået og sammenlignet forskellige tilbud på pleje af vores grønne arealer og på snerydning. Herunder er det lykkedes at forhandle en nedsættelse af prisen til snerydning på plads. Bestyrelsen fortsætter derfor samarbejdet med den nuværende gartnervirksomhed på basis af en justeret aftale om pris per ydelsestype. Vores kasserer, Helge, skal have tak for et godt resultat.
 
Varmekælderen
Der er nu installeret en automatisk alarm i kælderen. Alarmen reagerer, hvis tryktanken i kælderen eller pumpen i brønden ved fortovet, lige oven for kælderen, holder op med at fungere. Der sendes endvidere en alarm hvis strømmen til kælderen, og dermed til tryk-tanken eller ”pumpebrønden”, afbrydes.
Alarmen sendes automatisk til medlemmer af bestyrelsen (Allan, Helge og Alan) og til vores varmekonsulent Sivertsen, i form af en telefonbesked .
Herved øges sikkerheden for at der reageres hurtigt i tilfælde af at vandforsyningen bliver afbrudt.
Gavle
Der blev for nyligt opdaget et hul mellem to tagsten langs en gavl, som vi ellers vurderede kunne vente med ny fugning til senere. Bestyrelsen iværksatte straks reparation af denne gavl, for at undgå vandskade i muren. Vi er derfor nu oppe på at have skiftet fugerne op til tagstenene på i alt elleve gavle.
 
Beboerne opfordres til at gå ud og se på sine tage og vurdere om fugning eller omlægning af tagsten er nødvendig (foreningens forsikring dækker gavlene og fugerne på gavlene).
Skibet SUS
Vores flotte skib i Månelandskabet er nu færdigmalet.
Herefter kommer et nyt underlag, hvor der før var sand.
Tak til ”maleren”.
KOMMUNEN

Medlemmer af bestyrelsen har holdt møde med kommunen 07. oktober. Kommunens repræsentant blev vist rundt i vores bebyggelse, for at konkrete problemstillinger om ansvar og løsninger kunne blive påvist ”på stedet”.
 
Det er herefter forventningen, at der kan opnås større klarhed om ansvarsfordelingen mellem kommunen og foreningen om forskellige opgaver i Hvedevænget, ligesom konkrete udestående opgaver forhåbentligt snart kan finde en løsning.
 
De væsentligste emner, der er blevet omtalt er Lokalplanen, stisystemet gennem Hvedevænget, bommene ind til vores område, forbud og forbudsskilte (cykling og motoriseret færdsel inde på området), brostenene i indkørslerne, belysning, kloakdæksler (reparation af…), flisestierne mellem gavlene, pasning af grønne arealer, støjvolden og drænproblemerne.
 
Bestyrelsen vil orientere om kommunens svar og stillingtagen i takt med at disse tilgår bestyrelsen.

TEMAOPSLAG
Belysning
Der hersker nogen usikkerhed om, hvad man skal gøre, hvis man ser, at lyset er gået ud, blinker eller lyser svagt i vores bebyggelse.
Man skal først skelne mellem hvilke lamper, der er tale om: Lamper på høje standere på parkeringspladserne og langs den gennemgående gang- og cykelsti er kommunens ansvar. Dong Energy varetager disse lamper.Lamper på gavle, skure og lave standere inde i bebyggelsen er foreningens ansvar.
Når det er kommunens ansvar, kan man melde fejl på DONG´s hjemmeside, Dongenergy.dk, eller man kan ringe på telefon 70 23 50 02.
Når det er foreningens ansvar, orienteres et bestyrelsesmedlem. Han/hun vil derefter sørge for at fejlen rettes.


 
Indbrud
… igen! Denne gang også i en bil. Vi må igen skærpe opmærksomheden, iagttage trafik-ken i området, evt. vise at vi er opmærksomme (”kan jeg hjælpe med noget?”) og derud-over orientere hinanden. Indbrudstyve foretager ofte rekognoscering før indbrud.
 
Afbrydning af vand
Det er forekommet med mellemrum, at beboere har orienteret naboer om, at der lukkes for vandet til bebyggelsen eller til nogle husblokke, fordi der skulle laves VVS-arbejde hos dem selv.
For god ordens skyld skal det siges, at dette ikke er nødvendigt. Vandet kan afbrydes til det enkelte hus ved haner umiddelbart inden for huset, hvor vandet føres ind, ligesom der i hver gård er en vandlås med en afbryder, som VVS-folkene har (bør!) have den rette specialnøgle til.
Rydning af støjvolden
Gå en tur en flot dag! Gå ud til støjvolden og langs med den!! Nyd det fine vejr … og det kæmpemæssige arbejde, der har resulteret i at store dele af bevoksningen på støjvolden er ryddet og trængt tilbage!!! Tak til vore ”grønne” frivillige ildsjæle..

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE et talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp