Copy
Hvedeinfo nr 5 april 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 6 maj 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 10. maj 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Ekstraordinær generalforsamling
Den 27. april afholdt foreningen ekstraordinær generalforsamling med dagsordensem-nerne: Afstemning om forslag til vedtægtsændringer og afstemning om nye ordensregler. Forslagene til vedtægtsændringer blev vedtaget, og forslaget til ordensregler faldt pga meget forskellig opfattelse af anførelse af tidspunkter i f.m. emnet om støj. Generalforsamlin-gen blev gennemført på god måde, og bestyrelsen vil gerne sige tak til ordstyreren og tak for medlemmernes deltagelse og bidrag under vejs.

Før generalforsamlingen afholdtes kommunens orienteringer om Energispareprojektet, cykelstien i Sydskoven, regnvandsafledningsprojektet og plejeplanen for støjvolden. Det så særligt ud til at tiden til orientering om Energispareprojektet var godt givet ud. Der var stor interesse og mange spørgsmål.

Energispareprojektet
Der er nu modtaget tilkendegivelser fra ca. 37 huse om interesse for forskellige energisparetiltag. Miljøkonsulenten går herefter i gang med at indhente tilbud fra håndværkere. Hvis I kan anbefale VVS´ere, elektrikere eller vinduesfirmaer, som I har gode erfaringer med, bedes I snarest orientere formanden (42).
 
Efter konsulentens ”udbudsfase” foretager han sammenligninger og udvælger de bedste tilbud. Dette forventes at resultere i en præsentation af disse tilbud allerede medio juni. Konsulenten vil da gerne præsentere sine anbefalinger, forklare mere til de enkelte tiltag, angive rammer og vilkår for kommende bindende aftaler og svare på spørgsmål. Bestyrelsen vil sende invitation til mødet ud så snart som muligt
 
Cykelstien i Sydskoven (Egedalsvej)
Efter det sidste møde 7. april og fremsendelsen af vores andet erindringsnotat, har foreningen 10. maj spurgt om den fortsatte udvikling. Bestyrelsen har tidligere fremsat øn-sker om cykelparkering, om sammenkobling af den eksisterende cykelsti med den nye, og om bedre adskillelse af gående og cyklende færdsel. Bestyrelsen har også anført, at Syd-skoven i praksis er afskåret fra foreningens øvrige område, fordi kommunen fører offentlig færdsel gennem området, og at dette ikke harmonerer med foreningens ansvar for og udgifter til pasning og renholdelse.
 
Kommunen har mundtligt 11. maj orienteret om at anlægsplanen nu er fastlagt, og at arbejdet forventes gennemført hen over sommeren. Det er her blevet bekræftet, at kommu-nen vil imødekomme foreningen med planer om at lave en forbindelse mellem den eksisterende cykelsti i Sydskoven og den nye cykelsti, og opsætte flere cykelstativer (tidligere afvist i 2016). Der blev også givet tilsagn om at regulere og adskille den gående og cyklende færdsel bedre. Samtidigt har kommunen udtalt vilje til at købe de dele, af Sydskoven, som berøres direkte af det nye anlægsarbejde. Måske kan der blive tale om, at kommunen vil købe hele Sydskoven, fordi den eksisterende cykelsti afskærer dette areal fra Hvedevænget.
Jeres holdninger til et evt. kommende tilbud fra kommunen, herunder fordele-/ulempe-betragtninger, er meget velkomne.
 
Piletræerne
Efter den hårde beskæring eller styning af piletræerne i niveau under der, hvor man fandt råd, lå der en masse afskåret træ og skud tilbage, som de frivillige ikke havde tid til at samle eller fjerne på dagen. Til gengæld trådte nye frivillige til lidt senere og fjernede det hele, og det var i sig selv et stort arbejde! Meget fint gjort. Tak til Jer!
 
Rotter
Der er nu indløbet flere meldinger om rotter på det seneste. Bestyrelsen ser nu på muligheder for at undersøge vores kloakrør og evt. følgende tiltag til at bekæmpe rotter. Men vi skal stadig være på vagt og gøre som vi plejer og konsekvent melde det til Fredensborg Kommune (se vores hjemmeside).
 
Hvededage 2017
Ja, hvad skal man sige? Vi ses forhåbentlig lørdag 20. maj!?
… og det vi ikke når nu, skal vi indhente på Hvededagen 26. august.
 
Udvalg
Grønt- og sneudvalget: Peter (56) er trådt ud.
 
TEMAOPSLAG

Jordstophane
Ved du at du har ”sådan én” i din gård? Ved du hvor den er? Ved du om den kan lukkes og åbnes? Den kan være rustet til! Måske skal du eller din VVS´er kunne bruge jordstop-hanen i f.m. med rørarbejder til brugsvandet i dit hus (selvom du også kan lukke for vandet inde i dit hus med de nye ventiler).
 
Det anbefales at jordstophanen er umiddelbart tilgængelig og at den sættes i stand til at lukke og åbne ved smøring og gentagne bevægelser. Der skal bruges en særlig T-nøgle. Foreningen har én T-nøgle (varmekælder/skuret) og VVS´eren bør have én. Hvis du selv vil være sikker på at have rådighed over en T-nøgle, kan den købes i Fogh, Silvan, Harald Nyborg, eller lign. steder.

Gangstier
Pas på cyklerne! Selvom det ikke er tilladt at cykle på gangstierne, sker det jo alligevel, fordi det ikke virker så ”farligt”. Men nogle har haft forskrækkende og ”near crash”- oplevelser, når de er trådt ud fra deres gårdhave. Vær opmærksom og påtal det gerne, når der ikke udvises hensyn.
 
Fugt i badeværelset?
I forbindelse med diverse forslag til forbedringer under energispareprojektet og den tilhørende snak om fugt i badeværelserne, er vi blevet mindet om, at det er værd at se efter, om brusenichen er som den skal være. Nogle beboere har haft oplevelser med fugt, der er trængt ned gennem loftadskillelsen fra badeværelset. Dette kan forekomme, hvis fugerne i brusenichen er dårlige, hvis der er revner i hjørnerne eller hvis nogle fliser ikke sidder rigtigt fast. Vi skal huske at vores huse, herunder vores badeværelser, ikke er konstruerede efter de sidste moderne standarder. Der kan derfor være behov for en særlig vedligeholdelsesindsats eller for deciderede forbedringer af brusenichen.
SERVICEMEDDELELSER
 
Hjemmesiden
Vedtægtsændringerne, der blev vedtaget under den ekstraordinære generalforsamling, er lagt ud på hjemmesiden.
 
Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 18. maj, 15. juni og 21. juli.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp