Copy
Hvedeinfo nr 5 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr 5 juli 2016

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 29. juni og har nu ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Hvededagen 21. maj, 2016
Bestyrelsen har drøftet erfaringerne fra vores sidste arbejds-Hvededag. Det er bl.a. konstateret, at flere beboere har gjort brug af muligheden for at bidrage til løsning af de fælles arbejdsopgaver i ugerne på begge sider af den fastsatte Hvededag. Dette har i høj grad øget ”produktionen” i vores fællesskab. Tak til jer, der således har arbejdet ”alene" - og i øvrigt til Grøntudvalget for en god dag.
Hvededag lørdag 27. august
I tilslutning til den dato I allerede har noteret (?!) for afholdelse af årets sidste arbejds-Hvededag, kan I også notere, at der på denne Hvededag afholdes en lille fest med spisning, hygge og leg for alle aldre. Også her vil modellen om at bidrage i ugerne før og efter selve Hvededagen blive anvendt. Hvis I altså er forhindrede på selve dagen, kan I jo allerede nu notere tid i kalenderen omkring 27. august aht til Jeres egen planlægning. Program med tilmeldingsmulighed tilgår
Stireparationer
Det planlagte stiarbejde er færdigt. De få steder, hvor der ikke er skiftet fliser mellem gavlene og i begge ”ender” af bebyggelsen, er nedprioriteret, bl.a. fordi færdselen her er minimal. Bestyrelsen vil tage stilling til disse stier til næste år. Igen: Tak til Sti- og gavludvalget.
Gavle
Arbejdet på husgavlene er påbegyndt. Det vil blive afbrudt af en ferieperiode for senere at blive genoptaget i august med forventet færdiggørelse i september. Også her har Sti- og gavludvalget været særdeles aktivt og udvalget vil fortsat overvåge arbejdets fremskriden.

Dræn
Bestyrelsen har med kort varsel godkendt reparation og udbedring af det gamle drænanlæg i græsarealet ud mod volden i den sydlige ende af bebyggelsen. Her var der store problemer med ansamlinger af vand, som udgjorde en trussel mod både vækster i og nær haverne samt mod fundamenter. Den indledende bestilte undersøgelse afslørede, at drænrøret var flækket, og at alt var styrtet sammen nede i drænet ud for blok 29-32. Dræn og brønde er skyllet igennem og fungerer nu. Arbejdet er afsluttet. Drænudvalget har løst denne opgave hurtigt og effektivt med støtte fra Sti- og gavludvalget. Tak.
 
Hvedebogen
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte et revisionsarbejde af vores elektroniske Hvedebog på hjemmesiden. Arbejdet er i gang, og det er hensigten, at en ny ”Hvedebog” kan blive lanceret samtidigt med at den nye hjemmeside bliver åbnet senere i år.
Grøn strategiplan
Bestyrelsen har også besluttet at påbegynde et stort arbejde, som Grønt- og sneudvalget står for: En grøn strategiplan.
Dette omhandler udarbejdelse af en større, samlet plan for de fælles arealers udvikling set over en kort årrække.
”Udvikling” dækker her over tiltag til at indrette vore fælles arealer på en måde, så vi minimerer arbejdsindsats og omkostninger. Dette vil tjene os alle på langt sigt, både med at holde kontingentet så lavt som muligt og med at sikre at de fælles arbejdspligter kan klares så let muligt.
Planlægningshorisonten og anslåede omkostninger til relevante tiltag i denne plan skal indarbejdes i vores Strategiplan, som Strategiudvalget udvikler løbende til styring af foreningens samlede økonomi.
Det er hensigten at bestyrelsen præsenterer sine ideer i den grønne strategiplan til næste generalforsamling og at de første udvalgte tiltag iværksættes i 2017.
TEMAOPSLAG
Regn:
I disse tider med voldsomt regnvejr: Husk at rense tagrender og kanterne i siderne og over alle tagvinduerne, så vandet ikke løber ”den forkerte vej” og ind i husene. Dræn kan med fordel graves både på terrassesiden og på gårdsiden, hvis man har problemer med regnvand, der samler sig langs vinduespartiet på terrassen eller i gården ved skuret. 

Klipning af hække
Nogle har allerede været der, og nogle af os venter lidt endnu – med at klippe hækkene. Husk at klippe på ydersiden ud til fællesarealerne og især til cykelstierne. Flere stier er snart halverede på grund af hække, der breder sig ud over dem.


Fliser:
Mange af jer har et stykke med nylagte fliser ud for jeres huse. Det kan være lige uden for jeres skure og indgange og lige på den anden side af hækken ud for jeres huse. Kig lige på disse flisestykker og se om der ikke stadigvæk ligger en del løst strøet sand på og i kanten af fliserne. For at sikre at fliserne ligger mest muligt fast og ikke skrider, opfordres I til at ofre en halv time på at feje sandet godt ned i fugerne og hen langs kanterne. Så får vi mest ud af vores penge.

Foder til fuglene:
Under en ”rundtur” langs volden fandt vi otte grønne plastiknet til de fedtkugler, som hænges ud til fuglene. Nettene var revet meget itu – og tomme! Det gav anledning til spekulation om hvorvidt det var allikerne eller rotterne, der har taget dem. Pas på med fodring!

”Noget” virker:
Bestyrelsen har i det senere lange stykke tid konstateret at der næsten ikke forekommer uønsket henlæggelse af affald på storskraldspladsen. Det er en glæde at beboerne hermed viser vilje til at holde vores bebyggelse ordentlig og attraktiv. Tak – og bliv endeligt ved.

 
GOD SOMMER TIL ALLE

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE et talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp