Copy
Hvedeinfo nr 2 november 2019
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nummer 2, november 2019


Kørsel ved den nordlige p-plads

Ved indkørslen til den nordlige parkeringsplads er farten ofte meget høj. Der har været ved at ske flere ulykker, så tænk på – når I kører ind på eller ud af parkeringspladsen – at

 
SÆNKE FARTEN

Der vil være mange, der vil være rigtig glade for en sænket fart, både når man går til og fra bilen på parkeringspladsen, og når man skal køre sin bil ud fra der, hvor bilen holder parkeret på parkeringspladsen.


Ny affaldsordning

Fredensborg kommune indfører ny ordning til affaldssortering fra foråret 2020.
Vi er en tæt, lav bebyggelse, som vil få etableret affaldsøer i vores område.
Her vil vi få fælles affaldsbeholdere på hjul til det genanvendelige affald (pap, plast, metal, papir og glas samt senere måske bioaffald.)
Vi kan stadig godt fortsætte med individuelle stativer til restaffald, selv om der etableres fælles affaldsøer. 
Vi vil nu, fra bestyrelsens side, gå i dialog med kommunen om løsninger og praktiske forhold.
I vil høre nærmere.Hjertestarter opsat i Hvedevænget

Hjerteforeningen vil gerne have udbredt flere hjertestartere i Danmark. Derfor havde de givet tilbuddet om en opsat hjertestarter, hvis vi etablerede en gruppe og samlede ind på mindst 15 ruter på indsamlingsdagen 28. april 2019.

Vi etablerede en gruppe, og hurtigt havde vi fået tilkendegivelser fra beboere i Hvedevænget om deltagelse, og søndag den 28. april var vi så ude med de røde indsamlingshjerter.

I begyndelsen af juni blev der opsat en hjertestarter i et varmeskab. Hjerteforeningen har betalt alle udgifterne. Grundejerforeningen betaler driften.
Hjertestarteren er placeret på gavlen af nr 80.

I begyndelsen af oktober måned deltog vi indsamlere i et 30 minutters hjerteredderkursus, hvor vi fik en intro i genoplivning, herunder også brug af hjertestarter.
I øvrigt tilbyder Hjerteforeningen gratis dette hjerteredderkursus til alle, hvis man blot kan samle et hold på mindst 5 personer over 12 år. Instruktøren kommer så til jer.

 
Låse til dørene

Bestyrelsen har overvejet, om der kan gøres noget mere for at mindske risikoen for
Indbrud. Vi har desuden det indtryk, at mange af beboerne har slidte låse, der trænger til udskiftning.
Hvis der er mere end 10 beboere, der ønsker at udskifte deres låse, vil vi kunne få et godt tilbud med en rabat på 10-15 procent.
Inden vi går videre med sagen, ønsker vi en tilbagemelding for at kunne vurdere, om vi skal indhente et tilbud. Interesserede bedes henvende sig hos Jørgen i nr. 79.
 
Volden ud mod Kongevejen

Efter at kommunen har fældet og knust buskadset på de nederste meter af volden, har gartneren i eftersommeren -  langt om længe – sået enggræs på arealet. Det er tanken, at enggræsset vil blive slået et par gange om året – efter behov.
Der er endnu ikke taget endelig stilling til eventuel beplantning på området mellem det gamle græs og det nysåede enggræs.
Selv om de store buske er fældet, må vi nok se i øjnene, at der i jorden er masser af rødder fra buskene tilbage. Hele volden er én stor frøbank, så uanset hvad vi havde gjort, kan vi forvente at skulle foretage en løbende beskæring af volden.
 
Lokalplanen 

Bestyrelsen har igennem længere tid arbejdet med at undersøge mulighederne for eventuelle dispensationer fra den eksisterende lokalplan.
Vi har haft møder med ansatte fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, hvor såvel dispensationer som eventuel ny lokalplan blev drøftet. Trods et par rykkere har vi endnu ikke fået kommunens tilbagemelding. Forhåbentlig vil vores kontakt med borgmesteren kunne sætte skub i sagen.

De to spørgsmål om  
  1.  ombygning af skure, ansøgning om mulighed for anden tagdækning end heldækkende tagdug med perlesten
  2. overdækning på havesiden, ansøgning om anden overdækning end lamineret glas – termoplader samt anvendelse af farverne sort og råhvid ud over grøn
er begge behandlet og vedtaget af Hvedevængets beboere på en generalforsamling. En sådan vedtagelse fra Hvedevængets beboere var kommunens betingelse for at kunne give ovennævnte to dispensationer. Endelige officielle dispensationer ej modtaget endnu.

Tanken om at få en ny lokalplan er en noget mere usikker sag. Under alle omstændigheder vil en revision af lokalplanen tidligst ske efter 2020 ifølge det fra kommunen oplyste.   

Cirkelhusgrunden

Som vi alle kan læse i de lokale aviser, er der planer om opførelse af en bymidte i Kokkedal på området, hvor Cirkelhuset ligger nu, strækkende sig ud mod motorvejen og op mod Christianshus.
Investorerne, UTF Invest, har planer om, at der skal bygges i alt 80.000 kvadratmeter. Derudover er det planen, at der skal etableres 1.300 - 1.500 parkeringspladser omkring det nye butikscenter med 30.000 kvadratmeter detailhandel.

Ud over blandt andet biograf og hotel skal der bygges en ny Nordsjællands Grundskole og Gymnasium & HF (NGG), en international skole, samt blandt andet ungdomsboliger og caféer m.m.

Hvornår vi som borgere og naboer bliver inddraget er ikke oplyst. Bestyrelsen er i skrivende stund ikke specifikt orienteret om planerne – ud over det, der kan læses i aviserne. 


Storskrald

De næste ”tredjetorsdage” i år, hvor storskrald afhentes, er: 

21. november og 19. december. 

Udsætning af storskrald onsdagen før.Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp