Copy
Hvedeinfo nr 3 marts 2018
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nummer 3, marts 2018

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 8. marts 2018 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes 20. marts, 19.00, på Kokkedal Skole Vest. 

Tag din tørn og meld dig til foreningsarbejdet! Du har ikke kun købt et hus i Hvedevænget. Du har samtidigt købt dig ind i Hvedevængets Grundejerforening. Den kræver frivilligt arbejde for at fungere til din tilfredsstillelse.
Husk at give fuldmagt videre til en navngiven nabo, hvis du er forhindret i at komme selv.

Varmeanlægget
Der er nu installeret vaccumaflufter i varmekælderen, og den virker som forventet. Sikker-heden for at få tilstrækkelig varme ud til alle huse er hermed øget.

Kommunen
Lokalplanen
Bestyrelsen har været til møde med kommunen 9. marts 2018.

Kommunen har besluttet at udsætte de to verserende partshøringssager om et træhegn og en overdækning i Hvedevænget, der afviger fra lokalplanens bestemmelser. 

Kommunen har ikke længere en entydig ambition om detaljeret at håndhæve alle be-stemmelser i en lokalplan. Dette skyldes primært, at det juridiske grundlag for at føre sager helt igennem til lovliggørelse ved påbud er meget svagt. 

 Kommunen har bekræftet sit ønske om samarbejde med foreningen om udvikling af lokalplanen. Bestyrelsen har modtaget et udspil fra kommunen, der muliggør formuleringer eller dispensationer til visse bestemmelser, hvorved husejerne lovligt kan nyde rimelig frihed til at præge sin bolig efter smag og behov. Dette dog samtidigt med at vi opretholder en både vigtig og ønskværdig ensartethed. Kommunen forventes hermed ikke længere at kunne eller at have ønske om at håndhæve alle bestemmelser strengt efter den betydning, som man før har tillagt dem. Ligeledes forventes kommunen heller ikke at kunne skærpe nuværende bestemmelser eller indføre nye skærpende bestemmelser, til anvendelse over for de mange husejere, der i årenes løb har ændret skure, halvtage, overdækninger, farver på vindues- og gårdfacader, murvinger, gårdhegn, levende hegn, havelåger, o.m.m.

Grønne arealer
De meget tornede klitroser ved Månelandskabet er nu blevet klippet langt ned. Det er en forberedelse til at rydde mere af denne vækst omkring klatrestativet, der efterfølgende kan gøres mere børnevenligt med et faldunderlag.
TEMAEMNER

Rydning af sne og is
I den seneste periode med et par hårde vinterdage, har nogle husejere henvendt sig med observationer og klager over manglende rydning af sne og is. Bl.a. er der blevet spurgt, om der nu er sparet så meget, at gartneren ikke rydder så meget som tidligere. Bestyrelsen har rigtigt nok sparet foreningsmedlemmerne penge på rydning af sne og is. Men besparelsen er opnået ved en forhandling af prisen på saltning, ikke på mindre rydning eller saltning. Der er orienteret om nye aftaler i Hvedeinfo både i 2016 og i 2017.

Det hænger sådan sammen, at når der f.eks. ligger is, selv om der er blevet saltet, så skyldes det, at saltet ikke virker, når temperaturen kommer under -6 grader. Og så sneede det også efter at gartneren faktisk havde været der meget tidligt, før vi andre ”fik sko på”.

Bestyrelsen er også blevet spurgt, om der nu ikke længere bliver ryddet på gangstien lige uden for husene. Det gør der. Denne service er en ekstra ydelse, som husejerne modtager oven i rydningen på fællesarealerne. Men der bliver ikke ryddet på gangstierne, hvis der er forhindringer som buske, der vokser ud til eller over gangstiens fliser. Fejemaskinen kan i så fald ikke køre hele vejen hen ad stien. I øvrigt er den enkelte husejer selv ansvarlig for at rydde sin sti uanset hvornår eller om gartneren kan rydde. Gartneren kan ikke komme flere gange om dagen, og det hænder som sagt, at det sner efter at han har været der.
SERVICEMEDDELELSER

Hjemmesiden
Oversigter over kassererens og webmasters opgaver, som de er aftalt p.t., er kommet på hjemmesiden under Bestyrelsen. Det er nyttig læsning, hvis man vil have et indtryk af hvad frivillige præsterer for foreningen. Imponerende! Det kan bruges hvis man en dag skal købe ydelserne ”udefra”.

Storskrald
Der har været en uheldig hændelse med afsætning af forkert storskrald på storskralds-pladsen. 

Det viser sig, at fejlen skyldtes en misforståelse af den kommunale vejledning. Den på-gældende husejer gjorde sig umage med at stille tingene i rette tidsrum, og overholdt altså foreningens regler herom. Men husejeren kunne ikke udlede, at toiletter ikke hører under storskrald. Denne fejl er forståelig, når man nærlæser kommunens vejledning. Den er hverken helt tydelig eller omfattende. Efter at have forhørt sig ved kommunen, kan bestyrelsen nu oplyse, at det, der er ”nagelfast” i et hus (fæstnet med bolte eller indmuret), er ikke storskrald. Det skal man selv aflevere til genbrugspladsen. Vores husejer fjernede selv sit affald igen. Helt korrekt gjort. Tak for det.

Det skal så siges, at fordi man ser forkert storskrald stå på vores storskraldsplads, så er det ikke en god anledning til selv at sætte andet forkert storskrald ud! I dette tilfælde ”voksede” bunken af uskønt affald! Dette affald blev ikke fjernet igen af de/den, der valgte at sætte det ud. Til gengæld fjernede et bestyrelsesmedlem på eget initiativ affaldet på lånt trailer. Helt forkert, men yderst prisværdigt. Tak til – ”bestyrelsen”.

De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 19. april og 17. maj – TIDLIG MORGEN! Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

 

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp