Copy
Hvedeinfo nr 2 februar 2018
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nummer 2, februar 2018

GF Hvedevængets bestyrelse har afholdt møde den 15. februar 2018 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Generalforsamling
Husk generalforsamlingen 20. marts. Dit engagement er vigtigt for at vores bebyggelse stadig kan være et attraktivt sted at bo – og for resten også for det gode naboskab. Hvedevænget er jo vores fælles interesse.
Tag din tørn som medlem i et udvalg, som bestyrelsesmedlem eller som formand. 
Skriv til bestyrelsen og meld dig.

Regnvandsafledningsprojektet
Der blev afholdt møde med kommunen 9. januar om færdiggørelse af regnvandsafled-ningsprojektet. Det er aftalt, at kommunen i foråret foretager beplantning af den ryddede del af støjvolden og af den nye tillagte del langs cykelstien. Det aftaltes også, at kommunen genplanter træer i det område ud til Egedalsvej, der fejlagtigt blev ryddet i forbindelse med den nye cykelsti. 

Kommunen vil dog ikke bekoste dyr transport af mere jord til at gøre den nye støjvold højere. Det vurderes, at nyplantningen med vækst fra voldens nuværende højde hurtigt vil skærme af. 

Fastelavn
Søndag 11. februar var der fastelavn og ”slå katten af tønden” i Hvedevænget. Dejligt at det kunne arrangeres, og at det blev en god oplevelse for børnene. 
Vi sender en stor tak til Jer, der gjorde det muligt.

Kommunen Lokalplanen
Bestyrelsen afventer stadig et udspil fra kommunen om hvorledes lokalplanen evt. kan bearbejdes til noget mere tidssvarende. Dette er en forventning om et samarbejde, som kommunens repræsentanter stillede i udsigt under mødet med bestyrelsen 29. november 2017. 

Bestyrelsen arbejder på at bekræfte og fastholde de bestemmelser, der netop sikrer et ensartet og harmonisk præg af Hvedevængets huse, og at ændre de bestemmelser, der indlysende er forældede pga nye byggestandarder og –teknologi. Herudover ønsker be-styrelsen, sammen med kommunen, at bearbejde muligheder i visse andre bestemmelser, hvor der kan gives mere valgfrihed til den enkelte husejer, uden at ensartetheden sættes over styr. Dette sidste skal afhandles med foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har imidlertid erfaret, at kommunen har indledt partshøring ved to husejere i Hvedevænget i f.m. afvigelser fra bestemmelser i lokalplanen. Anledningerne er en husejers ansøgning om opsætning af en overdækning og en anden beboers klagesag. Kommunen har bemyndigelse til at forvalte efter den gældende lokalplan, og handler også strengt korrekt. Men bestyrelsen er meget uforstående over for de iværksatte høringer, fordi ovennævnte aftale om samarbejde netop skulle belyse muligheder og "frihedsgrader" . 
Bestyrelsen vil søge at fastholde kommunen på sit eget ønske om samarbejde om lokalplanen, for herefter at lade resultatet heraf være afgørende for forvaltningen af lokalplanens bestemmelser.

Varme: Problemer
Der har desværre igen i januar været problemer med manglende varme i nogle huse i Hvedevænget. I et af husene skyldtes det dog en fejl i huset, som vores varmekonsulent hjalp beboeren med at rette. 

I andre huse (nogle af de yderste) kan årsagen være, at varmeforsyningen til netop disse huse måske er særligt sårbar, hvis trykket i Hvedevængets system falder. Dette kan bl.a. opstå, hvis VVS’ere, der foretager reparationer i de enkelte huse, glemmer at fylde vand på husets system efter endt reparation. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at montere en fast vacuumaflufter på systemet i varmekælderen. Således er der optimal mulighed for løbende at fjerne luftlommer, og dermed undgå trykfald i systemet af denne årsag. 
TEMAEMNER

Varme: Løsninger
På grund af den konstaterede uregelmæssighed i varmeforsyningen i Hvedevænget, ønsker bestyrelsen at prioritere dette område. Uanset om uregelmæssighederne skyldes mindre optimale forhold i varmeanlægget, rørføring eller forhold i de enkelte huse, finder bestyrelsen, at det er nødvendigt at afdække alle relevante forbedringsmuligheder. Det kan dreje sig om installationer i varmeanlægget eller i de enkelte huse, men det kan også dreje sig om mere viden og bedre vejledninger til husejerne.

Den miljøkonsulent, som præsenterede flere forskellige energisparetiltag i Hvedevænget si 2017, og som flere husejere har investeret i, har tilbudt at gå videre med at analysere mulige besparelsestiltag på foreningens varmeanlæg. Anledningen er, at bestyrelsen har stillet nogle spørgsmål til konsulenten om mere effektiv udnyttelse af den rådige varme, bedre varmekomfort, og mere sikker varmeforsyning. 

Det er endnu for tidligt at sige sikkert og konkret hvilke muligheder der vil vise sig. Men bl.a. installering af fordelingsventiler i alle huse kan være en relevant løsning (installeret i nogle huse sidste år). Kommunen har givet et foreløbigt tilsagn om at lade konsulenten arbejde videre med dette for foreningen. Måske et "Energispareprojekt 2" ?

 
SERVICEMEDDELELSER

Rabataftale
Hørsholm Farvecenter i Kongevejscenteret har bekræftet sin rabataftale med Hvedevængets husejere for 2018 (nævnt på hjemmesiden). Der gives rabat mellem 10 og 25% på kontant betaling for forskellige varer, der bl.a. omfatter maling, træbeskyttelse, vedligeholdelsesprodukter, solafskærmning (bl.a. gardiner), kunstnerartikler og sprøjtemidler. 
Hør nærmere detaljer i forretningen. Vær forberedt på at fremvise dokumentation for bopælsadresse i Hvedevænget.

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 15. marts og 19. april – TIDLIG MORGEN! Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Der er igen sat affald ud, som ikke er storskrald! Bl.a. toiletter!! Det pynter ikke. Læs hjemmesiden. Her står hvad renovationsfolkene fjerner, og hvad de ikke fjerner. Hvis det ikke er klart nok, så spørg. 
Hvis du finder ud af, at du er kommet til at sætte ”forkert” affald ud, så vær hensynsfuld og fjern det selv. Genbrugspladsen ligger kun 5 minutter væk.

 

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp