Copy
Hvedeinfo nr 10 2016
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 1 januar 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 12. januar 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Møder med kommunen i efteråret om oversvømmelser og volden
Bestyrelsen har præsenteret problemstillinger således:

Afvandings-/drænproblemer langs volden
Klage over årligt forekommende oversvømmelser af græsarealer og haver langs kommunens støjvold samt anmodning om tiltag til forebyggelse. Begrundelse: Oversvømmelser hidrørende fra regnvand, der samles fra volden, forekommer årligt og er i foråret 2016 formelt antaget som et kommunalt ansvar.

Kommunen har indledningsvist ikke ønsket at godtgøre foreningens udgifter i foråret 2016 til reetablering af drænanlægget ved husene nr. 25 - 32. Kommunen henviser til et nyt kommunalt miljøprojekt, som tænkes gennemført i samarbejde med Hvedevænget i 2017. Bestyrelsen og kommunen søger at udvikle muligheder, der måske kan føre til en aftale.

Støjvolden
Ønske om kommunal drift og vedligehold af støjvolden. Begrundelse: Bevoksningen på volden trænger længere og længere ud på Hvedevængets græsarealer og skaber mere og mere skygge i haverne langs volden. 

Kommunen henviser til Nordsjællands Park og Vej. Men kommunen henviser dog også her til ovennævnte miljøprojekt, som måske kan føre til en aftale.

Hjertestarter
Foreningens ansøgning om at blive tildelt en hjertestarter er blevet afvist. Information om hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Generalforsamlingen i 2016 vedtog bl.a:
Storskraldspladsen 
Storskraldspladsen på den sydlige parkeringsplads flyttes hen til containerpladsen, åb-ningstider udvides og mulig indhegning med lås og administration af nøgler. Herudover opfordredes til opsætning af et skilt med regler for aflevering af storskrald.

Efter mange overvejelser finder bestyrelsen imidlertid at en flytning af storskraldspladsen hverken er hensigtsmæssig eller nødvendig. Begrundelserne er: 
  • Efter forslagets frembringelse er vores adfærd blevet meget forbedret. Der er ikke skæmmende storskrald på pladsen uden for de anviste tidsrum i nævneværdigt omfang.
  • En flytning til eller ved siden af containerpladsen vil være i vejen for gartnerens pick-up og trailer samt for andre større køretøjer, der netop anvender denne del af pladsen til parkering eller som vendeplads.
  • En flytning til containerpladsen vil medføre en begrænsning i brugen af storskraldspladsen i de ca. fire uger i Hvedeperioderne, hvor vi har en container til haveaffald.
  • Kommunen afprøver tre nye modeller for affaldshåndtering i fire forskellige bebyggelser. Beslutning om model for og omfang af affaldshåndtering tages i 2017 med implementering i/fra 2018. Dette taler ikke for at flytte vores storskraldsplads.
  • En flytning vil ikke mindske forekomsten af skæmmende storskrald fra parkeringspladsen, men vil i givet fald blot genere andre beboere.
Følgelig ønsker bestyrelsen ikke at flytte storskraldspladsen og planlægger ikke for det. I stedet har bestyrelsen bestilt et skilt til den nuværende storskraldsplads med reglerne for udsætnng af storskrald. 

Bestyrelsen er opmærksom på at denne stillingtagen afviger fra den formelle og korrekt vedtagne beslutning på generalforsamlingen. Derfor vælger bestyrelsen nu at orientere før for generalforsamlingen i marts, så du kan forberede evt. indlæg herom. Bestyrelsen opfordrer dog også til at du skriver til bestyrelsen allerede nu, såfremt du ønsker emnet behandlet yderligere eller håndteret anderledes.

Boldfang
Der plantes en hæk og opsættes fodhegn langs stien nord for boldbanen. Dette skal virke som ”boldfang” og til begrænsning af kørsel på stierne og på boldbanen. Bestyrelsen har videreudviklet denne ide og planlægger nu at etablere en kombination af beplantning og et legeredskab i form af balancebomme. Det er bestyrelsens håb at det nye anlæg, ud over at opfylde det fremsatte formål, også vil være attraktivt for vores børn og virke til forskønnelse af vores arealer med udvalgte planter. Opsætning afventer modtagelse af information fra kommunen.
TEMAOPSLAG
Tagsten
Flere har allerede udskifter tagvinduer og har i den forbindelse indsat nye tagsten. Disse tagsten afviger ofte fra de oprindelige tagsten i farve og glans. Dette er ikke er optimalt. Se på hjemmesiden: Der er ny information om mulighed for at skaffe tagsten, der passer godt til vores oprindelige sten.
SERVICEMEDDELELSER

Varmeaflæsning
Bestyrelsen har besluttet at gøre aflæsning af varmeforbrug i de enkelte huse nemmere og hurtigere. Dette gøres ved at installere et fjernaflæsningsmodul i hvert hus, der kan aflæses udefra. Fremover bliver det ikke nødvendigt at komme ind i husene for at aflæse varmemåleren, og aflæsning kan gennemføres selvom I ikke er hjemme. Dog kan det ske, at aflæsning ikke altid lykkes udefra. Montering af modulet og batteriudskiftning i vores varmemålere sker 06. – 09. februar. I får mere information om, hvornår teknikeren fra Kamstrup kommer til jeres hus, så I kan planlægge adgang og evt. nøglepasning.


Generalforsamling
7. marts 2017 på Kokkedal Skole Vest, mødelokalet over for tandplejen. Indkaldelsen til-går primo februar. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 23. februar. Har du meninger og holdninger til Hvedevænget, så meld dig til at yde en indsats i bestyrelsen eller i et af vores udvalg.

Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 16. februar og 16. marts.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp