Copy
Hvedeinfo nr 5 april 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 5 april 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 18. april 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Ekstraordinær generalforsamling
I sidste Hvedeinfo, der udkom 30. marts, indkaldte bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, med dagsordensemnerne: Afstemning om forslag til vedtægtsændringer og afstemning om nye ordensregler (forslaget fra sidste generalforsamling).

 
Dagsorden og detaljerede forslag til vedtægtsændringer samt begrundelser er udsendt elektronisk den 19. april og på papir til de, der ikke er på internettet, den 20. april.
 
Vi mødes på Fredensborg Rådhus (indgang E) 27. april, 19.00. Døren holdes åben 18.30 – 18.55. Husk at komme eller at levere fuldmagt til en nabo.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter kommunens orienteringer om Energispareprojektet, cykelstien i Sydskoven, regnvandsafledningsprojektet og plejeplanen for støjvolden er afholdt.

Energispareprojektet
Miljøkonsulenten har min sandten ferie!!! Derfor er der intet nyt her f.eks. om prøvehuse til ventiladskillelse mellem stueetagen og første sal. Det kommer senere. Tak til Jer, der har tilbudt sig. I er ”videregivet”.

 
Men konsulenten nåede at levere kataloget til os og at udbygge det med en god oversigt over de i alt 22 mulige sparetiltag (udsendt til alle). Dette ”brede” katalog, med store og små tiltag, er mere end vi ville få fra de forskellige virksomheder, der ellers tilbyder gratis energieftersyn. Det er positivt, for det betyder at projektet henvender sig til flere af os.
Læs kataloget her.
 
Bemærk at konsulenten, under mødet, vil forhøre sig om Jeres interesse for tiltagene. Det er hans grundlag for at indhente fordelagtige tilbud fra virksomheder. Så læs kataloget, tænk, læs igen og overvej så hvilke tiltag I har interesse i, og som konsulenten skal arbejde videre med. Det vil endnu ikke være forpligtende, men konsulenten skal nødvendigvis arbejde med at vist potentiale for muligt køb ved virksomhederne.
 
Cykelstien i Sydskoven
Den 7. april har der været et nyt møde med kommunen, hvor en plan for en ny cykelsti langs Egedalsvej frem til lyskrydset blev præsenteret. Foreningens ønsker er foreløbigt blevet imødekommet f.s.v.a. en forbindelse mellem den eksisterende cykelsti i Sydskoven og den nye cykelsti samt anlæggelse af en cykelparkering (tidligere afvist i 2016).
 
Foreningen har leveret endnu et erindringsnotat for at påvirke den nøjagtige placering af forbindelsen mellem cykelstierne og af cykelparkeringen samt bedt om en generel adskillelse af gående og cyklende færdsel. Emnet om at ændre på skellet mellem kommunens og foreningens arealer er noteret i kommunen.

Hvis I har meninger eller ideer til dette, herunder skelforandring, så skriv til bestyrelsen. Kommunen har forlænget sin frist for endelig beslutning til ultimo maj.
 
Hvededage 2017
… og det nærmer sig: Årets første Hvededag 20. maj.

 
Som sagt: Hjælp Grøntudvalget med at planlægge Hvededagene. Det gør du ved at meddele Grøntudvalget (Anders i nr. 43) hvad du kunne tænke dig at udrette i ugerne før og efter Hvededagen, hvis du ikke er hjemme på dagen. Se sidste nyhedsbrev for ideer.

Hvededagene og –ugerne er velvalgte lejligheder til at indgå i et helt ægte værdiskabende arbejde i ”lokalsamfundet” .
Husk at Hvededagen i maj har en ”tvilling”: Den dukker op 26. august!
 
”Vor verdens tilstand”
Bestyrelsen har bedt vores fagligt vidende naboer i Sti- og gavludvalget om at se på vores huses udvendige tilstand. Det har været gjort flere gange før og har givet både bestyrelsen og husejerne et vigtigt indtryk af svagheder i vores bebyggelse. Ved svagheder tænkes her på skader, fejl og mangler, der skal imødegås ved reparation eller bedre vedligeholdelse.
 
Et sådant ”eftersyn” foretages ude fra på begge sider af husene (når taget ses efter også med kikkert). Her skulle det være muligt at opdage evt. skader, fejl eller mangler ved gavle (foreningens ansvar) samt tagsten, rygningssten, fuger, inddækninger om rør og vinduer, rørhætter, sternbrædder, tagrender, nedløbsrør og træværk (husejerens ansvar).

Årsagen til at netop disse emner nævnes er, at manglende reparation og vedligeholdelse heraf kan forårsage skade både på ejerens ejendom og på naboernes ejendomme.

Bestyrelsen håber at dette initiativ fortsat bliver modtaget i den ånd det er tiltænkt: Som en service. Det kan være vanskeligt for den enkelte beboer selv at opdage og vurdere skader, fejl og mangler som nævnt, og udvalgets arbejde sparer os alle for udgifter til en fagmand for en tilsvarende service (bestyrelsen eller udvalget har dog ikke overtaget ejers ansvar for vedligeholdstilstanden ved dette initiativ).
 
En nylig samtale med en ejendomsmægler slog fast, at førstegangsindtrykket af velplejede arealer og velholdte huse med et rimeligt éns udseende ved den gennemgående ”tråd”; de sorte tage, de gule mursten og det yderste synlige træværk, der indrammer hvert enkelt hus, har stor betydning for købers interesse og dermed for prissætningen af vores huse..
 
TEMAOPSLAG
 
Campingvogne
Tak til ”campingfolket” for at vise sikkerhedsmæssig omtanke ved at placere vores advarselsstolper ud for træktøjet. Vi har fundet en til, så nu har I en hver.
 
Træfældning
… og en kæmpe tak til Jer (Helge, Lene, Lennart, Kjeld og Lydia – så vidt vides?), der har fældet store træer langs støjvolden og som fortsat luger Månelandskabet!!! Hvad skulle vi andre gøre hvis I ikke var der? (… vi skulle nok gøre det selv).


 
Gangstier
Husk at klippe roser og andre grene, der læner sig ud over gangstierne og truer med at rive de forbipasserendes tøj.
SERVICEMEDDELELSER
 
Hjemmesiden
Dokumenterne til den ekstraordinære generalforsamling samt energisparekataloget er lagt ud på hjemmesiden. Der er link til dokumenterne på hjemmesidens forside

 
Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 18. maj og 15. juni.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen.

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp