Copy
Hvedeinfo nr 3 marts 2017
Se mailen i din browser

Hvedeinfo nr. 3 marts 2017

GF Hvedvængets bestyrelse har afholdt møde den 27. februar 2017 og har ny information
AKTIVITETER OG OPGAVER
 
Fastelavn
Børne- og Aktivitetsudvalget gennemførte årets fastelavnsfest den 26. februar. Vejret var overskyet med lidt regn, men ikke koldt. Der var glæde, latter og hygge, fastelavnsboller og clementiner samt præmier for bedste udklædning og til de stærke, der slog kattene af. Godt arrangement. Tak til udvalget. 
.
Energispareprojektet
Energibesparelser

Energispareprojektet med nye muligheder for energibesparelser, komfort, indeklima og fordele ved senere vedligeholdelsesbehov er i gang. Besparelser kan omfatte varme, el- og vandforbrug.

Proces 
Miljøkonsulenten, Janus Hendriksen fra Energitjenesten, har været på besøg i fem huse med variationer i indretning og installationer. Her har konsulenten dannet sig et indtryk af de muligheder der er for at lave forbedringer. På baggrund af varmeudgifterne (2015) udarbejder konsulenten nu overslag over potentielle økonomiske besparelser i forhold til mulige investeringer. 

Herefter taler konsulenten med håndværkere for at drøfte konkrete løsninger, og måske kommer han på genbesøg sammen med håndværkerne. Derefter udarbejdes et katalog med mulige tiltag og anbefalinger. Konsulenten undersøger også muligheder for hånd-værkerentrepriser, hvor vi skulle kunne opnå attraktive tilbud, hvis vi er nok der vælger et eller flere af de samme forbedringstiltag. 

Der planlægges en orienteringsaften for beboerne i Hvedevænget den 27. april 2017. 

Ideer, forslag og spørgsmål 
Konsulenten har spørgsmål til os:

•    Hvor mange har stadig den gamle vandrette vandtank i bryggerset?
•    Hvor mange har stadig det gamle sæt stuevinduer ud til haven?
•    Hvor mange har for megen varme på 1. sal selvom radiatorerne er lukkede?

Har I selv et særligt energi-/forbrugsproblem eller -emne I vil nævne? 

Skriv det til bestyrelsen på
bestyrelsen.hvedevaenget@gmail.com eller læg en seddel hos nr. 42.”.
Gør det kortfattet og med husnummer.

Generalforsamling
Årets ordinære generalforsamling blev afholdt 7. marts i god ro og orden. 

Men desværre er interessen for den forening, som vi alle har ”købt” os ind i, ganske util-strækkelig! Der manglede repræsentation fra to huse i at generalforsamlingen kunne være beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes paragraf 11. Det betød at forslaget om nye ordensregler ikke kunne komme til afstemning, selvom generalforsamlingen udtrykte tilslutning til indholdet. Hvis vi således ikke kan mobilisere mere interesse for vores naboskab og for udviklingen i vores bebyggelse, må vi forudse at andre vigtige eller nødvendige forslag, der også kan omfatte økonomi, måske heller ikke kan vedtages fremover.
Beretning og referat er lagt på hjemmesiden.


Boldfang
Generalforsamlingens vedtagelse af at etablere et boldfang ved fodboldbanen er nu næsten udført. Det laves som en kreativ kombination af et legeredskab (balancebomme og stolper) og nogle buske. Tømmeret er flot og rustikt og af god kvalitet. Buskene sættes snart. Vi håber at denne kombination bliver et hyggeligt ”lege- og opholdshjørne”.  
Tak til Børne- og Aktivitetsudvalget.
 
Skibet Sus
Der lægges faldunderlag af gummifliser i sandkassen i skibet Sus. Sandet fjernes fordi det opleves, at kattene besørger i sandkassen


Forsikring
Den nye forsikring i Topdanmark er i kraft. I tilfælde af skade skal man stadig henvende sig til foreningens forsikringsmægler Niels Laugesen, Forsikringsmæglegruppen Danmark. 
Find kontaktoplysningerne på Hvedevængets hjemmeside.


Hvededage 2017
Årets Hvededage fastlægges hermed til 20. maj og 26. august. Notér allerede nu! 
Notér samtidigt at der så er Hvedearbejdsperioder i en uge på hver side af disse to datoer. 
Således får alle lejlighed til at bidrage til pleje af vores fællesarealer.

Storskraldsplads
Der er sat et skilt op på storskraldspladsen, med tid for udsætning af storskrald. Alligevel har vi haft en ”situation” meget sent en mørk aften -  lige foran det nye skilt!
Vis respekt for naboskabet og følg reglerne!


 
TEMAOPSLAG

Hjælp dine naboer med at levere gode praktiske erfaringer til et temaopslag i Hvedeinfo og til hjemmesiden. På hjemmesiden har vi et afsnit der hedder Vedligehold. Her vil vi gerne samle gode råd og tips om vedligeholdelse og smarte måder at løse praktiske problemer på i vores huse. Der er helt sikkert nogle af jer, der har udført noget ”snedigt”, som vi endnu ikke har fået med på hjemmesiden. Fortæl os om det! Send det til bestyrelsen på mail eller smid et stykke papir ind hos nummer 42.
SERVICEMEDDELELSER

Skal der være fest? …    
Så er der nu en sølv-/guldbryllupsportal i kælderen, som beboerne kan låne. 
Kjeld skal have en stor tak for både idé, konstruktion og donation til foreningen.

Hjemmesiden
  • Der er lagt ny tekst om Topdanmark ud under Fællesskab/Ejendomsforsikring.
  • Vejledning om varmekælderen og varmecentralen samt om installationer på gavlvæg-gen ved varmekælderen er lagt ud under Installationer/Varme.
Storskrald
De næste ”tredjetorsdage”, hvor storskrald afhentes er: 16. marts og 20. april.
Storskrald må stå på pladsen et døgn før afhentningsdagen..

Husk at beboerne har en lukket Facebookside, hvor du kan kommunikere med dine "naboer".
NB! Facebooksiden er IKKE talerør for bestyrelsen.
Find også informationer på vores website. 
Tryk blot på ikonerne herunder.

Facebook
Facebook
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Hvedevænget · Hvedevænget · kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp